BASIN AÇIKLAMASI

Hak Kaybı Yoktur

Türkiye Maden İş Sendikası -


TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU


“HAK KAYBI YOKTUR”

Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında sendikamıza yönelik haksız haberler ve iddialar yer almaktadır.

Soma‘da örgütlü bulunduğumuz İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ ile sendikamız arasında akdedilen toplu iş sözleşmesinin, işçilerin aleyhine düzenlemeler içerdiği yönünde bazı kesimler ve özellikle Soma üzerinden prim yapmaya çalışan bir vekil tarafından haksız iddialar ortaya atılmıştır. Sendikamız bugüne kadar hesabını veremeyeceği hiçbir protokolün altına imza atmamıştır ve bundan sonra da atmayacaktır. Bizi sarı sendika olmakla suçlayan sayın vekil, ülkemizin hiçbir yerinde örgütlenme becerisi gösterememiş bir sendikanın da değirmenine su taşımaya çalışmaktadır. Türkiye Maden İşçileri Sendikası hiçbir şekilde böyle provokatörlerin malzemesi olmayacaktır.

Ülkemizin maalesef, işsizlik, terör gibi acil çözüm bekleyen ağır problemleri varken, sayın vekil, çözüm üretme beceriksizliğini sendikamızı kullanıp karalayarak örtbas etmeye çalışmaktadır. Halbuki değerli Manisa halkı, Manisa’nın değerlerine sahip çıkması, sorunlarına çözüm üretebilmesi için kendisini meclise göndermiştir. Soma kazasının yaraları henüz sarılmamıştır ve Soma ile ilgili edilen herhangi bir kelime bile başlı başına manşet konusudur. Bunun bilincinde olan sayın vekilimiz işçilerimizin sorunlarına yönelik çözüm üretmek yerine, MANŞET olma peşindedir. İşçilerimizin sorunlarına ilişkin her türlü önerisine çalışmasına tam destek vereceğimizi belirttiğimiz vekilimizden, asılsız iddialarla bizi karalamak yerine asıl işi olan işsizlik gibi, tazminatların ödenmesi gibi konulara kafa yormasını bekliyoruz.
Herkes kendi işini layıkıyla yaparsa ve sadece Soma’da değil, Türkiye’nin diğer bölgelerinde örgütlü olunmayan binlerce maden işçisinin sorunlarıyla ilgilenilirse daha hayırlı işler yapılmış olur inancındayız.


Sendikamızı hedef alan asılsız iddialara gelince, bahse konu geçen işyerinde, Sendikamız 01.07.2009 tarihinden bu yana toplu iş sözleşmeleri akdetmektedir. Bu sözleşmeler ile ;

İş Yasasında belirlenen sürenin üzerinde yıllık izin süreleri ve iş yasasında olmayan mazeret izin düzenlemeleri,
Yine yasal mevzuatta yer almayan yemek parası ve yakacak yardımı, ayrıca doğum ,evlenme, ölüm, sünnet yardımı gibi sosyal hakların tamamı, toplu iş sözleşmeleri ile alınmıştır.

Yakacak yardımı miktarının son imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile azaltıldığı yönünde iddialara gelince; bir önceki dönem toplu iş sözleşmesinde yakacak yardımından işçinin çalıştığı aya göre yakacak yardımını hak edeceği düzenlenmiş olup, son imzaladığımız toplu iş sözleşmesinde ise “Bu haktan yararlanacak işçiler için yapılacak kömür istihkak hesabında, işçinin aylık bordrosunda yer alan normal çalışma bölümünde yazılı olan gün sayısı (hafta tatili, resmi tatiller, yıllık ücretli izinler ve işçinin izinli veya izinsiz olarak işe gelmediği günler düşüldükten sonra kalan gün sayısı) esas alınır” düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenleme bir önceki dönem toplu iş sözleşmesinde yakacak yardımından işçinin çalıştığı aya göre yakacak yardımını hak edeceği düzenlenmesi ile örtüşen, bahsedildiği gibi hak kaybına sebep olmayan bir düzenlemedir.

Bağıtlanan sözleşmenin sır gibi saklandığı iddiası , sanki bir operasyonla ortaya çıkarılmış izlenimi yaratılması traji-komiktir. Sözleşme, ilgili bakanlığa, hatta talebi üzerine bu iddiayı ortaya atan vekilimize, sendika yetkililerimiz tarafından, sözleşme zamanında elden ulaştırılmıştır.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası yasal prosedürleri uygulayan, doğru bilgileri ilgili kesimlerle ve kamuoyuyla her zaman paylaşan bir sendikadır. Tüm kamuoyuna arz olunur.