BASIN AÇIKLAMASI

KAMUOYUNA DUYURU

Türkiye Maden İş Sendikası -

5 Şubat 2017 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi’ne devredilmiştir.

Şu an itibariye mevcut yönetim ve işleyiş devam etmekle birlikte, özelleştirmeye bir adım daha yaklaşıldığı endişesi söz konusudur.

Sendikamız bu uygulamayı olumlu bulmadığını her ortam ve platformda dile getireceğini, OHAL kapsamında ve yasal sınırlar çerçevesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini kamuoyuna saygıyla duyurur.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası
Yönetim Kurulu