TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI YÖNETİM KURULU
BASIN AÇIKLAMASI

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

Türkiye Maden İş Sendikası -

“Sendika olarak tazminatların ödenmesini ve madencilerimizin bir an önce işe yerleştirilmesini istiyoruz”

Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında sendikamızı hedef alan haksız ve asılsız haberler yer almıştır.

Soma’da 13 Mayıs’ta, 301 madencimizi şehit verdiğimiz facia sonrasında işsiz kalan 2831 madencinin kıdem tazminatlarının ilk taksit ödemesi haziran ayında gerçekleştirilmiştir. Zamanlama tarihi büyük tesadüf eseri, genel seçimlerin hemen öncesine denk gelmiştir. Ödenen ilk taksit sonrası, aradan geçen süreye rağmen bir ödeme olmamış ve ödeme tarihi belirtilmemiştir.

Eynez ve Atabacası ocağında çalışan toplam 2831 maden işçisinin sözleşmeleri 1 Aralık 2014 itibariyle feshedilmiş, işsiz kaldıklarını telefonlarına gelen mesajla öğrenen madenciler bir süre işsizlik maaşı almış, ancak işsizlik maaşının da kesilmesi ile tamamen önlerini göremez duruma gelmişlerdir.

Bu süreçte bazı çevrelerce kıdem tazminatlarının sendika tarafından ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Burada gözden kaçırılmak istenen, madencilerin kıdem tazminatlarından zincirleme olarak işveren, TKİ ve ilgili bakanlık, dolayısıyla hükümetin sorumlu olduğudur. Sendikamızın yaklaşık 30 bin üyesi bulunmaktadır. Sözü edilen birikim, bütün üyelerimize ait bir birikimdir. Ayrıca sendikaların bu parayı nasıl ve nerelerde kullanacağı da yasayla belirlenmiştir.

Her şeye rağmen, biz sendika olarak kıdem tazminatlarının ödenmesi için pek çok girişimde bulunup, bu çerçevede Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TKİ Genel Müdürlüğü ve TMSF ile resmi yazışmalar ve şifahi görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Hatta Şubat 2015’te 400 madencinin Ankara’ya gelmesi, TBMM, Çalışma Bakanlığı ve TKİ önünde konuyla ilgili şikâyetlerini dile getirmeleri sendikamızca sağlanmıştır.

Bu süreçte, TMSF’nin TKİ Genel Müdürlüğü’ne hitap 02 Haziran 2015 tarih ve 1299 sayılı yazısında; işveren Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile TKİ arasında işçi alacaklarının 6 milyon TL’lik kısmının hemen, bakiye tutarının ise (mümkünse en geç 36 ay içinde) Soma AŞ’nin Genel Müdürlük bünyesindeki hak edişlerinden ödenmesine olur verildiği görülmüştür.

Hiçbir bağlayıcılığı olmayan, sendikamız ile işveren arasında imzalanan ve 23 ayda ödenmesi şartı konulan kıdem tazminatları alacaklarına ilişkin protokolün haksız eleştirisi sendikamızca hiçbir şekilde kabul edilemez. Sendikamızı eleştiren siyasetçilere diyoruz ki “Bu protokol kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda hiçbir şekilde engel değildir. Eğer samimi iseler bu protokole sığınmasınlar ve hemen kıdem tazminatlarının ödenmesi için gereğini yapsınlar. Ayrıca buradaki temel sorunu da atlamasınlar, asıl sıkıntı bu işçilerin istihdam sorunudur. Verilecek kıdem tazminatları geçici, kısa vadeli ve yetersiz bir destektir. Sorunun temel kaynağı bu işçilerin istihdamının da sağlanmasıdır”.
Bizi kirli pazarlıkla suçlayanlar unutmasınlar ki; sendikamızın girişimleri sayesinde, 36 ayda ödenmesi düşünülen kıdem tazminatlarının ödeme süresi 23 aya indirilebilmiştir. Bu protokol taksitlerin bir an evvel başlatılmasına yönelik olarak somut bir adım atılması için yapılmıştır. Bu arada kimsenin dile getirmediği bir durum vardır ki; sendikamızın girişimleri sayesinde 301 maden şehidimizin ailelerinin tamamının kıdem tazminatlarının da ödenmesi sağlanmıştır.

Seçimlere günler kala, bazı siyasi çevreler bir önceki seçimde olduğu gibi tekrar ortaya çıkmakta ve bu konuyu çözüm odaklı değil siyasi malzeme olarak kullanmaktadır. Bu oy avcıları, özellikle seçim önceleri ortaya çıkmakta ve kendi asli görev ve sorumluluklarını üzerlerinden atarak sendikamızı karalamaya çalışmaktadır. Biz siyasetçi değiliz kirli pazarlıklar nasıl yapılır bilmeyiz. Biz işçi sendikasıyız. Kimse ile hiçbir şekilde kirli pazarlık içinde olmadık olmayız. Asıl sorumluların kim olduğunu kendileri de gayet iyi bilmektedir. Kimse maden işçisi üzerinde oy avcılığı yapmasın. Çözüm Meclistedir.

Amacımız birilerini suçlamak ve sorumluluktan kaçmak asla değildir. Biz Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak üzerimize düşen, bütün görevlerimizi üyemiz işçilerin bize verdiği sorumluluk bilinciyle yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Biz diyoruz ki; bizim gösterdiğimiz bu hassasiyeti ve çabayı tüm sorumlular da aynı ölçüde göstersin ve tazminatlar ödensin.