TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
HABER / DUYURU

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türk-İş Başkanlar Kurulu 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da Türk-İş Genel Merkezi'nde toplandı.

Sendikamız Genel Başkanı İsmail Aslan'ın da katıldığı Başkanlar Kurulu'nda ağırlıkla hükümetin değişiklik yapma hazırlığı içinde olduğu 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasaları konusunda Türk-İş'in uzmanlara hazırlattığı taslaklar değerlendirildi.

Toplantıda özellikle hükümetin taslağında kaldırılması öngörülen yüzde 10'luk işkolu barajı ile işyeri düzeyindeki baraj ve üye olmak ve istifa etmede noter şartının aranması başta olmak üzere, değişiklikler konusunda başkanlar kurulu üyelerinin düşünceleri alındı. Başkanlar Kurulunda söz alan Genel Başkan İsmail Aslan da özellikle iş kolu barajı ve işyeri barajı konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Başkanlar Kurulu'nda kıdem tazminatı konusunda hiçbir şekilde taviz verilmemesi, mevcut uygulamanın devam etmesi doğrultusunda kararlı bir tutumun izlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.