ŞUBE GENEL KURULLARI TAMAMLANDI DİVRİĞİ ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI
HABER / DUYURU

ŞUBE GENEL KURULLARI TAMAMLANDI DİVRİĞİ ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamızın genel kurulu öncesinde, şube genel kurulları tamamlandı. Divriği şubemizde Zekeriya Gültekin, yeniden şube başkanlığına seçildi.

10 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen Divriği şubemizin genel kuruluna, genel merkez yönetiminden Genel Başkan İsmail Aslan, Genel Mali Sekreter Murat Bekem ile Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Hasan Hüseyin Yıldız katıldı.

Genel Kurulun açış konuşmasını Divriği şube başkanı Zekeriya Gültekin yaptı. Gültekin konuşmasında geride bırakılan dönemde şube yönetimi olarak ortaya koydukları çalışmaları, sendikal anlayışı ve önümüzdeki dönemde şube başkanı olarak çalışma anlayış ve programını anlattı.

Gültekin konuşmasında şunları söyledi: Zor bir dönemde genel kurul yapıyoruz. Çalışma hayatı ile ilgili yasalarda istenen gelişme sağlanamadı. Örgütlenme önündeki engeller en büyük sorun olmaya devam etmektedir. Taşeronlaşma emek sömürüsü haline dönüşmüştür. Tüm bu olumsuzluklar içerisinde önümüze ciddi hedefler koyarak, şubemizi daha güçlü kılacak çalışmalar yapmaktayız.

Örgütlülüğün bulunduğu Kangal işyerinde işveren değişikliği gibi bir durumun sözkonusu olduğunu belirten şube başkanı Gültekin Bedeli ne olursa olsun, burada çalışan üyelerimizin, tüm özlük hakları korunarak, bir geçişin yapılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız dedi.

Gültekin Geçmişimiz buna benzer mücadelelerle doludur. Bu zamana kadar doğru bildiğimiz yolda, alnı açık, başı dik yürüdük. Bundan sonra da bu yürüyüşümüzü hiç kimse engelleyemeyecektir dedi.

Şube başkanının konuşmasının ardından verilen bir önerge ile genel kurul divanı oluşturuldu.

Divan başkanlığına Genel Başkan İsmail Aslan, divan başkan yardımcılıklarına ise Genel Mali Sekreter Murat Bekem ile Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Hasan Hüseyin Yıldız getirildi.

Genel Başkan İsmail Aslan divan başkanı seçildikten sonra konuşmasına Afşin Çöllolar sahasında görev şehidi olan 11 maden emekçisini anarak ve rahmet dileyerek başladı. 9 şehidin cenazelerinin hala yeraltında olduğunu belirten Aslan konuşmasına şöyle devam etti:

Ne ülkemizdeki, ne de dünyadaki teknoloji bu cenazelerin kısa sürede böylesine bir büyük bir heyelanın altından çıkarılmasına imkan vermiyor.

Birçok yöntemi, teknolojiyi denediler. Çalışmalar sürüyor. Biliyoruz ki cenazelerin heyelan altında olması, acıyı her geçen gün daha da büyütüyor. Dileğimiz, çabamız, umudumuz bu cenazelerin bir an önce çıkartılmasıdır ve bu kazada sorumluların belirlenerek adalet önünde hesap vermeleridir. Sendika olarak bu sürecin takibindeyiz ve takibinde olmaya devam edeceğiz.

Genel Başkan Aslan iş kazasının madencinin kaderi olmadığını sürekli tekrarladıklarını belirterek:

Kazalar, eğer bütün gerekli önlemler alınırsa, herkes, işveren, işçi, devlet gerekli sorumluluğu ile hareket ederse yüzde 95 oranında önlenebilir. Tabii ki, siz bütün önlemleri alırsınız ama öngörülemeyen bir durum olur ve kaza meydana gelebilir.

Ama ülkemizde arkadaşlar, genel olarak iş sağlığı ve güvenliği tablosu çok kötü. Ülkemiz Uluslararası Çalışma Teşkilatı verilerine göre, iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa?da birinci durumda. Yine Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre, madencilik işkolunda ölümlü iş kazaları açısından ülkemiz birinci sırada dedi.

