YÖNETİCİ SEMİNERİ YAPILDI
HABER / DUYURU

YÖNETİCİ SEMİNERİ YAPILDI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Yönetici seminerleri 11-23 Haziran 2006 tarihleri arasında Kıbrıs'ta yapıldı. İki devre haline gerçekleştirilen seminerin birinci devresine, şube yöneticilerinin yanı sıra şube başkanları da katıldı.

Seminerin birinci devresine genel merkez yönetiminden, Genel Başkan H.Hüseyin Kayabaşı, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bekem, Genel Mali Sekreter İsmail Aslan ve Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ramazan Altınsoy katıldı.12 Haziran günü başlayan birinci devre seminerin açış konuşmasını Genel Başkan H.Hüseyin Kayabaşı yaptı. Genel Başkan H.Hüseyin Kayabaşı'nın konuşmasını Genel Başkan'dan sütununda bulabilirsiniz.

Kayabaşı'nın konuşmasının ardından İstanbul Üniversitesi ve Harp Akademileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Avrupa Birliği Müzakere Süreci ni anlattı.

Birinci devre seminerin ikinci gününde ise, Türk-İş Sosyal Güvenlik Danışmanı Celal Tozan Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası yasalarını anlattı.

Birinci devre seminerin kapanış konuşmasını Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ramazan Altınsoy yaptı.

Altınsoy, sendika olarak şubeler düzeyinde taban eğitim seminerlerini, sendika yönetim kurulunun belirlediği program çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirterek Hak ve çıkarlarını bilen, bilgili, bilinçli üyeler için taban eğitim seminerlerini işyerleri düzeyinde gerçekleştiriyoruz. Bu seminerimiz ile sendikal kadrolarımızı ekonomik, sosyal ve sendikal alanlardaki güncel gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye, bilgili ve biliçli kadrolar ile sağlıklı sendikal politikalar üretmenin yolunu açmaya çalışıyoruz dedi.Altınsoy, şube başkanı ve yöneticilerinden bu seminerde edindikleri bilgileri, işyerlerinde sendika üyelerine aktarmalarını ve sendikal faaliyetlerinde kullanmalarını isteyerek Yönetim olarak bu seminerin ardından taban eğitim seminerlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız, örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde tüm üyelerimize eğitim ile ulaşmaktır. Bu çerçevede yoğun olarak seminerlerimizi sürdüreceğiz dedi.

19-23 Haziran 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci devre seminere ise, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ramazan Altınsoy'un yanısıra genel merkez yönetiminden Genel Sekreter Nayim Sezer ile Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Ekrem Fedai de katıldı.

İkinci devre seminerin açış konuşmasını Genel Sekreter Nayim Sezer yaptı.

Nayim Sezer, yönetici eğitimlerinin, işçi-temsilci eğitimlerinden farklılık gösterdiğini belirterek Yönetici seminerlerinde amaç yöneticilerin sendikal politika üretme ve uygulamada doğru, güncel, geçerli bilgilerle donanması ve yol göstericilik işlevlerini yerine getirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu nedenle, yöneticilerin eğitimlerinin bu düzey ve içerikte olması, yöneticilerin de bunun bilincinde eğitim süreçlerine katılmaları gerekir dedi.Sezer, konuşmasında Avrupa Birliği sürecine de değinerek Türkiye'nin AB süreci konusunda insanların bilgilenmesi arttıkça, mutlaka AB'ye girmeliyiz yaklaşımı içinde olanların sayısının azaldığını görmekteyiz. Türkiye'nin AB'ye üyelik yolundaki birçok politikası, AB'nin bu konudaki yaklaşımları, müzakere süreci eleştirilebilir. Ancak, bir noktanın altını çizmekte yarar görüyorum. AB'nin en azından demokratikleşme sürecine ilişkin reformların belirli ölçüde yapılmasına katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Yani, Türkiye kendi insanı için bugüne kadar yapamadığı bazı demokratikleştirme düzenlemelerini AB süreci nedeniyle yapmak durumunda kalmıştır dedi.

Sezer, konuşmasında son dönemde döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmanın sonuçlarını da değinerek şöyle dedi: Türk halkı 2001 krizinde yüzde 36 yoksullaşmıştı. 2006'da ise sadece 15 gündeki dalgalanma nedeniyle yüzde 30 yoksullaşmıştır. Ne yazık ki, bunlar yaşanırken 2001 krizindeki gibi olmasını bırakın, hiçbir toplumsal tepki görememekteyiz. Bir toplumsal tepkisizlik, kabullenme yaşanamaktadır

Sezer, yaşanan sorunlara köklü çözümler bulunması için mutlaka sendikaların siyaset yapması gerektiğini belirterek Bu ülkenin üretenleri, bu ülkenin yönetiminde de mutlaka etkili biçimde söz sahibi olmalıdırlar dedi.

Sezer'den sonra Doç. Dr. Yaşar Hacısalihoglu AB Müzakere Süreci'ni anlattı. İkinci gün ise, Celal Tozan Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası düzenlemelerini anlattı. İkinci devre seminerin kapanış konuşmasını da Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ramazan Altınsoy yaptı.