SENDİKAMIZDAN MADENCİLER İÇİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
BASIN AÇIKLAMASI

SENDİKAMIZDAN MADENCİLER İÇİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Türkiye Maden İş Sendikası -

- Dünyanın en zor ve riskli işini yapan maden işçilerinin emekliliği hak etme koşulları kolaylaştırılmalı.

- Maden işçileri mağdur olurken, istihdam hacmi sürekli artan madencilik sektörü ihtiyaç duyduğu işgücünü bulamıyor. Sektörde çalışma özendirilmeli.

-5510 sayılı yasada değişiklik öngören yasa değişikliği önerisi ilgili bakanlıklara gönderilirken, sektördeki meslek ve sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör işverenleri ve üniversiteler ile paylaşılarak destek istendi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası maden işçilerinin emeklilik koşullarını kolaylaştırmayı ve ihtiyaç duyduğu işgücünü teminde sorun yaşayan madencilik işyerlerinde çalışmayı özendirmeyi amaçlayan bir yasa değişikliği önerisi hazırladı.

Konuyla ilgili olarak sendika genel başkanı Nurettin Akçul yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak dünyanın en zor ve riskli işini yapan maden işçilerinin 2006 yılında yapılan değişikle, maden işçilerinin emekliliği hak etme koşullarının ağırlaştırıldığını, hem maden işçilerinin mağdur edildiklerini hem de bu nedenle madencilik sektörünün sürekli istihdam kapasitesini artırmasına karşın işletmelerin ihtiyacını karşılayacak yeterli ve nitelikli işgücünü bulamadıkları gerekçesiyle '5510 sayılı yasada değişikliği öngören bir yasa tasarısı önerisi' hazırlayarak ilgili bakanlıklara arz ettik.
-lt;br-gt;-lt;br-gt;Yine, hazırladığımız yasa tasarısı önerisini sektördeki meslek odaları, üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla da bu değişiklik önerisini paylaşarak yasa tasarısı haline gelmesi için destek vermelerini, girişimde bulunmalarını talep ettik.

Maden işçileri gerçekten de emekli olduktan sonra çalışma koşulları nedeniyle emeklilik haklarından uzunca süre yararlanamamaktadır. 5510 sayılı yasa ile maden işçilerine getirilen 55 yaş sınırı adeta mezarda emekliliktir. Bu düzenleme her gün ölümle yüzyüze çalışan maden işçilerini mağdur etmekte, hem de sektörde çalışmaya talebi azaltmaktadır.

H-acirc;lbuki son yıllarda madencilik sektöründe gerçekten hızlı bir istihdam kapasite artışı sözkonusudur. Ama sektörde çalışma koşullarının çok ağır ve riskli olmasına karşın emekliliğin deyim yerindeyse mezarda hak edilmesi, bu sektörün ihtiyaç duyduğu yeterli ve nitelikli işgücünü bulamamasına yol açmaktadır.

Sendika olarak hem maden işçilerinin mağduriyetini gidermek, hem de sektörde çalışmayı özendirmek için 5510 sayılı yasanın 40. maddesinde değişiklik öngören bir yasa tasarısı önerisi hazırlamıştır.

Umuyoruz ve diliyoruz ki, hükümetimiz ve ilgili bakanlıklar maden işçilerini yaşarken emekli etmek ve sektörün işgücünü karşılamasını sağlamak için böyle bir yasa değişikliğini dikkate alarak hayata geçirilmesi sağlanır.

Sektörde başta TKİ olmak üzere kamu ve özel sektör firmalarının da böyle bir değişikliğe sıcak baktıklarına inanıyor ve desteklerini istiyoruz.