Aslan özellikle madencilik işkolu açısından iş sağlığı ve güvenli konusunda acil düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek şöyle devam etti:

Türkiye'de genel olarak ve özellikle de işkolumuzda kazalar taşeron işyerlerinde meydana geliyor. Taşeron sistemine çeki-düzen vermek gerekiyor.Yeraltı işletmelerinde açık söylüyoruz, taşeronu yasaklamak gerekiyor.

Türkiye'nin 176 sayılı Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi?ni onaylaması ve iç mevzuatında da bu sözleşmeye uygun düzenlemeler yapması gerekiyor.

Denetim ağını güçlendirmesi, yaptırımları etkili kılması, yaygın bir işsağlığı ve güvenliği eğitimi vermesi gerekiyor.

En az bunlar kadar önemlisi de arkadaşlar sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, sendikaların özgürce örgütlenmelerinin sağlanması gerekiyor.

Genel Başkan Aslan, çalışma hayatında taşeron başta olmak üzere güvencesiz istihdam biçimleri sürekli yaygınlaştığına dikkat çekerek:

Çalışma hayatı bir köle düzenine doğru götürülmeye çalışılıyor.

Sadece işçiler mi hayır, memurlarda da böyle arkadaşlar. Memurlarda da, güvencesiz çalışma biçimleri, sözleşmeli, ücretli gibi çeşitli biçimlerde yaygınlaştırılıyor.

Elbette ki sorunların siyasi çözüm yeri Meclis'tir.

Ancak, bu sorunların çözümünü Meclis'e, hükümetlerin gündemine taşıyacak olan ise güçlü sendikacılık hareketi ile verilecek mücadeledir.

İsmail Aslan konuşmasını şöyle tamamladı:
Hak ve çıkarların korunması, geliştirilmesi, güvenli çalışma ortamının sağlanması için güçlü sendika temel şarttır.

Sendika sadece üye sayısının fazlalılığıyla güçlü olmaz. Üye sayısı önemlidir ama daha önemlisi üyelerin birbiriyle ve sendikayla yakınlığıdır.

Yani, üye işçi birbiriyle dayanışma, birlik ve bütünlük içindeyse, sendikasına sahip çıkıyorsa bu sendika güçlüdür. Sendikal örgütlülüğü kuru kalabalık olmaktan çıkartan; birlik, dayanışma ve bütünleşmedir. Sendikal örgütlülüğü güçlü kılan üyesinin sendikasına, yani seçtiklerine sahip çıkması, yanında, arkasında olmasıdır.

Siz seçiyorsunuz. Genel kurullarda hesap sorabiliyorsunuz. Sizi temsil edenleri değiştirebiliyor ve yeniden görev verebiliyorsunuz. Benim sizlerden bir isteğim var:

Hür iradenizle seçtiğiniz sendikacılarınıza sahip çıkınız.

Unutmayın ki, sendikacı siz arkasında ve yanındaysanız güçlüdür. Sendikacı güçlüyse siz güçlüsünüz, sendika güçlüdür demektir. Unutmayalım ki, güçlü olmadan haklılığınızı ve hakkınızı savunamazsınız.

Genel Başkan İsmail Aslan'ın konuşmasının ardından genel kurulun gündemine geçildi.

Genel Kurulda öğleden sonra seçimler yapıldı.

Seçimler sonucunda Zekeriya Gültekin yeniden şube başkanlığına seçilirken, Mustafa Sultan Kaşıkça şube başkan vekilliğine, Mustafa Çalışkan şube sekreterliğine, Nevzat Yılmaz, şube mali sekreterliğine, Mustafa Alay şube teşkilat sekreterliğine seçildiler.

Denetim Kurulu:
Şeref Sandıkçı, Cemil Kolcu, Arif Keldal

Disiplin Kurulu:
Ahmet Kazanbaş, İsmail Keskin, Ali Bilgin