ŞUBE YÖNETİCİLERİNE ÖRGÜTLENME SEMİNERİ
HABER / DUYURU

ŞUBE YÖNETİCİLERİNE ÖRGÜTLENME SEMİNERİ

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız şube yöneticilerine yönelik olarak örgütlenme semineri düzenledi.

Sendikamız Genel Teşkilatlandırma ve Genel Eğitim Sekreterliklerinin ortaklaşa düzenlediği seminere sendikamız şubelerinden, şube başkanları ile teşkilatlandırma sekreterleri katıldı.

Özdere/İzmir'de düzenlenen ve iki gün süren seminere genel merkez yönetiminden Genel Başkan Nurettin Akçul, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Hasan Hüseyin Yıldız ile Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen katıldı.12 Temmuz Salı günü başlayan, kolaylaştırıcılığını Dr. Fikret Sazak'ın yaptığı seminerin açış konuşmasını Genel Başkan Nurettin Akçul yaptı.

Genel Başkan Akçul, genel kuruldan sonra ilk defa bir sendikal etkinlikte şube yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirttikten sonra şöyle dedi:
Genel kuruldaki teşekkür konuşmamda nasıl bir sendikacılık yapacağımızı, nasıl bir mücadele anlayışı içinde olacağımızı ana hatlarıyla anlatmaya çalışmıştım. Burada bulunan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu genel kurulda üst kurul delegesiydi ve bu konuşmayı dinlediler.

Bu konuşmayı yinelemeyeceğim.

Ama şunu belirtmek istiyorum: O konuşmada söylediklerim, bir heyecanla söylenmiş, tedavülü o gün ile sınırlı, atmosfer sözleri değildi.

İnandığım, hedeflediğim bir sendikal anlayışı tanımlayan sözlerdi. Bu görevde olduğum sürece o gün yaptığım konuşmada belirttiklerim şiarım olacaktır. Bu görevde bulunduğum sürece varlığım maden işçinin varlığı içindir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biliyorum ki, birlikte görev yaptığım arkadaşlarım da aynı heyecanı, duyarlılığı taşıyorlar. Sizlerin de taşıdığına inanıyorum.

Genel Başkan Akçul gündemdeki konulardan birisinin kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri olduğunu belirterek şöyle dedi:
Bizim sendika olarak taleplerimizi, beklentilerimizi, sizler yakından biliyorsunuz.

Biz sendika olarak, örgütlü olduğumuz kamu kurumlarının yöneticilerine ve kamu işveren sendikasının temsilcilerine, yapıcı bir diyalog içinde, haklı taleplerimizi aktarıyoruz. Anlatıyoruz. Bu konuda olumlu tepkiler aldığımızı söyleyebilirim.

Yapıcı ve düzeyli bir diyalog ile, kendimizi dinletme zemini hazırlayarak, haklı taleplerimizi barışçı bir biçimde almaya çalışıyoruz. Dileğimiz ve beklentimiz bu emeğimizin karşılığını bulmasıdır.

Ama, yapıcı davranmamız, diyalogu önemsememiz, haksızlıklar ve duyarsızlıklar karşısında tepkisiz kalacağımız anlamına gelmez. Üzerine basa basa söylüyorum:

Maden işçisinin hakkını almak, savunmak için örgütlü gücünü sonuna kadar hareket geçirmeye de kararlıyız. Uzlaşmacıyız ama mücadeleden kaçan değiliz.

Temsil ettiğimiz işçilerin hakkını almak ve savunmak için kararlı bir duruş ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerin de en az benim kadar bu konuda duyarlı ve kararlı olduğunuzu biliyorum. Çünkü, varoluşumuzun anlamı ve gereği budur zaten.Akçul sendika olarak son 20 yıldır diğer sendikalar gibi üye kayıplarını yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:
Türkiye Maden-İş olarak da son 15 yılda sıraladığım bu nedenlerle yaklaşık yüzde 40 oranına yakın üye kaybettik. Sendika olarak örgütlenmedik mi?

Evet örgütlendik, ama üye yaptığımız işçi sayısı ne yazık ki, son bir iki yıl hariç kaybettiğimiz üye sayısının altında kaldı. Son iki yıldır, yeniden üye sayımız yükselişe geçti.

