GREV HAKKIMIZ ANTİDEMOKRATİK BİR BİÇİMDE ENGELLENİYOR
BASIN AÇIKLAMASI

GREV HAKKIMIZ ANTİDEMOKRATİK BİR BİÇİMDE ENGELLENİYOR

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız Genel Başkanı Nurettin Akçul, Bakanlar Kurulunun Çöllolar Kömür Sahası işyeri ile Çayırhan Kömür İşletmelerindeki sendikamızın başlatmış olduğu grevi , Bakanlar Kurulunun gece yarısı toplantısıyla erteleme kararını eleştirerek ' uluslararası sözleşmelere ve ulusal sendikal yasalara dayanan , işçinin en demokratik hakkı olan grev hakkı, bakanlar kurulu tarafından ortadan kaldırılmaktadır. Bu kabul edilemez. Antidemokratik bir durumdur. İleri demokrasiye geçtiğimizi söyleyen bir ülke yönetimi için de açıklanamaz bir durumdur' dedi.

Genel Başkan Akçul, Bakanlar Kurulunun grev erteleme kararının daha önceki erteleme kararlarında görüldüğü gibi fiilen bu grevi yasaklama hatta grev hakkının yasaklanması sonucunu doğurduğunu belirterek bugrev hakkının, fiilen yasaklanmasıdır. İşçinin hak arama yolundaki en demokratik aracın elinden alınarak kapatılmasıdır. Hele ki ileri demokrasiye geçtiğini iddia eden bir ülke yönetimi için hiçbir gerekçesi olmayan antidemokratik bir uygulamadır. Biz sendika olarak bu kararı Danıştay'a götürüyoruz. Üyemiz işçiler bu antidemokratik kararı haklı olarak içlerine sindiremiyor. Umuyoruz ve diliyoruz ki Danıştay uluslararası sözleşmelere ve temel işçi haklarına aykırı bu kararı ortadan kaldıran bir karar alır.

Hükümet son dönemlerde grev yasaklarını bir rutin ve alışkanlık haline getirdi. Sıra dışı ve antidemokratik olanı sıradanlaştırdı. En son, cam emekçilerinin grevini şimdi de maden emekçilerinin grevini yasakladı. Hükümet bu antidemokratik uygulamaları ve kararları nasıl açıklayacak nasıl gerekçelendirecek bilmiyoruz ama biz bu kararı antidemokratik buluyoruz.