ELMAS MADENCİLİK'TE İŞVEREN, İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ DEZENFORMASYON YAPIYOR
HABER / DUYURU

ELMAS MADENCİLİK'TE İŞVEREN, İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ DEZENFORMASYON YAPIYOR

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mahir Yiğit, Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak örgütlenme çalışması yürüttükleri Gülşehir'in Gümüşyazı köyünde kurulu bulunan Elmas Madencilik'teki işten çıkarmalarla ilgili gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı haberlerin çıktığını belirterek Elmas Madencilik'te, haberlerde yer aldığı gibi işçilerin işten çıkarılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş sağlığı ve güvenliği önlemleri sağlanıncaya kadar üretimi durdurmasından kaynaklı değildir. İşçiler, sendikamıza üye oldukları için, işveren tarafından işten çıkartılmışlardır. İşveren tarafından deyim yerindeyse dezenformasyon yapılmaktadır dedi.

Yiğit, Elmas Madencilik işyerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince denetlendiğini ve Doğal nefesliğin olmaması nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği açısından üretimin devamında sakınca olduğu tespit edilmiş ve doğal nefeslik yapılıncaya kadar işyerindeki üretimin durdurulmuştur.

Bu süreçte sendikamızın işyerinde örgütlenme çalışmaları sürmekteydi ve Elmas Madencilik çalışanları sendikamıza üye olmaktaydılar. İşveren, denetim sonucu verilen kararı gerekçe göstererek sendikamıza üye olan işçileri işten çıkarmaya başlamıştır. Bu konuda gerçeği gizlemek için de deyim yerindeyse işçilerin sendikaya üye oldukları için işten çıkarmasını gizlemek için bu konuda desenformasyon yapmaya başlamıştır.

İşveren, işçileri sendikaya üye oldukları için işten çıkarmıştır. Sendika hakkı, uluslar arası sözleşmeler, Anayasamız ve ilgili yasalarla güvence altına alınmış en temel demokratik haklardan birisidir. Sendika hakkının kullanımına ilişkin engellemelere karşı da TCK'de hapis cezası dahil yaptırımlar getirilmiştir.

Biz sendika olarak tabii ki, yapılan bu hukuk dışı girişime karşı yargı düzeyinde girişimlerde bulunuyoruz. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak bu işyerindeki sendikal örgütlenme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Ama, işverene de bir kez daha buradan çağırıda bulunmak istiyorum. İşçilerin en demokratik hakkı olanl, sendikalaşma hakkını kullanmalarını engellemekten vazgeç, sendikal nedenle işten çıkardığın işçileri geri al, işyerinde insana yaraşır, huzurlu, verimli bir çalışma ve üretim için sendikal örgütlenmeyi engelleyici anti-demokratik, Anayasa ve yasalara aykırı uygulamalara girme.