TÜRK-İŞ GENEL KURULU YAPILDI
HABER / DUYURU

TÜRK-İŞ GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türk-İş'in 20. Olağan Genel Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda 6-9 Aralık 2007 tarihinde yapıldı. 373 delegenin katıldığı genel kurulda Salih Kılıç ve Mustafa Kumlu tarafından hazırlanan iki liste yarıştı.

Mustafa Kumlu'nun genel başkanlığındaki liste seçimi aldı.

Türk-İş genel kurulunun açış konuşmasını Genel Başkan Salih Kılıç yaptı. Türk-İş Genel Başkanı Kılıç, açılış konuşmasında, işçi hak ve özgürlükleri bakımından Avrupa Birliği (AB) standartlarında bir Türkiye istediklerinisöyledi.

IMF İLE GELİNEN NOKTA BELLİ
Kılıç, Türkiye'nin IMF politikalarıyla geldiği noktanın belli olduğunu kaydederek, ekonomide sıcak paranın yol açtığı riskler, yüksek cari açık, ağır borç yükü, kronik işsizlik gibi çözüme kavuşturulmamış birçok temel sorun bulunduğunu söyledi. Kılıç, Karşılaşılacak olası risklere göre Türkiye ekonomisinin IMF programından çıkış için yeni bir programı ortaya koyması kaçınılmazdır dedi.

Kılıç, özelleştirmelerin ağırlıklı olarak blok satış yöntemiyle gerçekleştirilmesinin başlangıçta ileri sürülen sermayenin tabana yayılacağı iddiasının doğru olmadığını çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu savundu.

Stratejik özelliği nedeniyle ulusal savunma ile doğrudan ilgili sanayiler, önemli doğal kaynaklar, kıyılar, limanlar, enerji üretimi ve dağıtımı, haberleşme hizmetleri, petrokimya sektörü ve demiryolu taşımacılığı gibi önemli alanda kamu mülkiyetinin kalması gerektiğini de ifade eden Salih Kılıç, kamu bankalarının yüksek oranda el değiştirmesinin önlenmesi talebinde de bulundu. Kılıç, Türk-İş özelleştirmelerin iptaline ilişkin yargı kararlarının uygulanmasını istemektedir dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-İş'in bir önceki genel kurulunda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Kılıç, Sayın Başbakan dört yıl önceki genel kurulumuzda bu kürsüden sendikalara örgütlenme çağrısında bulunmuştu. Sizin bu çağrınızla birlikte örgütlenme çalışması yapan sendikalarımız ve işçilerimiz ağır bedeller ödemiştir. 2003-2007 yıllarında Türk-İş üyesi sendikalarca yapılan örgütlenme faaliyetleri sonucunda yalnızca sendikalara üye oldukları için 20-25 binden fazla işçimiz işten atılmıştır dedi.

Kılıç, kıdem tazminatı konusunda kazanılmış hakkı geriye götürecek bir düzenlemeyi Türk-İş'in kabul etmesinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Salih Kılıç, Türk-İş'in kıdem tazminatının korunması amacıyla 19'uncu Genel Kurul?da aldığı karar bellidir. Bu hakka dokunulması halinde Türk-İş için genel grevin yolu açılacaktır dedi.

Türk-İş Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ınyanı sıra, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekinci, DSP Genel BaşkanıZeki Sezer, Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Urasve EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel de birer konuşma yaptılar.

Genel Kurul'da Salih Kılıç'ın ardından TBMM Başkanı Köksal Toptan konuştu. Toptan konuşması nda ağırlıklı olarak toplumsal barış ve uzlaşma açısından sosyal diyaloğun önemine değindi.

Toptan'dan sonra kürsüye Başbakan Tayyip Erdoğan geldi. Türkiye'de emek hareketinin ve çalışanların haklarının bu noktaya gelmesinde Türk-İş'in büyük katkılarının olduğunu belirten Erdoğan, AB'ye katılım sürecinde de Türk-İş'in katkılarını alacaklarını söyledi.

