Soma'da Kıdem Tazminatı Ödemelerinde Son Durum
HABER / DUYURU

Soma'da Kıdem Tazminatı Ödemelerinde Son Durum

Türkiye Maden İş Sendikası -


Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciası sonrasında Soma Kömürleri A.Ş'ye ait, Eynez, Işıklar, Atabacası , Geventepe ve Yeni Anadolu firmasına devirden önceki süreçte çalışan, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden, kıdem tazminatlarını veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların tazminatları Ocak ayında tamamen ödenecektir.

Tazminat alacaklılarının bütün hesaplamaları yapılmış olup ibranamelerin tamamıyla teslimi bittikten sonra en geç 15 gün içinde işçilerin hesaplarına tazminatları yatacak olup, yıllardır süren bu mağduriyet sona erecektir.

Sendikamızın bu konuyla ilgili mücadelesi ve girişimlerinin sonucunun geç de olsa müspet bir şekilde neticelenmesini, sendikamız ve işçilerimiz adına memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu konuda sürekli görüştüğümüz ve yazışmalar yaptığımız, bizi dinleyen ve çabalarımızın samimiyeti görüp bu konuda bize yardımcı olan siyasi parti temsilcilerine ve ilgili kurumların bütün yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Yine başka bir mağduriyet yaşayan ve tazminatlarını alamayan Uyar Madencilik çalışanı işçilerimizin de haklarının ivedilikle ödenmesini ve madencilerimizin mağduriyetinin giderilmesine yönelik verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.

Bundan sonra da her zaman işçilerimizin yanında olacak, Uyar Madencilik mağduru işçilerimizin haklı mücadelelerini de sonuna kadar sürdürecek ve gelişmelerin takipçisi olacağız.