SEYİTÖMER AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI

SEYİTÖMER AÇIKLAMASI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türkiye Maden İşçileri Yönetim Kurulu:

YATAĞAN İHALESİNİ YAPACAKLARA SESLENİYORUZ

YENİ BİR VAHŞET, YENİ BİR SEYİTÖMER YARATMAYIN

DAHA ÖNCE ÖZELLEŞTİRDİĞİNİZ SEYİTÖMER'DEKİ DRAMA, VAHŞETE VE KARGAŞAYA BİR BAKIN

Türkiye Maden İşçileri Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Seyitömer Termik Santralı ve Kömür Sahası'nın geçen yıl özelleştirilerek Çelikler Firması'na verildiği belirtilerek 'Özelleştirmeden sonra bu işletmede büyük bir insanlık dramı ve vahşet yaşanıyor. İnsanlık dışı koşullarda çalıştırılan, sürekli işten çıkarılma şantajı yapılan, sendikal örgütlenmesine izin verilmeyen, köle muamelesi gören işçiler dün birikmiş tepkilerini ortaya koymuşlar, özelleştirmeden sonra Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş adını alan işletmede istenmeyen şiddet olayları meydana gelmiştir.

Biz özelleştirilmeden önce Türkiye'nin en karlı, verimli işletmelerinden biri olan Seyitömer Termik Santralı ve Kömür Sahası'nın özelleştirmesine sendika olarak karşı çıkmış, yetkilileri uyarmış, mitingler yapmıştık. Bu özelleştirmenin hiçbir gerekçesi olmadığını, sonuçlarının vahim olacağını belirtmiştik. Ama belli ki daha önceden verilen sözler yerine getirildi ve burası özelleştirildi. Sendika olarak uyardığımız gibi özelleştirmenin hemen ardından bu işletmede özellikle kömür sahası bölümünde insanlık dramı yaşanmaya başladı. Köle koşullarında çalıştırılan, sendikalaşmaları engellenen, bir türlü kadroya alınmayan ve sürekli işten atılma tehdidi altında bırakılan işçiler dün birikmiş, haklı tepkilerini şiddetli biçimde dile getirdiler ve istenmeyen olaylar yaşandı.

Sendika olarak özelleştirmeden sonra bu işyerinde sendikal örgütlenme için büyük çaba sarf ettik. İşçilerin önüne set çektiler. Bunu yapan işveren bugünkü olaylara davetiye çıkardı. Ama asıl sorumlu, bu işletmeleri özelleştirenlerdir. Bu işletmeler karlı, verimli çalışan, iş barışının olduğu işletmelerdi. Birilerine söz verildi, özelleştirdiler bu durum ortaya çıktı.

Biz sendika olarak bu işyerinde her ne pahasına olursu olsun örgütlenmek, insanca çalışma koşullarını tesis etmek ve işyerine iş barış ve huzuru getirmek için çabaya devam edeceğiz. İşvereni de aklıselime davet ediyoruz' denildi.

Açıklamada bugün Yatağan Termik Santralı ve kömür işletmesinin özelleştirme ihalesinin yapılacağı belirtilerek 'Bugün ihaleyi yapacak olanlar Seyitömer'e baksınlar. Özelleştirme ile nasıl bir insanlık dramına ve kargaşaya yol açacaklarına, milletin, devletin işletmelerini nasıl sona götüreceklerine iyi baksınlar. Bu sorumluluğu alabilecekler mi? Bu peşkeşin, bu vahşetin vebalini ödeyebilecekler mi? Bu ihaleyi yapmayın. Milletin, devletin malı millette, devlette kalsın. İnsanlık dramı, kargaşa yaşanmasın. İşçinin, milletin, halkın huzuruna dokunmayın' denildi.

Açıklamada, enerji ve maden işçilerinin ne pahasına olursun, süreç nereye götürülürse götürülsün, memleket için, millet için, işleri, gelecekleri, ekmekleri ve çocukları için mücadeleye devam edecekleri ifade edilerek 'İhaleyi yapacak olanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Seyitömer'e bir daha baksınlar. Müşteri olanlar, bu işletmelerin kendilerine verileceği sözünü alanlar da iyi düşünsünler. Yatağan enerji ve maden işçilerinin mücadelesine baksınlar. Haram lokma boğazdan geçmez. Geçse de mideye oturur. Hayır etmez' denildi.