ÖZELLEŞTİRME SONRASI TOPLU İŞ CİNAYETLERİ SÜRÜYOR
BASIN AÇIKLAMASI

ÖZELLEŞTİRME SONRASI TOPLU İŞ CİNAYETLERİ SÜRÜYOR

Türkiye Maden İş Sendikası -


Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Eti Bakır İşletmesi'nde meydana gelen kaza sonrası 6 kişinin ölmesi, çok sayıda işçinin yaralanması, bu kuruluşların özelleştirilmelerinden sonra meydana gelen toplu iş cinayetlerinden birisidir denildi.

Açıklamada, yıllardır ölümlü kazanın meydana gelmediği Eti Bakır Küre İşletmesi'nde, 2004 yılındaki özelleştirmenin ardından 19 maden emekçisinin yanarak ölümüne yol açan bir kazanın meydana geldiği hatırlatılarak Aynı facia ne yazık ki, özelleştirme sonrasında Samsun Eti Bakır İşletmesi'nde yaşanmıştır. Ne rastlantıdır ki, iki işletme de özelleştirme sonrası aynı holding bünyesinde işletilmektedir. Yine ne rastlantıdır ki, iki işletmede de meydana gelen kazalarda yine taşeron işçileri toplu iş cinayetine kurban gitmişlerdir. Hem Küre Bakır'da sendikamızın, hem de Samsun İşletmesi'nde Türk Metal Sendikamızın, Anayasa ve ilgili yasalarda temel demokratik hak olarak tanınan sendikal örgütlenme hakkına set çeken firma, insan hayatını hiçe sayan bir işletme anlayışıyla Samsun'da bu toplu iş cinayetine yol açmıştır.

Özelleştirme öncesinde sendikal örgütlenmenin olduğu bu işletmelerde, özelleştirme sonrası sendikal örgütlenme girişimlerine set çekilerek, özelleştirilen her maden işletmesinde olduğu gibi, işçiyi her türlü iş sağlığı ve güvenliği önleminden yoksun biçimde, köle koşullarında çalıştırma düzeni hakim kılınmış ve toplu iş cinayetlerine davetiye çıkartan iş ortamları oluşturulmuştur. Bu toplu iş cinayetinin sorumluları mutlaka hesap vermeli, hak ettikleri cezaları almalıdırlar denildi.

Açıklamada, sendikal örgütlenmenin işyerlerinde ve özellikle maden işletmeleri ve ocaklarında yerinde ve sürekli denetim sağlayan bir unsur olduğu belirtilerek Toplu iş cinayetlerinin meydana geldiği işletmeler sendikal örgütlenmenin olmadığı ve genellikle taşeronların kullanıldığı işletmelerdir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin denetim ve yaptırımları çok önemlidir. Ama, yerinde ve sürekli denetim için sendikal örgütlenme özellikle maden işletmelerinde olmaz olmaz koşullardandır. Bu işletmelerde taşeron mutlaka yasaklanmalıdır. Yoksa, bu toplu iş cinayetlerinin önüne geçilemez. Bu toplu iş cinayetinde hayatını yitiren işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, ailelerine ve yakınlarına da derin sabırlar diliyoruz denildi.

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU