ILGIN KÖMÜR İŞLETMESİ'NİN 40 MİLYON LİRALIK RANTI KİME GİDECEK?
HABER / DUYURU

ILGIN KÖMÜR İŞLETMESİ'NİN 40 MİLYON LİRALIK RANTI KİME GİDECEK?

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Konya ve Havalisi Şubesi'nde basın açıklaması:

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Konya ve Havalisi Şube'sinde Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mahir Yiğit, Genel Sekreter Vedat Ünal, Şube Başkanı Ali Özmen bir basın toplantısı düzenleyerek TKİ Ilgın Linyitleri İşletmesi'nin Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'ne devrinin altında yatan rant aktarım süreci konusunda bilgi verdiler.

Basın toplantısında basın açıklamasını Genel Başkan Yardımcısı Mahir Yiğit yaptı. Yiğit açıklamada şunları söyledi:Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı Ilgın Linyitleri İşletmesi'ne ait linyit sahası, TKİ'nin iştirakçilerinden biri olduğu Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri AŞ'ye devrediliyor.

İlk bakışta olağan bir iştirake devir işlemi gibi görünen bu uygulamanın, Ilgın Linyit İşletmesi verileri kabaca incelendiğinde bile altında büyük bir rant aktarımı içeren planlı bir devir olduğu görülmektedir.

Ilgın Kömür İşletmesi son 3 yılda çok büyük bir miktarda dekapaj yaparak 1 milyon tona yakın çıkarılmaya hazır kömür stoku oluşturmuştur. Yani bir kepçe ve kantarla 1 milyon kömür satılmayı beklemektedir. Bu kömürün ortalama yaklaşık satış fiyatı 40 TL/ton olarak kabul edildiğinde, 40 milyon liralık hazır kömürde saha ile birlikte devredilecektir. Ayrıca, satışa hazır bu kömürün dışında sahada 10 milyon tonluk işletmeye hazır kömür rezervi bulunmaktadır. Bu rezerv de işletme ile birlikte devredilecektir. Sahada ortalama dekapaj oranının 1 ton / 3 m3 olduğu düşünülürse devredilecek rezervin ekonomik büyüklüğü ve karlılığı daha iyi anlaşılacaktır.

Bu işletme zarar ediyor diyenlere sormak lazım; son iki yılda işletmenin zararı yaklaşık 5 milyon TL'dir. Bu zararın bir kısmı da Ar-Ge çalışmalarından gelmektedir. Çünkü kömürden organik gübre elde edip ülke tarımının hizmetine sunulmaktadır. Oysa hazır durumdaki kömürün bedeli 40 milyon TL dir. TKİ'nin bu devirden elde edeceği rödovans geliri en fazla 8 milyon TL olacaktır. TKİ'nin son iki yılda kendi imkanları ve müteahhit aracılığıyla yaptığı toplam dekapaj miktarı yaklaşık olarak 4 milyon TL'dir. Burada şunu sormak gerekiyor, TKİ son iki yılda yaptığı bu dekapajı, bu işletmeyi ve 40 milyon TL'lik kömürü başkasına devretmek için mi yaptı?

Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'nin Ilgın linyit sahasını işletmek gibi bir hazırlığı ve niyeti yoktur. Bu nedenle şu çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır; Yeni Çeltek Kömür işletmesi paravan işletme olarak kullanılacaktır. Yeni Çeltek Kömür İşletmesi TKİ'den alacağı bu sahayı büyük bir ihtimalle daha önceden belirlenmiş bir özel firmaya devredecektir. Biraz vicdanı, biraz memleket sevgisi, biraz millet düşüncesi olan sorumlu, yetkili birisi bu rant devrine nasıl evet diyebilir? Bu devrin siyasi faturasını üstleneceklere, altına imza atacak bürokratlara soruyorum; Bu devre vicdanınız, ahlaki anlayışınız nasıl elverecek, hiç içiniz sızlamayacak mı?