Necat Taş

Denetim Kurulu
Cevher İşçileri Şubesi
Üye