GENEL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEKRETERİ AHMET ÇÜMEN
BASIN AÇIKLAMASI

GENEL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEKRETERİ AHMET ÇÜMEN

Türkiye Maden İş Sendikası -

'Torba yasa nedeniyle Gediz'de 700 maden işçisinin işsiz kalacağı' haberleri üzerine açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen:

'Sendika işçilerin hak ve çıkarlarının geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele eder. Türkiye Maden-İş Sendikası olarak biz de maden emekçileri için bunu yapıyoruz'

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen Kütahya'da yerel basında çıkar ' Torba yasa 700 maden işçisini işsiz bıraktı ' başlığı ile çıkan haberde sendikaya yönelik ifadelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada ' biz Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak Torba yasanın TBMM'deki sürecinde maden işçilerinin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma sürelerinin kısaltılması, emeklilik süre ve yaşlarının düşürülmesi, izin ve sosyal haklarının geliştirilmesini sağlayacak hükümlerin yer alması için sosyal taraf olarak çaba sarf ettik. Zaten bir emek örgütü olan sendikanın yapması gereken de budur. Torba yasada, beklentimiz kadar olmasa da, maden işçileri açısından olumlu hükümler yer aldı. Biz, torba yasa ile çıkan hakların daha fazla geliştirilmesi için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Sendika olarak varoluşumuzun nedeni zaten budur.Maden işçisi ve özellikle yeraltında çalışan maden işçisi sağlıklı, güvenli ortamda çalışmalı, emeğinin karşılığı olan ücreti almalı, daha fazla dinlenme süresine sahip olmalı, kısa sürede emekli olmalıdır.

Ama, üyemiz olsun olmasın, maden işçilerinin de asıl olarak işlerinde çalışmaya devam etmeleri, işsiz kalmamaları, bunun için çalıştıkları işletmelerin de kapanmamaları için de yoğun çaba sarf ederiz. Bugün, Zonguldak ve Kütahya başta olmak üzere, bazı bölgelerdeki özel sektör yer altı işletmeleri torba yasada maden işçilerine tanınan ücret ve çalışma koşulları nedeniyle zarar edeeklerini, ürettiklerini satamayacaklarını bu nedenle işçileri işten çıkartarak işletmeyi kapatacaklarını belirtmektedirler. Sendikamızın örgütlü olduğu Cenpa-Gediz Madencilik işyerinde de işveren aynı sorunu dile getirmektedir.Bu işyerinde maden işçileri, işverenin enflasyonun altında ücret zammı vermesi üzerine eyleme geçmişlerdi. Biz sendika olarak bu işyerinde örgütlendik ve toplu iş sözleşmesi yetkisi aldık. Bu işyerinde üyemiz maden işçilerinin ücret ve diğer haklarını geliştiren, artıran bir toplu iş sözleşmesi yaptık.

Şunu belirtmek isterim ki işçi haklarından, çalışma koşullarından damping-indirim yaparak, insan hayatı üzerinden tasarruf ederek bir işletme ayakta kalamaz. Böyle kalmamalıdır da. Kimse de bunu savunamaz. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir anlayış olamaz, yani işsizliği gösterip, kötü koşullarda, düşük ücrete çalışma dayatılamaz. Bu nedenle sorun torba yasada maden işçilerine haklarına sağlanan haklarda değildir. Çözüm de, torba yasa hükümlerini eleştirmek de değildir. Çözüm için sendika olarak bir çok öneride bulunuyoruz. Bunları yetkililer bazında da dile getiriyor, çözüm istiyoruz. Çözüm, yer altı kömür işletmelerinde çalışan işçilerin sigortalarının devletçe karşılanmasındadır. Çözüm, bu işletmelerin ürettiği kömürlerin sübvanseye edilmesi, ton başına destek verilmesi veya EÜAŞ-TKİ tarafından satın alınarak enerji üretimi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmasındadır. . Çözüm, kömür ithalatının yasaklanmasındadır. Çözüm, yer altı kömür işletmelerinin devlet tarafından işletilmesidir. Ama, çözüm kesinlikle maden işçisinin kötü çalışma ve ücret koşullarına mahkum edilerek çalıştırılması ve bu yolla maliyetlerin düşürülmesinde değildir.