SENDİKAL YAŞAM

SENDİKA NEDİR

Türkiye Maden İş Sendikası -

İşçi sendikaları, işçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için işçiler tarafından kurulan anayasal ve yasal kuruluşlardır.

İşçi sendikaları, üyelerin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirmek için, onlara çeşitli ekonomik ve sosyal haklar sağlamak, işyerinde insanlık onuruna yakışır bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendilerini ve üretim süreci ile ilgili bütün konulara dahil edebilmek için; üyeleri adına, toplu sözleşmeye oturur ve işçilerin menfaatini gözeterek toplu iş sözleşmesini sonuca bağlarlar.

MADEN İŞÇİSİ ARKADAŞ,
ANAYASAL VE YASAL HAKKINI KULLAN!
Anayasamızın 51. Maddesi bütün işçilere, ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla, kimseden izin almaksızın, sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır. Anayasamıza göre "Hiç kimse, sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz." Anayasamızın 53. Maddesi, bütün işçilere ekonomik ve sosyal durumlarını düzenlemek amacı ile toplu iş sözleşmesi yapma hakkını tanımaktadır.

SENDİKAL HAKKIN
YASALAR İLE DE GÜVENCE ALTINDA!
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nın 17. Maddesine göre; 15 yaşını dolduran her işçi, çalışmakta olduğu işkolunda kurulu bulunan sendikalara, kimseden izin almaksızın, özgürce üye olabilir.

25. maddesine göre ise; İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkartamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.

4857 Sayılı İş Yasasının 18. Maddesi; işverenlerin, işten keyfi nedenlerle işçi çıkarmalarını yasaklamıştır. Yürürlükteki iş güvencesi yasasına göre işveren işçiyi tekrar işe başlatmak ya da işçilere tazminat ödemek zorundadır.

Türk Ceza Yasasına göre; işçinin sendikaya üye olmasını engelleyen işveren 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SENDİKAL HAKKIN
ULUSLARASI SÖZLEŞMELERLE DE GÜVENCE ALTINDA
Devletimizin de imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri de işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini, iş güvencelerini teminat altına almıştır.

MADEN İŞİÇİSİ ARKADAŞ,
Dünyanın en zor ve riskli çalışma koşularında hayatını her gün tehlikeye atarak çalışıp, evine ekmek götürmeye çalışıyorsun?

Çalışma şartların ağır? İş kazası ve meslek hastalığı riskin çok yüksek? Her gün işe belki de eşin ve çocuklarınla helalleşerek gidiyorsun.

Peki, dur ve düşün!

Sigortalı mısın? Ücretini zamanında alabiliyor musun? Aldığın ücret, insanca yaşamana yetiyor mu?

Çalıştığın işyerinde, işçi koğuşları ne halde?

Günde kaç saat çalışıyorsun? Fazla mesai yaptığında, ücretin zamlı olarak ödeniyor mu?

Hafta tatilinde ve genel tatillerde çalışmadan ücretini alabiliyor musun? Yoksa yalnızca çalıştığın günler için mi ücret alıyorsun?

Yıllık ücretli izin hakkını kullanabiliyor musun?

İşverenin, işten çıkarılırsan, sana kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı veriyor mu? Yoksa "yarın işe gelme" demekle mi yetiniyor?

Artık tüm olumsuzluklara dur demenin zamanı gelmedim mi?

Anayasal ve yasal haklarını kullanarak, insan gibi yaşamak, insan gibi çalışmak, emeğinin hakkını, alın terinin karşılığı almak senini de hakkın değil mi?

Evet, tüm bunları gerçekleştirmek senin elinde...

Önünde iki seçenek var...

Ya, içinde bulunduğun insanlık dışı çalışma koşullarına razı olup sesini çıkarmayacaksın; ya da, haklarını aramak, insanca yaşamak ve insanca çalışmak için, sendikalı olacaksın.

Tercih senin !!!

Unutma! Hiçbir şey mücadele etmeden, uğraşmadan olmuyor...

İster özel sektörde, ister kamu sektöründe çalış, hakkını almanın, korumanın ve daha da geliştirmenin yolu sendikal örgütlülükten geçer.

Biz, senin insanca yaşama ve insanca çalışma mücadelende sana destek vermeye hazırız.

Sendikalı olmaya ilk adımı birlikte atalım...

Peki, biz kimiz?

Biz, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş'e bağlı

Türkiye Maden İşçileri Sendikasıyız.

Biz, birbirine güvenen, sırtını birbirine dayamış sendikal örgütlülüğün gücüne inanmış binlerce maden işçisiyiz.

Biz, maden işçilerinin Türkiye'deki en büyük ve en güçlü sendikasıyız.

Maden İşçisi Arkadaş,
Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmak ve emeğinin karşılığını almak için, insani koşullarda çalışıp, insani koşullarda yaşamak için,

Hakkının, hukukunun korunması ve güvence altına alınması için,

İş güvencesi için,

Sendikalı, toplu sözleşmeli çalışma düzeni için,

İyi ve kötü günde, geleceğimize, işimize, ekmeğimize sahip çıkacak, dayanışma ve yardımlaşmayı yaratacak daha da güçlü bir sendikal örgütlülük yaratmak için,
ANAYASAL VE YASAL HAKKINI KULLAN!


Bize Katıl! Türkiye Maden İşçileri Sendikası'na üye ol!

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI