• Ana Sayfa
  • HABER
  • HABER / DUYURU
  • Uyar Madencilik Mağdurları İçin Basın Açıklaması Yaptık ve Mağdur İşçilerden Temsilcileri Ankara'ya Yolcu Ettik
Uyar Madencilik Mağdurları İçin Basın Açıklaması Yaptık ve Mağdur İşçilerden Temsilcileri Ankara'ya Yolcu Ettik
HABER / DUYURU

Uyar Madencilik Mağdurları İçin Basın Açıklaması Yaptık ve Mağdur İşçilerden Temsilcileri Ankara'ya Yolcu Ettik

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız Yöneticileri Uyar Madencilik Tazminat mağdurları için Cengiz Topel Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını yapan sendikamız Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay, siyasi partilere çağrıda bulunarak bu sorunun çözülmesini istedi.
Küçükgençay yaptığı açıklamada: ' Soma havzası içerisinde 2013 yılında yaşanan kaza sonucu kapatılan Uyar Madencilik AŞ çalışanları, 8 yıldır mağdur durumdadırlar.
Uyar Madencilik AŞ ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında Rödovans ilişkisi bulunduğundan, çalışanlar ne TKİ ne de işverenden alacaklarını tahsil kabiliyeti yoktur.
Türkiye Kömür işletmeleri ile Rödovans ilişkisi içerisinde olan Soma Havzası içerisinde yer alan Soma Kömürleri AŞ için yüce Meclisimiz kanuni bir düzenleme yaparak tazminatları ödemiş ise de anılan yasal düzenlemede Uyar Madencilik AŞ çalışanları bulunmadığından, TKİ bünyesinden tazminat almaları hukuken mümkün bulunmamaktadır. İşin aslı TKİ ile yapılan rödovans sözleşmesi nedeniyle, TKİ Genel Müdürlüğünün Uyar Madencilik çalışanlarına yasal olarak bir sorumluluğu da söz konusu değildir. Mahkeme de nitekim bu doğrultuda karar vermiştir. Aynı bölgede ve Soma Kömürleri AŞ'nin işyerinde çalışanlarına ödeme yapılıp, aynı havzada yer alan bu işçiler tazminat sorunu yaşamaya devam etmektedirler.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, mağduriyetin yaşandığı ilk günden itibaren Uyar Madencilik çalışanlarının yanında olduk. TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TKİ, Siyasi Partilerin yetkilileri olmak üzere başvurabileceğimiz bütün makamlara ulaştık. Hem yazılı hem sözlü olarak bu sorunları dile getirdik.
Bütün mücadelemize ve girişimlerimize rağmen işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gösterilen çabalar sonuç vermemiştir. Hal böyle olunca isçilerimiz, denize düşen yılana sarılır misali bir kısım odakların malzemesi olmuşlardır. Konfederasyonlarca kabul görmeyen, kendini sendika olarak tanıtan hiçbir geçmişi olmayan ve nerden desteklendiği anlaşılmayan bu kişilere işçilerimiz kullanılmaya çalışmaktadır.
Bu kişiler halkı kışkırtmakta, çalışanı işverenine karşı örgütlemektedir ve Soma havzasında çalışma barışını bozmaktadırlar. İşte tüm açıkladığımız nedenlerle Soma havzasında yer alan Rödovanslı bir saha durumunda olan Uyar Madencilik çalışanlarının mağduriyetinin devlet eliyle sonlandırılması zaruridir. Uyar madenciliğin kıdem tazminatı sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorunudur. Geldiğimiz noktada bundan başka bir çözüm görünmemektedir.
Bizler Sendika olarak yapılacak bir yasal değişiklikle ' Soma Havzası içerisinde yer alan Uyar Madencilik AŞ çalışanlarının' 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında rödövans sözleşmelerini
kapsayacak şekilde özel bir yasal düzenleme ile kıdem ve ihbar tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden ödenmesinin sağlanmasını talep etmekteyiz. Uyar Madencilik AŞ çalışanları 8 yıldır mağdurdur. Kazanılan haklarının verilmemesi her gün mağduriyetlerini de artırmaktadır.
TBMM'den yüzlerce yasa geçerken bu mağduriyetin göz ardı edilmesi inanılması güç bir durumdur.
Evlerine bir lokma ekmek götürmek, vatanı milleti için yaralanmayı ve ölümü göze alarak yerin yüzlerce metre altından kömür üreten, katma değer yaratan, maden emekçilerine yapılan
bu durum haksızlıktır. Şunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bu mağduriyetin giderilme yeri TBMM'dir. Manisa milletvekillerimiz başta olmak üzere Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilere görev düşmektedir. Gelin elbirliği ile bu sorunu çözün. Bu sorun çözülünceye kadar Türkiye Maden işçileri Sendikası Uyar Madencilik AŞ mağduru maden emekçilerinin yanında durmaya devam edecektir.
Bu doğrultuda bugün Uyar Madencilik mağduru arkadaşlarımızı Ankara' ya gönderiyoruz. Genel Başkanımız sayın Nurettin Akçul ile birlikte TBMM'de görüşmeler yapılacaktır'dedi.
Buradan işverenlere sesleniyorum. Çalıştırdığınız her işçinin kıdem tazminatı hakkı olduğunu unutmayın. Dinimizde de kul hakkı ile ilgili hadisler bulunmaktadır. 'Kim birinin hakkını yediyse ahirette zor duruma dişememek için o kişinin gönlünü alın, helalleşin. Borcu olan bir kişi cennete giremez. Teşekkür ederim "dedi.