Ahmet Çümen


Merkez Yönetim Kurulu
Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri

Sendikamızın 10. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Eğitim ve Araştırma Sekreterliği görevine yeniden seçilen Ahmet Çümen, 1968 yılında Kütahya’nın Emet ilçesinin Aşağı Yonca Ağaç köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Hisarcık’ta yaptı, Hisarcık Lisesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Etibank Kolemanit Emet İşletmesi'nde yeraltı işçisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Çümen, işletmenin değişik birim ve kademelerinde görev aldıktan sonra sicil şefliğinde puantör görevine getirildi.
Ahmet Çümen, sendikamız Hisarcık Şubesi’nin 1999 yılında gerçekleştirilen genel kurulunda şube başkan vekilliğine seçildi. Aynı şubenin 2003 yılında yapılan genel kurulunda ise şube sekreterliği görevine seçildi.
Sözkonusu dönemde Hisarcık şube başkanının genel merkez yönetim kurulu birinci yedek üyeliği dolayısıyla, genel merkez yönetim kuruluna genel eğitim ve araştırma sekreteri olarak çağrılmasının ardından, Ahmet Çümen 1 Ocak 2006 tarihinde şube yönetim kurulunda yapılan yeni görev dağılımında şube başkanlığı görevine getirildi.
17 Aralık 2006 yılında yapılan Hisarcık Şube Genel kurulunda Şube Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ahmet Çümen, aynı göreve 27 Haziran 2010 yılında yapılan genel kurulda da getirildi.
Ahmet Çümen, Hisarcık şube başkanlığı görevini yürütürken, sendikamızın 14-15 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen 9.Olağan Genel Kurulu’nda genel eğitim ve araştırma sekreterliği görevine seçildi.
Sendikamızın 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 10.Olağan Genel Kurulu’nda genel eğitim ve araştırma görevine yeniden seçilen Ahmet Çümen, evli ve iki çocuk babasıdır.