MADEN OCAKLARINDA İŞ CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TAŞERON YASAKLANMALIDIR
BASIN AÇIKLAMASI

MADEN OCAKLARINDA İŞ CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TAŞERON YASAKLANMALIDIR

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun maden arama sahasında hazırlık işleri yapan taşeron Star Şirketi bünyesinde çalışan 8 maden işçisinin, metan gazı püskürmesi nedeni ile .meydana gelen göçükte hayatını kaybetmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada Nurettin Akçul, maden ocaklarında iş cinayetlerinin önüne geçmek için, öncelikle ve kesinlikle maden ocaklarında taşeronun yasaklaması gerektiğini belirterek Sendika olarak bunu sürekli tekrarlıyoruz, maden ocaklarında taşeronun olması demek, insan hayatı üzerinden tasarruf anlamına gelmektedir bu da toplu cinayetlere yol açmaktadır dedi.

Madenlerdeki ölümlü iş kazalarında Türkiye'nin Çin ve Kuzey Kore'nin önünde yer almak gibi çok vahim bir tabloya sahip olduğuna dikkati çeken Akçul, maden ocaklarında toplu iş cinayetlerinin önüne geçmek için gerekli köklü önlemlerin bir türlü hayata geçirilmediğini bu nedenle bu cinayetlerin devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

Son yıllardaki toplu iş cinayetlerinin meydana geldiği maden işyerlerine baktığımızda ortak iki özellik görülmektedir. Birinci ortak özellik, taşeronun işlettiği veya iş yaptığı ocaklar olmasıdır. İkinci ortak özellik ise bu ocaklarda sendikal örgütlülüğün olmamasıdır. Maden ocaklarında taşeron demek insan hayatı üzerinden tasarruf demektir. Toplu iş cinayetlerine yol açmak demektir. Maden ocakları sürekli ve yerinde denetim isteyen işyerleridir. Ocaklar, en uç noktasına kadar iş sağlığı ve güvenliği açısından gözetim ve denetim altında olmalıdır. Bunu müfettiş denetimi ile sağlayamazsınız, ancak sendikal örgütlülük ile sağlayabilirisiniz. O nedenle maden ocaklarında iş cinayetlerinin önüne geçmek isteniyorsa taşeron yasaklanmalı ve sendikal örgütlülük sağlanmalıdır.

Bunların yanı sıra alınması gereken diğer önlemler ise, maden ocaklarında çalışacak işçiler kesinlikle gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçirilmelidir.

Fenni nezaretçinin işverene iş akdi ve ücret yönünden bağımsızlığı sağlanmalıdır.

Denetimlerde saptanan iş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri için tavizsiz biçimde yaptırım uygulanmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri eksiksiz biçimde tamamlanmadan üretim yaptırılmamalıdır.

Bilgi birikim ve sermaye yapısı bu sektöre elverişli olmayan işletmeler maden ocağı işletmemelidir. Parasını cebine koyan, her önüne gelen kapkaç, kısa vadede kar mantığı ile bu sektöre girmemelidir. Maden işletmeciliği define avcılığı değildir, bilgi, birikim, sabır ve uzun vadeli hedefler gerektirir.

ILO'nun 176. sayılı madenlerde iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi ülkemiz tarafından onaylanmalı, iç mevzuatta gerekli uyum çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır.

Maden ocaklarının özelleştirilmelerinden vazgeçilmelidir.

Yoksa Türkiye'nin vicdan sızlatan utanç verici iş sağlığı ve güvenliği tablosu değişmez, madenlerdeki ölümlü kaza haberlerinin de arkası kesilmez.

Kozlu'daki bu kazada hayatını kaybeden maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına derin sabırlar, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum.