SENDİKAL YAŞAM

ÖRGÜTLENME POLİTİKASI

Türkiye Maden İş Sendikası -

ÖRGÜTLENME POLİTİKAMIZ VE TEMEL İLKELERİ

Biz Türkiye Maden işçileri Sendikası olarak, ülkemizde gerekli Sendikal Örgütlülüğün güçlendirilmesi gerekse, milyonlarca örgütsüz emekçinin Sendikal Örgütlenme kapsamına alınarak hak ve çıkarlarının geliştirilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi için sendikaların hızlı bir örgütlenme atağına geçmelerinin en öncelikli hedef olması gerektiği görüşünde olmakla beraber, amacımızın en riskli ve zor çalışma koşullarına sahip olan ve emek sömürüsünün üst düzeyde olduğunu madencilik işkolunda örgütsüz işçi bırakmamaktır.

1. İşkolumuzda faaliyet gösteren maden işyerlerinin doğru bir şekilde tespit edilerek şubelerimizi planlı bir şekilde yönlendirmek,

2. Örgütlenme çalışmalarına başlamadan önce ilgi alanımızdaki işyerlerinin üretim kapasiteleri çalışanların sayısal ve yöresel dağılım analizlerinin yapılarak örgütlenme politikamızın buna göre şekillendirilmesini sağlamak,

3. Örgütlenme alanlarındaki işverenlerin asıl işveren mi yoksa bünyesindeki işleri taşeron aracılığı ile mi yürüttüğünün tespit edilmesini sağlamak,

4. İşyerlerinin sürekli ya da mevsimlik üretim yaptıklarının tespiti,

5. Örgütlenme çalışmalarına başlamadan önce işverenin sendikalı işçilerle üretim yapma anlayışına yatkınlığının belirlenmesi,

6. Örgütlenme politikalarının işyerlerinin özelliklerine göre ayrı ayrı tespit edilerek buna göre davranılması,

7. Örgütlenme girişimlerine çok uzun soluklu bakışla mücadele kararlığının sergilenmesi,

8. Mümkün olduğunca örgütlenme iradesini taşıyan işçilerin mağdur etmemek için tedbir almak,

9. Örgütlenmenin maddi ve hukuki boyutlarını sürekli kılmak,

10. Gerekli propaganda araçlarının titizlikle incelenerek doğru alanı belirleyerek, şubelerimizle birlik tespit ederek gereğini yapmak ilkemiz olacaktır.