ŞUBE GENEL KURULLARI TAMAMLANDI BALIKESİR ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI
HABER / DUYURU

ŞUBE GENEL KURULLARI TAMAMLANDI BALIKESİR ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamızın genel kurulu öncesinde, şube genel kurulları tamamlandı. Balıkesir şubemizde Musa Engin şube başkanlığına seçildi.Balıkesir şubesinin 10 Nisan 20011 Pazar günü yapılan genel kuruluna genel merkez yönetiminden Genel Sekreter Vedat Ünal, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nurettin Akçul ile Toplu İş Sözleşmesi ve Mevzuat Sekreteri Durmuş Düzgün katıldı.

Çok sayıda konuğun katıldığı genel kurula, sendikamız eski genel sekreteri İsmail Mengü ile yine eski toplu sözleşme ve mevzuat sekreteri Ferit Bengisu da katıldı. Ayrıca, genel kurula sendikamızın bazı şube başkanları da katıldı.

Genel Kurulun açılışının ardından verilen önerge ile divan başkanlığına Genel Sekreter Vedat Ünal, divan başkan yardımcılığına Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nurettin Akçul, divan katipliğine de Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Durmuş Düzgün oy birliği ile seçildiler.

Genel Sekreter Vedat Ünal divan başkanlığına seçildikten sonra bir konuşma yaptı.

Ünal, genel kurulu işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi açısından gelişmelerin çok da olumlu olmadığı bir dönemde gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle dedi:

Gerçekten işçiler olarak, sendikacılık hareketi olarak ciddi saldırılarla karşı karşıyayız.

Gün geçmiyor ki, varolan haklarımızı elimizden almaya veya kısıtlamaya yönelik bir düzenleme gündeme getirilmesin.

İşte en son torba yasa.

İçine birbiriyle alakasız yüzlerce maddenin konduğu ve bu yüzden kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan, emek düşmanı düzenleme TBMM'de kabul edilerek yasalaşmıştır.

Torba Yasayla, İşsizlik Sigorta Fonu'nun amaç dışı kullanılmasının önü açılmış, kısa çalışma ödeneği uygulamasının kapsamı genişletilerek, İşsizlik Sigorta Fonu'na yeni yükler bindirilmiş, belediyelerde çalışan işçilerin sürgün edilmesi kolaylaşmış, kamu çalışanlarının iş güvencesi aşındırılırken, esnek çalışmalarının önü açılmış, sözleşmeli personele sendika üyeliği serbest olurken, grev yasağı getirilmiş, daha kuralsız ve daha düşük ücretle stajyer kullanımı yaygınlaştırılmıştır dedi.

Konuşmasında, kıdem tazminatı konusuna da değinen Vedat Ünal, işverenlerin her fırsatta kıdem tazminatını gündeme getirdiklerini belirterek, Türk-İş Genel Kurulunun kararı var, Kıdem tazminatına dokunmak genel grev nedenidir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, kıdem tazminatı hakkımıza dokunursanız, hayatı durdururuz dedi.

Konuşmasında iş kazalarına da değinen Genel Sekreter Vedat Ünal Son dönemde kazalarda yitirdiğimiz kardeşlerimizi bir kez daha anmak istiyorum.

Biliyorsunuz, son iki yıldır, Balıkesir, Bursa, Zonguldak ve en son Afşin?de ve diğer maden ocaklarında meydana gelen kazalarda 100'e yakın maden emekçisi hayatını yitirdi.

En son Afşin'de meydana gelen heyelanda 11 maden emekçisi kardeşimizi yitirdik. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına derin sabırlar diliyorum. 9'unun cenazeleri hala yeraltında, cenazelerin çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

Biz sendika olarak bu kazanın sorumlularının ortaya çıkarılması ve hesap vermesinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Yine, işkolumuzda iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan, 176 Sayılı Madenlerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi'nin onaylanması ve mevzuatın bu sözleşmeye uyumlu hale getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve yine, örgütsüz maden ocağı kalmaması için bütün engellere karşın örgütlenme çalışmamızı sürdüreceğiz dedi.

Konuşmasında özelleştirme konusuna da değinen Vedat Ünal, sermaye sınıfı ve işçi sınıfının özelleştirmeyi farklı okuduklarını ve farkla yaklaştıklarını belirterek: Özelleştirme bizim için işsizlik demek.

Özelleştirme bizim için yoksulluk demek.Özelleştirme bizim için 4-C'ye mahkum olmak demek.

Yani, güvencesiz çalışma demek. Biz işçiler olarak bunun için özelleştirmeye karşı çıkıyoruz.

Bugüne kadar 50 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını belirten Ünal şöyle devam etti:
Peki sormayalım mı biz şimdi? Bu 50 milyar dolarla ne yaptınız? İşsizlik mi azaldı? Yüzde 8'deydi, yüzde 11'e çıktı.

Bu da resmi rakam. Yoksulluk mu azaldı? 18 milyon nüfus açlık veya yoksulluk sınırının altında.

Ama arkadaşlar, ülkemizin gözbebeği KİT'ler satıldı. Kimisi içindeki hurdanın değerinin de altında. Bunu mahkeme söylüyor, biz söylemiyoruz.TEKEL'in içki bölümü satıldı. Satın alan kısa bir süre sonra 3 misli fiyata sattı.

Şimdi yeniden satılıyor. Çok daha yüksek fiyata.

Peki, bu özelleştirmelere biz peşkeş derken haksız mıyız? dedi.

Sırada enerji özelleştirmelerinin olduğunu belirten Vedat Ünal şöyle devam etti:
Termik santrallar ve Çan Termik Santralı da programda yer alıyor.

Santrallara kömür veren işletmeler şu anda programda görünmüyor ancak biliyoruz ki, bu işletmeleri satın alanlar kömür sahalarını da isteyecekler.

Biz Türkiye Maden-İş Sendikası olarak geçmişten beri özelleştirmeye karşı mücadele ettik, edeceğiz de...

Bizimle aynı kaderi paylaşan sendikaya ve sendikanın üyesi işçi kardeşlerimize diyoruz ki Gelin omuz omuza, kol kola mücadele edelim.

Sadece onlara mı hayır, özelleştirme kıskacındaki bütün emekçilere ve sendikalarına çağrıda bulunuyoruz.

Gelin birlikte mücadele edelim, geleceğimize, ülkenin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım.

Genel Kurulda daha sonra yeniden şube başkanlığına aday olmayan şube başkanı Engin Okçu'ya hizmetleri için bir teşekkür plaketi verildi.

Okçu da kısa bir konuşma yaparak çalışma arkadaşlarına ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Şube başkanlığına tek aday olarak giren Musa Engin de genel kurulda bir konuşma yaptı.

Engin şube başkanı Engin Okçu'nun yıllarca sendikaya hizmet ettiğini belirterek: Eşine çok da rastlanmayan bir demokratik olgunlukla, görev, nöbet değişimi zamanı geldiğini belirterek şube başkanlığına aday olmuyor.

Başkanımıza hem hizmetleri için, hem de eşine az rastlanır bu demokratik olgunluğu için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. O bizim gönlümüzde hep başkan olarak kalacaktır.

Marmara bölgesi şubemizin şube başkanlığı gibi onurlu ve sorumluluğu olan bir göreve aday olmanın heyecanını yaşıyorum. Büyük sorumluluk gerektiren bir onurlu bir göreve talip olduğumun bilincindeyim.

Bu bilinç içinde, genel kurulumuzun demokratik iradesi ile bu görev bana verilirse bu sorumluluğun bilinci içinde çalışacağımı bilmenizi istiyorum dedi.

Musa Engin konuşmasında son dönemde yaşaman iş kazalarına ve Afşin'deki iş kazasına değinerek şöyle dedi Şehitlerimizin ne yazık ki 9'unun hala cenazeleri yeraltında duruyor.

Cenaze namazları gıyaplarında kılındı. Buradan bir kez daha ben de görev şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına derin sabırlar diliyorum.

Bir an önce bu cenazelerin heyelan altından çıkarılması dileğimizi belirtiyorum. Bu konuda, eminim ki sendikamız konunun takipçisidir.

Yine, sendikamız bu iş kazasında kusuru olanların da adalet önüne çıkartılıp, cezalarını ödemelerinin takipçisi olacaktır bunu biliyoruz dedi.

Santralların özelleştirme sürecinde olduğu bir dönemde göreve talip olduğunu ve sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirten Engin:

Çan termik santralımız da özelleştirme kapsamında. Kömür sahası programda görünmüyor ama santralı alacak olanlar kömür sahalarını da isteyecekler, kömür sahalarının da özelleştirilmesi gündeme gelebilecektir. Ekmek yediğimiz kuruluşumuzu bizler meşru demokratik yoldan, tıpkı bir kaleyi savunur gibi savunacağız.

Çünkü, çalıştığımız kamu kuruluşu, sadece bizim iş kapımız değildir. Milletimizin öz malıdır.

Kamu kuruluşu aynı zamanda iş güvencemizdir, sendikal örgütlülüğümüzün, toplu iş sözleşmesi hakkımızın güvencesidir.

ÇLİ, bu haklarımızı koruyan bir kaledir.

Bu kale yıkılırsa, sadece özlük haklarımız değil, bütün demokratik hak ve özgürlüklerimiz de çiğnenmeye, yok edilmeye açık hale gelecektir. Bugüne kadar yapılan özelleştirmeler sadece, işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk getirdi.

Biz bunun bilincindeyiz. Bu bilinç, kararlılık ve inançla çalışacağız, sizlerle birlikte mücadele edeceğiz.

Engin Okçu'un aday şube başkanlığına aday olmadığı genel kurulda yapılan seçimlerde; şube başkanlığına Musa ENGİN, şube başkan vekilliğine Tanju Başaran, şube sekreterliğine Gökhan Çolakoğlu, şube mali sekreterliğine Bahattin Avcu, Şube teşkilat sekreterliğine ise Mehmet Yıldız seçildiler.

Şube denetim ve disiplin kurulları ise şöyle oluştu:
Şube Denetim Kurulu: Ali Polat, Ali Yavaş, Mehmet Yıldız

Disiplin Kurulu: Hüseyin Işık, Metin Özcan, Mehmet Karaşahin.