IG BCE Sendikası Temsilcileri Dayanışma Ziyareti Kapsamında Soma'ya Geldi
HABER / DUYURU

IG BCE Sendikası Temsilcileri Dayanışma Ziyareti Kapsamında Soma'ya Geldi

Türkiye Maden İş Sendikası -

IG BCE sendikası temsilcilerini sendikamız adına Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, Genel Sekreter Tamer Küçükgençay, Genel Başkan Teknik Danışmanı Maden Mühendisi Ertuğrul Bayrak ve Soma'da bulunan şubelerimizin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Heyet ilk olarak Madenci şehitliğini ziyaret etti . Heyet ve sendikamız yöneticileri şehitliğe karanfil bırakarak burada dua okudu.
IG BCE sendikası temsilcileri ziyaret programı kapsamında Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ile de bir araya geldi.

Alman Sendika Heyeti daha sonra Halk Eğitim Merkezindeki programa katıldı.
Burada ilk konuşmayı yapan sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek şunları söyledi: 'Siz kıymetli misafirlerimizi şahsım ve sendikamız genel merkezi adına saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Öncelikle 13 Mayıs faciasında ve diğer madenlerde hayatını kaybetmiş bütün emekçi şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Değerli konuklar, biliyoruz ki maden işkolu dünyanın en zor ve en riskli işkolu. Yüzyılın faciasını Soma'da yaşadık. Soma faciasından sonra bir benzerini Ermenek'te yaşadık. Bu facialardan sonra kurumsal işyerleri bir ders çıkardı, hükümet bir ders çıkardı, herkes bir ders çıkardı ve düşünmek zorunda kaldı. Bizlerin sendika olarak talebi çok açık ve net. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına gereken önem verilmelidir. Hükümetten de talebimiz, kömür sahalarının bu işi yapabilecek, işin ehli olan, İSG uygulamalarına yatırım yapacak yeterli bütçeye sahip firmalara verilmesidir. İşleri sebebiyle şu an burada olamayan sayın Genel Başkanımız Nurettin Akçul ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımın sizlere selamlarını iletiyor, emek ve alın teri kutsaldır diyerek teşekkür ediyorum'.

