KİT'lerde Çalışan Taşeron İşçilerine de Kadro Verilmelidir
HABER / DUYURU

KİT'lerde Çalışan Taşeron İşçilerine de Kadro Verilmelidir

Türkiye Maden İş Sendikası -

Kamu Kurumları' nın muvazaalı alt işverenleri nezdinde çalışan işçilerin asıl işveren kadrolarına geçirilmesine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde önceki dönemlerde yapılan ve yapılmaya devam eden çalışmalar kamuoyunca da yakinen takip edilmektedir. Atılan adımlardan alınan sonuçlar umut verici olmakla birlikte tüm sorunların üstesinden gelinebilmiş değildir.

Yaşanan olumsuzluklar doğrudan sendikamızı da ilgilendirmektedir. Nitekim örgütlü olduğumuz Eti Maden İşletmeleri ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlükleri' nin 4857 sayılı yasanın 2. Maddesi kapsamında muvazaalı olduğu mahkeme kararlarıyla tespit edilen alt işverenleri nezdinde çalışan üyelerimiz bulunmaktadır. Anılan kararlarda yapılan işin asıl işin bir parçası olduğu ve teknolojik nedenler gerekmediğinden alt işverene devredilemeyeceği ve bu sebeple taşeronlarda çalışan üyelerimizin asıl işveren toplu iş sözleşmesinden yararlandırılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu durum, işçilerimizi olumsuz yönde etkilediği gibi, dava açılması halinde kamu kurumları için de ek masraf ve maliyetlere sebebiyet vermektedir.
Bu mağduriyetler göz önüne alınarak özellikle maden işkolunda faaliyet gösteren, Kamu İktisadi Teşebbüsleri' nin de yapılan çalışmalarda dikkate alınarak kapsama dahil edilmek suretiyle konunun tüm taraflarının menfaatine olacak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve bu konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz.