SENDİKAMIZIN AÇTIĞI DAVA SONUCU: KAMUDA MUVVAZALI TAŞERONA YARGITAY'DAN DUR!
HABER / DUYURU

SENDİKAMIZIN AÇTIĞI DAVA SONUCU: KAMUDA MUVVAZALI TAŞERONA YARGITAY'DAN DUR!

Türkiye Maden İş Sendikası -

Kütahya İş Mahkemeleri nezdinde 2007/684-701 esasında açılan ve Yargıtay onama ilamıyla kesinleşen İŞE İADE DAVALARINDA taşeron işçisi olarak çalışan işçilerin aslında kamu kurumu işçisi olduğu tespit edilmiştir.

Kararda özetle kamu kurumu olan TKİ-SLİ işletmesinde iş makinalarmın bakım ve yağlama işinin İş Kanunun 2/6 maddesine göre teknik ve teknoloji gerektiren bir iş olmadığı, bu nedenle üst işveren taşeron ilişkisinin muvazaalı olduğunun anlaşıldığı, işçinin öncelikle üst işveren olan TKİ SLİ işçisi olduğu, feshinde tamamen geçersiz ve haksız şekilde muvazaalı olarak gerçekleştiği anlaşılmakla denerek hüküm tesis edilmiştir. Hükümde İŞE İADE KARARI SADECE TKİ-SLİ kurumuna yöneltilmiştir. İşe almamadan doğan tazminatlardan da sorumluluk yine kamuya yükletilmiştir.

Anılan karar bize göstermektedir ki; KAMU sadece yardımcı işlerini ve teknolojik bir nedenle asıl işinin bir bölümünü taşerona verebilir.

Eğer gerçekten teknolojik bir neden bulunmamakta ise sırf personel yetersizliği nedeni ile ihaleye verilen işler var ise burada çalışan işçiler baştan itibaren kamu işçisi olduğu mahkemelerce kabul edilebilecektir. Bunun mahkemelerce verilecek kararlarda tespit edilmesi gerekmektedir.

Kaldı ki sendikamızca Çalışma Bakanlığı na, alt işveren üst işveren ilişkileri bakımında yasal koşulları taşımayan işlerde çalışan işçilerin baştan itibaren kamu işçisi olduğunun tespiti ile ilgili yapılan müracaata ilgili Kurum TKİ-SLİ tarafından itiraz edilmiştir. Bu konudaki yargı aşaması devam etmektedir. Ancak çabamızın doğru yolda ilerlediği gerçeğine bizim müracaat ederek aldığımız bakanlık raporunun bu mahkeme kararında gerekçe oluşturmasından anlaşılmaktadır.