Nurettin Akçul örgütlenmede başarının doğru strateji ve taktiklerden geçtiğini belirterek Bunun için hukuktan, uygulamaya kadar bu alandaki gelişmeleri yakından izlemek, bilgi sahibi olmak gerekir. Burada gerçekleştirmekte olduğumuz bu örgütlenme semineri de bu amaca hizmet edecektir dedi.Genel Başkan Akçul'un konuşmasının ardından kürsüye Hukukçu Murat Özveri geldi. Özveri Sendikal Örgütlenmede Hukuki Boyut u anlattı.

Özveri'nin sunuşunun ardından Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Hasan Hüseyin Yıldız Örgütlenme Sahalarının Şubelere Göre Dağılımı ve Potansiyel İşçi Sayıları nı bir slayt gösterisiyle anlattı.

Yıldız, sendikamızın 1998 yılından 2008 yılına kadar önemli oranda üye kaybettiğini belirterek üye kaybının altında yatan nedenleri, özelleştirmeler, işyeri kapatmaları ve zorunlu emeklilik olarak sıraladı.

Yıldız, 2008 yılından itibaren üye sayısından bir artışın meydana geldiğini ve bu artışın devam ettiğini belirterek Yönetim olarak biz örgütlenme konusunda sendikamızın bütün imkan ve dinamiklerini harekete geçirme kararlılığı içindeyiz. Şube yönetimlerimizin de yoğun bir örgütlenme çabası, çalışması içine gireceğine inanıyoruz dedi.

Yıldız, daha sonra şubelerin örgütlenme kapsamına giren sahaları ve sahalardaki potansiyel işçi sayılarını slayt eşliğinde anlattı.

Seminerin ikinci gününde ise Kocaeli Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Hakan Koçak Bitmeyen Arayış: Örgütlenmede Yeni Sözler, Yeni İmkanlar, Yeni Sesler başlıklı bir sunuş yaptı

Koçak sunuşunda Petrol-İş Sendikası'nın Sendikalı Ol kampanyasını da slayt eşliğinde anlattı.

Seminerde daha sonra şube yöneticileri görüş, eleştiri ve düşüncelerini dile getirdiler.

Seminerin kapanış konuşmasını ise Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen yaptı.

Çümen konuşmasında şöyle dedi:
Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri olarak sizlerle bir seminerde ilk buluşmam oldu.

Öncelikle bunun mutluluk ve heyecanını taşıdığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada iki gün, genel kurulumuzdan sonraki ilk seminerimizi gerçekleştirdik.

İlk seminerimizin sendikal örgütlenme konusunda olmasını sendika yönetimi olarak sendikal örgütlenmeye önümüzdeki dönemde vereceğimiz önemin bir göstergesi olarak algılanmalı diye düşünüyorum.

Umuyorum ve diliyorum ki sendikal örgütlenme konusunda bilgimizi yenilemede, geliştermede, bu konudaki deneyimleri öğrenmemizde, örgütlenme konusundaki motivasyonumuzun artmasında bu seminer yararlı olmuştur.

En azından kendi adıma bu seminerden bu çerçevede çok yararlanacağım bilgiler ve deneyimler edindiğimi söyleyebilirim.

Eğitim ve örgütlenme birbirinden ayrılmaz, birbirini tamamlayan, birbirine zemin olan ve birbirini kolaylaştıran iki temel faaliyettir.

Hem birbirini tamamlarlar. Hem de birbirlerine paralel yürürler.

Sendikanın yeni üyeler kazanmasında, örgütlülük kapsamını genişletmesinde eğitim çalışmaları önemli bir zemin hazırlayıcıdır.

Sendikanın üyelerinin sendikaya aidiyetlerini geliştirmelerinde, sendikanın faaliyetlerine katılmada istekli olmalarında, hak ve çıkarlarını öğrenmede, kısaca sınıf bilincinin oluşturulmasında da en temel faaliyet eğitimdir.

Yüzyüze eğitim çalışmalarından birisi olan eğitim seminerleri de aynı zamanda sendikal dayanışmanın, kaynaşmanın sağlanmasında, sendika içi demokrasinin gelişmesinde de çok önemli araçlardır.

Yüzyüze eğitim çalışması aynı zamanda bir etkileşim, bir paylaşımdır.

Genel Eğitim ve Araştırma Sekreterliği olarak 2011 ve 2012 yılını içeren biçimde bir seminer programı hazırladıklarını belirten Ahmet Çümen konuşmasını şöyle tamamladı:
Bu programda, yeni örgütlenilen işyerlerinde eğitim, güncel-sendikal eğitimler, temsilci seminerleri yer almaktadır.

Bu seminer programını yönetim kurulumuza sunduk. Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda sendikal çalışma takvimimize göre bu programı hayata geçirme çabası içinde olacağız.