EMEKÇİLER ÖRGÜTLÜ GÜÇLERİYLE GEREKLİ YANITI VERECEKLERDİR
HABER / DUYURU

EMEKÇİLER ÖRGÜTLÜ GÜÇLERİYLE GEREKLİ YANITI VERECEKLERDİR

Türkiye Maden İş Sendikası -
REKABET ÜCRETLİ KÖLELİK ÜZERİNDEN OLMAZ BU ÖNERİLER GİRİŞİME DÖNÜŞÜRSE EMEKÇİLER ÖRGÜTLÜ GÜÇLERİYLE GEREKLİ YANITI VERECEKLERDİR

Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Murat Bekem IMF'nin Türkiye kendi grubundaki ülkelerle rekabet etmek istiyorsa, bölgesel asgari ücreti hayata geçirmeli, işten çıkarmayı kolaylaştırmalı, kıdem tazminatını aşağı çekmeli gibi önerilerine ilişkin olarak bir açıklamada bulundu.

Bekem IMF'nin bu çabaları Türkiye'nin rekabet gücünü, ücretli köleliğe dayandırma amacı içermektedir. Emekçiyi, her türlü güvence ve haktan yoksun, insanlık dışı koşullarda çalıştırma, işçi sınıfının örgütlü gücüyle mücadelesiyle kazandığı hakları bir çırpıda elinden alma isteğidir. Her ne hikmetse, IMF'nin uygulattığı ekonomik programın tıkandığı zamanlarda önlem olarak hemen çalışanların, emekçilerin ücret ve sosyal haklarını daha fazla budamaya yönelik uygulamalar ortaya konulmaktadır. IMF'nin her dediğini kayıtsız-şartsız uygulayan hükümet de bu önerilere dört elle sarılmaya çalışmaktadır.

Ancak gerek IMF'nin, gerek hükümetin, gerekse bu önerilerin hayata geçmesini dört gözle bekleyen sermayenin unuttukları ya da görmek istemedikleri bir şey vardır: Bir çırpıda emekçinin elinden almak istedikleri bu hakları emekçiler, örgütlü biçimde verdikleri, uzun soluklu mücadeleler sonucu elde etmişlerdir. Nasıl ki, örgütlü güçleriyle, kararlı mücadeleleriyle bu hakları kazanmışlarsa, bu hakları sendikal örgütlülükleriyle sonuna kadar kararlı biçimde savunmayı da bileceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi.

Bekem Hükümet herkesin gördüğü şu gerçeği kabul etmelidir ve gereğini yapmalıdır:
IMF politikaları Türkiye'nin ne rekabet gücünü artırmaktadır, ne reel büyümesini sağlamaktadır, ne de ihtiyacı olana istihdamı kalkınmayı sağlamaktadır. Türkiye'yi krizlere açık bir sıcak para cennetine dönüştürmektedir. IMF programlarından vazgeçilmelidir. IMF'ye bağımlılıktan vazgeçilmelidir.

Türkiye kendi özkaynaklarını ve potansiyelini harekete geçiren, gerçekçi bir kur rejimi üzerine oturan, yatırımı, tasarrufu, üretimi istihdamı, ihracatı teşvik eden, rekabet gücünü ileri teknoloji ve kalitede bulan, temel ekonomik-sosyal sorunlara çözümler üreten, bir ekonomik program oluşturmalı ve hayata geçirmelidir. Sözde ücretli kölelik koşulları üzerinden rekabet gücünü artırmaya çalışan IMF politikalarında ısrar edilirse, Hükümet bilmelidir ki, Türkiye hem ekonomik, hem sosyal, hem de siyasal olarak büyük çalkantılara sürüklenecektir dedi.

Murat Bekem açıklamasında Bütçe Kanununda bazı değişiklikler yapan kanunların içine yerleştirilen ve 4857 sayılı iş yasasının 2. maddesinde değişiklik öngören 01.07.2007 tarihli kanun değişikliğinin, Türkiye?de ücretli köleliği yasal olarak kurumsallaştırmaya yönelik bir düzenleme olduğunu belirterek Türkiye'nin imza koyduğu ILO sözleşmelerine, Anayasa'ya aykırı olduğunu düşündüğümüz ve Cumhurbaşkanımızın Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünde iptal edileceğine inandığımız bu değişiklik ile kamudaki taşeron işçilerinin çağdışı kölelik koşulları yasa ile güvence altına alınmaktadır.Yani, taşeron işçisinin diğer işçiler gibi ücret ve sosyal haklara sahip olması yasa ile yasaklanmaktadır. Biz, sendikalar olarak ücretli kölelik koşullarını dayatmaya çalışan tüm girişimlere karşı tüm gücümüzle mücadelede kararlıyız. Bunu dost-düşman herkes iyi bilmelidir dedi.