HABER / DUYURU

ETİ GÜMÜŞ'TE SKANDAL ÖZELLEŞTİRME

Türkiye Maden İş Sendikası -

- Türkiye'nin tek gümüş işletmesi Eti Gümüş icraalık, malları bankalar tarafından ipotekli, devlete prim ve vergi borçlu Söğüt Seramik Şirketi'ne verildi.

- Eti Gümüş'ün bir önceki ihalesini kazanan 3 S Firması ile Söğüt Seramik Şirketi'nin sahibi aynı kişi: Sabahattin Yıldız.

- 3 S Madencilik özelleştirme bedelini zamanında yatıramadığı için ihale iptal edilmiş, firmanın 2 milyon dolar teminatı yanmıştı.

- 3 S Madencilik Şirketi devlet bankasından alacağı kredi ile yine devletin Gümüş İşletmesi'ni almaya çalışmıştı. Bu nedenle, kredi için bazı kamu bankalarına başvurmuş ancak, kredibilitesi olmadığı için kredi alamamıştı.

- Daha önce ihale bedelini ödeyemeyen, borçlu bir şirketin ikinci kez aynı ihaleyi, başka şirket adı altında da olsa kazanması büyük skandal.

- Eti Gümüş'ün halihazırda18 trilyon lira nakit parası, 19 ton satışa hazır gümüşü vardır. Söğüt Seramik'in gözü bu nakit ve gümüştedir. Yeni bir Çinkur olayı sözkonusudur.

- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu ihaleyi iptal ederek skandala son vereceğine inanıyoruz.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Eti Gümüş'ün ihalesini kazanan Söğüt Seramik şirketinin daha önce iflası istenmiş, uçan kuşa borçlu, daha önemlisi devlete borçlu bir şirket olduğu belirtilerek, Eti Gümüş'ün daha önceki ihalesini kazanan 3 S Madencilik firması ile bu ihaleyi kazanan Söğüt Seramik irmasının yönetim kurulu başkanı Sabahattin Yıldız adındaki aynı kişi.

Önceki ihalenin bedelini zamanında ödeyemediği için ihale iptal edilmişti. Bu kez ihaleye, Söğüt Seramik ile girdi ve bu şirket ihaleyi kazandı. Bu skandal özelleştirmeyi mutlaka Özelleştirme Yüksek Kurulu iptal etmelidir denildi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu'nun açıklamasında şöyle devam edildi:
Eti Gümüş İşletmesi Türkiye'nin tek gümüş işletmesidir. Bu işletme ne pahasına olursa olsun özelleştirme mantığı ile hareket edilerek 2003 yılının Mayıs ayında ihaleye çıkartılmıştı. İhaleyi 3 S Madencilik adlı, daha önce ne madencilik ne de başka alanlarda hiçbir faaliyeti olmamış bir şirket 40 milyon dolara kazanmıştı. Sendika olarak yaptığımız araştırmada, bu şirketin aslında daha önce iflası istenen, birçok banka ve kuruma borçlu, daha önemlisi devlete prim ve vergi borcu olan Söğüt Seramik Şirketi'nin devamı bir şirketten başkası olmadığı sonucuna vardık. Çünkü, iflası istenen Söğüt Seramik'i borçlarını ödeme yükümlülüğü ile kiralayan Sabahattin Yıldız'ın 3 S Madencilik şirketinin de yönetim kurulu başkanı olduğunu öğrendik. Bu kişi, borçlu Söğüt Seramik ile ihaleye girmemek için 3 S Madencilik şirketini kurmuştu.

Sendika olarak gerek ÖİB'nı gerekse, ÖYK ve Hükümetin ilgili yerlerini uyardık. Bu şirketin borçlu ve icralık olduğunu, özelleştirme bedelini ödeyemeyeceğini, gözünün Eti Gümüş'ün nakit parasında ve satışa hazır gümüşünde olduğunu belirttik. Ama, ihale ÖYK tarafından onaylandı. Ancak, ihale bedelinin ilk taksidini ödeyecek nakdi olmayan 3 S Madencilik borcunun olmadığı az sayıdaki kamu bankasına başvurdu. Amacı, devletin bankasından alacağı kredi ile devletin işletmesini satın almaktı. Biz sendika yönetimi olarak hazırladığımız dosyalarla ilgili bankaları ve siyasi karar organlarını uyardık. Kredi alma koşullarına sahip olmadığı için bu şirkete kredi verilmedi. Böylece, Eti Gümüş'ün ihale bedelinin ilk taksidini 3 S Madencilik yatıramadığı için ihale iptal edildi. Şirketin 2 milyon doları devlete gelir kaydedildi.

Sabahattin Yıldız, Eti Gümüş ikinci kez ihaleye çıkartılınca, daha önce, sicili bozuk olduğu için ihaleye girmeye göze alamadığı Söğüt Seramik ile girdi. Sendika olarak, gerek bu şirketin devlete olan borçları başta olmak üzere olumsuz nitelikleri ile ortadaki bozuk sicili ve daha önce nakdi ödeyemediği için kazandığı ihale iptal edilen birisinin ikinci kez sadece adı değişik şirket ile ihaleye girmesi nedeniyle ihaleye alınmayacağını bekliyorduk. Ama, bu şirket ihaleye alındığı gibi, bir de ihaleyi kazandı. Daha önce 40 milyon dolara kazandığı ihalenin ilk taksidini bile ödemeyen şirket, bu kez 41 milyon 200 bin dolara ihaleyi aldı.

Eti Gümüş ihalesi neresinden tutsanız dökülen, özelleştirmede skandal bir ihaledir. Bir önceki ihalenin bedelini ödeyemeyen kişinin devlete, işten çıkardığı işçilerine, SSK'ya, bankalara borçlu, icralık şirketine siz devletin güzide işletmesini veriyorsunuz.Bunun hiçbir mantıklı ve etik açıklaması olamaz.

Sendika olarak bu ihalenin iptali için tüm imkanlarımızla mücadele edeceğiz.

Hukuki, demokratik ve siyasi düzeyde mücadelemizi sürdüreceğiz.
Öncelikle, bu şirket ihaleye kabul edilmemeliydi. Ancak, böyle bir ihalenin mutlaka ÖYK tarafından onaylanmayarak iptal edileceğine inanıyoruz denildi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu'nun açıklamasında Eti Gümüş'ün 18 trilyon lirayı aşkın nakit parası, 19 ton satışa hazır gümüşü olduğu hatırlatılarak Borç batağı içindeki şirketin gözü, bu nakit ve gümüştedir. Amacı bedelin ilk taksidini bir kredi ya da başka bir şekilde ödeyip işletmeyi devralmak ve bu varlığa el koyup işletmeyi kendi kaderine bırakmaktır. Bu yağmaya izin verilmeyeceğine inanıyoruz. Biz sendika olarak bu konuda kararlıyız denildi.