SENDİKAMIZIN ERZİNCAN VE ELAZIĞ'DA ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ SÜRÜYOR
HABER / DUYURU

SENDİKAMIZIN ERZİNCAN VE ELAZIĞ'DA ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamızın örgütlenme mücadelesi yoğun olarak devam ediyor.

Sendikamız Erzincan-İliç İlçesi Çöpler Köyü Anagold Altın Madeni'nin de örgütlenme çalışmaları devam ediyor. Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Mahir Yiğit örgütlenme çalışmaları için bölgeye gitti. Mahir Yiğit Sendikal örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Anagold Madeni işçileriyle kahve toplantıları düzenledi. Toplantılarda sendikal örgütlenmenin ekonomik, sosyal, demokratik hak ve çıkarları geliştirmede, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamadaki önemi ve gereği anlatıldı. Sendikal örgütlenme süreci konusunda bilgi aktarıldı. Toplantıların sonucunda işçiler sendikamıza üye oldular. Mahir Yiğit'in verdiği bilgiye göre bu işyeri için yetki prosedürü sürdürülüyor.

Diğer yandan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Yiğit, işçilerinin çalışma ve ücret koşullarının düzeltilmesi, çalışma mevzuatı hükümlerinin işyerinde uygulanması, sendikal örgütlenmelerinin işveren tarafından engellenmemesi talebiyle direniş yaptığı Elazığ'da kurulu Eti Ferrokrom İşletmesi'ne giderek, burada işçilerle görüştü. Yiğit, ayrıca, Elazığ Türk-İş İl Temsilcisi Mehmet Kara ile birlikte, mülki amir ve yerel yöneticilerle görüşerek, işçilerin uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalardan doğan sendikaya üye olma hakkının engellenmesi girişimlerine izin verilmemesi talebini iletti. Bu konuda, Anayasa ve yasaların sağladığı güvencelerin işletilmesi istendi. Yiğit ve Kara çalışma mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği yasalarının gereklerinin işyerinde uygulanmadığını belirterek, gerekli yasal denetimlerin ve yaptırımların uygulanmasını istediler.

Mahir Yiğit, sendika olarak bu bölgede başta Ferrokrom işçileri olmak üzere, bölgedeki madenlerde çalışan işçileri sendikamız örgütlülüğüne alma doğrultusunda çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.