Erdoğan, geçmişte işçinin yanında olduğunu söyleyen iktidarların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını hedeşediklerini açıklayan Erdoğan, Çalışma hayatımızın en önemli sorunlarından biri de işsizliktir. İşsizliği azaltmanın ve istihdamı artırmanın en etkili yolu yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomiyi yakalamaktır. Türkiye çok şükür bu süreci yakalamış durumdadır.

Çalışma hayatını çok yakından ilgilendiren ve çözüm aranan bir başka konunun da sosyal güvenlik sistemi olduğunu vurgulayan Erdoğan, sosyal güvenlik sistemini sürdürülebilir hale getirmek zorunda olduklarını belirtti.

Genel kurulun ilk gününde uluslararası işçi sendikalarının temsilcileri de birer konuşma yaptı. Uluslararası Sendika Konfederasyonu Başkanlığı, Ürdün, Tunus, Azerbaycan, Çin, Kosova, Özbekistan, İtalya, Fransa, Kazakistan, Bulgaristan, Portekiz, Romanya, Litvanya ve Ukrayna?dan sendikacılar, yaptıkları konuşmalarda, küreselleşme olarak adlandırılan makro ölçekli neo-liberal politikaların işçi sınıfına yönelik hak gasplarına dikkat çektiler, 18 yaşından küçük bireylerin hiçbir iş güvencesi olmaksızın çalıştırıldığına, kadın işçilerin olumsuz koşullarda çalıştırıldığına işaret ettiler.

Cumartesi günü genel kurula gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecinde Türk-İş'in çok büyük katkısı olduğunu belirterek, Bu tabii ki bir süreçtir. Daha çok eksiklerimiz vardır. Bütün bu eksikleri Türk-İş'in yeni yönetim kurulu miz giderilmesi için de sizin önümüzdeki süreçte aktif bir şekilde rol almanızı bekliyorum dedi.

Emek, alın teri ve hak edilmiş kazancın kutsal olduğuna işaret eden Gül, Türk-İş'in emekçinin ve çalışanın en büyük temsilcisi olduğunu belirtti. 55 yıl önce kurulan Türk-İş'in sendikallaşmanın ocağı olduğunu ve çalışma hayatının iyileştirilmesinde öncü sendikal örgütlerden biri olduğunu ifade eden Gül, Aslında rozetinizdeki ay-yıldız her şeyi özetlemektedir dedi. Gül, çalışanların gelirini artırmak ve hakların en iyi şekilde elde edilmesi noktasında Türk-İş'in hep kararlı, aynı zamanda da yapıcı bir çizgi izlediğini vurgulayarak, İşte Türk-İş'in en önemli özelliği bu diye konuştu.Gül, Türk-İş'in çalışma hayatının Avrupa Birliği normlarına yükselmesi yolunda da önemli adımlar attığını kaydetti.

Genel Kurulda konukların konuşmalarının ardından, sendikalar adına konuşmalar yapıldı. Sendikamız adına ise Genel Başkanı H.Hüseyin Kayabaşı konuştu (Kayabaşı'nın konuşmasını BAŞKANDAN bölümünde okuyabilirisiniz).

SEÇİMLER: MUSTAFA KUMLU YENİ GENEL BAŞKAN
Genel kurulda pazar günü seçimler yapıldı.

372 kayıtlı delegede 368'inin oy kullandığı seçimlerde, 361 geçerli oyun 214'ünü alan Mustafa Kumlu genel başkan seçilirken, Salih Kılıç 147 oy aldı. Başkanlık için 7 de geçersiz oy kullanıldı.

Kumlu başkanlığındaki Türk-İş yönetimi; Genel Sekreter Mustafa Türkel (196), Genel Mali Sekreter Ergün Atalay (243), Genel Eğitim Sekreteri Nihat Yurdakul (209) ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Pevrul Kavlak'tan (183) oluştu.