• Ana Sayfa
  • HABER
  • HABER / DUYURU
  • Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek 'Kamu-Özel İşbirliği ile Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı'na Katıldı
 Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek 'Kamu-Özel İşbirliği ile Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı'na  Katıldı
HABER / DUYURU

Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek 'Kamu-Özel İşbirliği ile Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı'na Katıldı

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu ve özel sektörün katılımıyla organize edilen 'Kamu-Özel İşbirliği ile Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı' Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Soma Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştaya sendikamızdan Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek katıldı.
Çalıştayın ilk konuşmacısı TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak oldu. Bayrak konuşmasında, 'Tüm sektörlerde olduğu gibi özel sektör ve kamu işbirliği, madencilik sektörü için de hayati önem taşımaktadır. Bu işbirliği ile oluşturulan sinerji sayesinde kamunun, özel sektörün ihtiyaç ve yönelimlerini doğru analiz edebilmesi sağlanmaktadır. Titizlikle hazırlanan Çalıştay programımızı incelediğimizde de üretim stratejilerinden finansmana, teşvik mekanizmalarından mevzuat düzenlemelerine kadar bir üreticinin karşılaşabileceği tüm sorunlara temas ettiğimiz görülmektedir. Bu eksende, Çalıştay neticesinde ortaya çıkacak analizlerin sektörümüzün kalkınmasına katkı sağlamasını temenni etmekteyim. Dünya ekonomisindeki eğilimler enerji dünyasında da birtakım değişimleri zorunlu kılmaktadır.Gelirlerde artış ve çoğu gelişmekte olan ekonominin ağırlıklı kentsel alanlarında olması beklenen 1,7 milyarlık ek nüfusun küresel enerji talebini 2040 yılına kadar yüzde 25'ten fazla artırması beklenmektedir. Ülkelerin artan enerji taleplerine dönük çözüm arayışları da sektörümüzü doğrudan etkilemektedir. Enerji gündeminde yenilebilir, nükleer enerji gibi alternatif kaynaklar sıklıkla yer alsa da ülkemizin zengin linyit kaynaklarının değerlendirilmeye devam etmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ucuzlayan yenilenebilir enerji teknolojileri, dijital uygulamalar ve elektriğin rolündeki artışın bir araya gelmesi, dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çoğuna ulaşılabilmesine yönelik değişimin itici gücü olmaktadır. Dünyada elektrik ihtiyacı, enerji ihtiyacından iki kat fazla artış kaydetmektedir. Türkiye de büyüyen ekonomisi ile her geçen yıl elektrik talebinde önemli artışlar kaydetmektedir. Elektrik üretimindeki kaynak dağılımını incelediğimizde yerli kömür 2019 Eylül ayında %16'lık bir paya sahip olmuştur. TKİ Kurumu olarak satışlarımızın yarısından çoğunu gerçekleştirdiğimiz sektörün elektrik santralleri olması sebebiyle, dışa bağımlılığın azaltılmasında hissettiğimiz sorumluluk da artmaktadır' dedi.
Bayrak, kamu ve özel sektör olarak tüm kömür üreticilerinin hep birlikte tüvenan kömür üretimini 101,5 milyon ton olarak gerçekleştirdiğini , TKİ'nin ise yaklaşık 30 milyon ton (tüm ruhsatlar dâhil) kömür üretimiyle son yılların en yüksek rakamına ulaştığını vurguladı.
TKİ olarak 2019-2023 dönemi için hazırladıkları 'Stratejik Planı' yayınladıklarını ifade eden Ömer Bayrak, TKİ'nin yayınlanan planda amaçlarının dört ana eksen üzerinde kurulduğunu belirtti. Bayrak bu amaçları şöyle sıraladı; 'Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak, Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak, Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek ve Kurumsal yapıyı geliştirmek'.
TKİ'nin dünyada temiz kömür teknolojileri alanında ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip ettiğini de belirten Ömer Bayrak, ' Dünyada ve ülkemizde gelişen çevre bilinci ve yaptırımlar paralelinde kömür kalitesine en uygun, maliyeti etkin, daha temiz, verimli ve çevreye uyumlu teknolojilerin belirlenip kullanılması yolu ile çevreye zararlı emisyonların azaltılması da zorunluluktur' dedi.
Çalıştayın , sektörün sorunlarının çözümü için bir araç ve sektördeki yatırımların artması için bir motivasyon olmasını temenni eden Bayrak, katılımcılara teşekkür etti.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı yaptığı konuşmada 'Göreve başladığımdan bu yana inceliyorum, ülkemizde madencilik dünya standartlarında yapılıyor. Ama sektör kendini anlatamamış, tanıtamamış. Bu yüzden de olumsuz söylemlerle halk farklı taraflara kolaylıkla çekilebiliyor' dedi.
Son zamanlarda sondaj yapmakta zorlanılmaya başlandığını, halktan ve yerel yönetimlerden tepki aldıklarını, ileriki zamanlarda sadece madencilik değil , sondaj bile yapılamaz hale gelineceğini, bu yüzden de iyi uygulamaların görünür kılınmasının ne kadar önemli olduğunu ifade eden Kalaycı; 'Ülkemizde genç nüfusu aktif tutmak için ekonomimizin büyümesi, ekonominin büyümesi için de enerjiye ihtiyacımız var. Enerjiyi de yerli kaynaklarımızdan üretmeliyiz. Kömürün elektrik üretimindeki oranı yüzde 15. İthal kömüre geçen yıl 4,5 milyar dolar ödenmiş. Buradan görülüyor ki yerli kömüre ağırlık vermeliyiz' dedi.