Şeref Zeyrek'in ardından Genel Sekreter Tamer Küçükgençay da konuşma yaptı. Küçükgençay: 'Dünyanın en önemli sendikalarından biri olan IG BCE Sendikası, Maden İş Sendikası ile dost ve kardeş sendikalardır. Maden İş Sendikası'nın en acı ve zor günlerinde IG BCE Sendikası hep yanında olmuştur. Dünyada çok saygın bir yere sahip olan IG BCE Sendikası dostluğu biz madenciler için çok önemli ve kıymetlidir. Soma faciasından sonra yaptıkları destek onların madencilere ne kadar önem verdiğini de göstermiştir. Soma'da IG BCE öncülüğünde yapılan okul da bu dostluğun en net göstergesidir. Ben buradan başta IG BCE Genel Başkanı olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine maden işçilerine desteklerini esirgemeyen IG BCE ailesine Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyeleri adına teşekkür ediyorum. Sendikamız hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Sendikamız 1958 yılında kurulmuştur. Türk İş konfederasyonuna bağlıdır. Bir ay önce Mardin'de açılan şubemiz ile Maden İş 16 şubeye ulaşmıştır. Üye sayımız 27.000 civarındadır. Ülkemizde 200.000 maden işçisi değişik alanlarda üretim yapmaktadır ve bizim örgütlülük alanımız kömür, bor ve metal madenleridir. Mermer ve tas ocaklarında örgütlenmek zor olduğu için iş kolumuzda sendikalı sayısı az görülmektedir. Bizim dışımızda madencilik is kolunda diğer sendikalarla birlikte toplam 36.000 üye vardır.
Bizim sendikamız ne kadar öncü bir sendika olsa da örgütlülük oranı asla yeterli değildir ama bu durumu düzeltmek için sendikamız teşkilat servisiyle birlikte ciddi adımlar atarak örgütlenmelerine devam etmektedir. Örgütlenme ne yazık ki ülkemizde hangi iş kolu olursa olsun sorun olmaya devam ediyor. Örneğin 100 kişilik bir iş yerinde 70 işçi arkadaşımızı sendikamıza üye yaptığımızda bakanlık verilerine rağmen yetki başvurusu yapıyoruz ama işveren yetkiye itiraz ediyor. Mahkeme en az 2 yıl sürüyor. Bu da patrona zaman kazandırıyor. Bu zaman içeresinde üye işçi arkadaşlarımıza baskıları arttırıyor işten çıkarmalar yapıyor, sendikayı bitirmeye çalışıyor. Türk- İş bu konuda onlarca kez teklif vermesine rağmen bir gelişme kaydedilemedi. Ülkemizde örgütlenme ciddi bir sorun olarak işçilerin önünde gündemini koruyor. Bakanlığın kendine gelen verilere göre işverenin mahkeme hakkı olmaksızın son noktayı işçi lehine koyması gerekmektedir. Soma'mıza geldiğimizde Soma bir enerji kentidir. 1980' lerden sonra yapılan yatırımlarla ülkemizin her ilinden göç alarak nüfusu 100 binleri geçmiştir. Bu nüfus madenciliğe göre gelişmiştir. Yani kömür Soma için her şeydir. Soma 150 yıllık bir kömür üretim merkezidir.
Günlük tüvanan bazda üretim 52000 tondur 1150 megavatlık bir santral bulunmaktadır ayrıca ilçemizde özel sektörde 510 megavatlık yeni bir santral daha yapılmıştır. Kömür ve elektrik üretimi artarak devam etmektedir. Soma'da sendika 1950 yılında kurulmuştur. 13 Mayıs 2014'e kadar tek şube Maden İş Sendikasının en büyük şubesi olarak üye sayısını 14 binlere çıkarmıştır. 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasından sonra yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar ile 3 şube daha açılmıştır. Bugün Maden İş Sendikası Somalı maden işçilerine 4 şube ile hizmet vermektedir. Soma'da kamu kurulusu olarak TKİ' ye bağlı olarak Ege Linyitleri İşletmesi vardır. Kamu sadece açık ocak üretimi yapmaktadır. Kamu eliyle yer altı ocağı sadece Tunçbilek'te vardır. TKİ, Soma'da 2005'e kadar elindeki yer altı ocaklarının bazılarını kapattı, bazılarını özel sektöre devretti. Açılan yeni sahalarla istihdamı ve kömür üretimini arttırdı. Bugün Soma TKİ üretiminin % 55' ini gerçekleştirmektedir. 13 Mayıs 2014 ülkemize büyük bir acı yasattı bunla ilgili her kesimin büyük dersler çıkardığını düşünüyoruz. Facia sonrası ailelerin mağduriyetleri giderilmeye çalışılırken çalışanlara da bazı haklar verildi. 2 hafta tatili hakkı, 2 asgari ücret gibi ama buna benzer haklar facia olmadan da verilebilirdi. Çünkü sendikamız bu hakları her zaman ilgililerden talep etmiştir. Şubat ayında yapılan genel kurul sonrası sendikamız bu dönemi eğitim dönemi ilan etmiştir. Sendikamız genel merkezinde bir eğitim salonu açtık. Başta Genel Başkanımız olmak üzere yönetim kurulu bazı eğitim anlaşmalarını bitirdi. Bu ayın 14'ünde eğitimlerimiz başlıyor. Sendika üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Yalnız işverenlere de faciaların önüne geçmek için büyük sorumluluklar düşmektedir. Hükümetlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Herkes elinden geleni yapmak zorundadır. Önce insan deyip isçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları eksiksiz yerine getirildiği taktirde bu acıları bir daha yaşamayız. Genel Başkanımız sayın Nurettin Akçul ve aramızda olmayan genel merkez yönetim kurulumuz da sizlere çalışmalarımızda başarılar diliyor, dost ve kardeş IG BCE sendikasına selamlarını iletiyor' dedi.

IG BCE sendikası Küreselleşme Avrupa İşleri Direktörü Michael Mersmann ise konuşmasında şunları söyledi: 'Madencilikte vazgeçilmez bir şey vardır. Bütün dünyada Başka hiçbir meslekte insan yanındaki arkadaşına bu kadar güvenmek zorunda kalmaz. Madenciler arasında olan kardeşlik sendikalar arasında da olmalıdır. Soma'daki yaşanan kaza sabahında olayı duyar duymaz IG BCE sendika başkanımız, Maden-iş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'u arayarak üzerimize düşen yapılması gereken ne varsa her konuda yanınızdayız dedi. Maalesef bugüne kadar Türkiye'de güvenlik kaygısı ön planda değildi ve sonradan ortaya çıkan bir durum oldu. Maden-İş ile beraber iş sağlığı güvenliği konusunda ilk eğitimimizi burada yaptık. Geldiğimizden bu yana gözlemlediğimiz kadarıyla burada güzel işlere imza atıldığını gördük biz de buna daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesi içine girdik'.

Maden faciası sonrasında ilçede binlerce kişiye eğitim veren Soma Maden-İş Halk Eğitim Merkezinin yapımında destekleri olan IG BCE sendikasının yetkilileri, Halk Eğitim Merkezini gezerek, burada eğitim görenlerle sohbet etti, sınıfları gezdi.