Çalıştayda konuşma yapan diğer bir isim ise KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldız idi. Büyükyıldız, ülkemizin, kömür madenciliği açısından önemli bir rezerv kaynağının var olduğunu hatırlatarak; 'Enerji, ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Kömür, ülkemizin enerji ham madde potansiyeli açısından en önemli yakıtıdır' dedi.
Çalıştayın ana temasının kamu- özel işbirliği ile yerli kömür üretimini artırması olduğundan da bahseden Büyükyıldız; 'Devletimiz, dışa bağımlılığı azaltmak için uyguladığı politikalarla bugün gelinen noktada bu çalışmaların yeterli olmadığını görmüş, milli enerji- maden politikası kapsamında stratejiler geliştirilmiştir. Kömür üretimine yeni bir ivme kazandırmamız gerektiği konusu önemli bir adım' şeklinde konuştu.
Büyükyıldız ayrıca, 2004 yılında 8.3 milyar ton olan kömür rezervinin bugün yaklaşık 19 milyar tona ulaştığını da aktardı. Değişen- gelişen dünyada alternatif enerji kaynaklarının kömürü ekonomik olmaktan çıkaracağından da söz eden Büyükyıldız, 'Bizim kömür yataklarımız değer ve işletmecilik açısından birçok zorlukları içermektedir. Kömür rezervlerimizin ileri teknoloji kullanarak üretilmesinde kömür jeolojisinden kaynaklanan zorluklar bulunmaktadır. En kısa süre içinde kaliteli kömür üretilmesini sağlamalıyız' diyerek sözlerini noktaladı.
Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Ankara Temsilcisi Oğuz Güner yaptığı konuşmada, bir ülkenin kalkınması için en önemli kaynağın ülkenin madenleri olduğunu vurguladı. Güner, enerji ve ısınma sanayinin en önemli hammaddesinin ise kömür olduğunu belirtti.. Güner ayrıca, madencilik sektörünün iki önemli adımının; 'iş sağlığı güvenliği' ve 'çevre' olduğunu ifade etti.Kömür Üreticileri Derneği (Kömürder) Başkanı Gökalp Büyükyıldız ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'ndan Oğuz Güner de açılış konuşmalarını gerçekleştirirken etkinlikte yerli kömür üretiminin arttırılmasına yönelik konular işlendi.