• Ana Sayfa
  • HABER
  • HABER / DUYURU
  • 'Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG için İşveren, İşçi ve Aileler El Ele'Projemiz Başarıyla Sona Erdi
 'Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG için İşveren, İşçi ve Aileler El Ele'Projemiz Başarıyla Sona Erdi
HABER / DUYURU

'Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG için İşveren, İşçi ve Aileler El Ele'Projemiz Başarıyla Sona Erdi

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş mali desteği ile 1 Şubat 2021 tarihinde başlatılan 'Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG için İşveren, İşçi ve Aileler El Ele' başlıklı proje 16 aylık uygulama dönemi sonrasında 31 Mayıs 2022 tarihinde Eti Maden Genel Müdürlüğü Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi.
Tören, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ile işveren ve çalışanlar tarafından yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirme filmi gösterimi ile başladı. Gösterimi takiben, açılış konuşmaları sendikamız Genel Başkanı Nurettin Akçul, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Osman Murat Çetin ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Levent Kibar tarafından yapıldı.
Genel Başkanımız Nurettin Akçul konuşmasında, projenin fikirden uygulamaya geçirilmesinde mali ve teknik desteklerini sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yönetici ve uzmanlarına, emeği geçen tüm sendika çalışanlarına, uzman ve danışmanlara katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Projenin başarılı ve zamanlı bir şekilde uygulanması nedeniyle kutladıklarını dile getiren Bakanlık ve AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri, proje sonuçları ve elde edilen deneyimlerin ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülecek çalışmalarda önemli kaynaklar arasında yer alacağına vurgu yaptılar.
Etkinlik, proje filmi gösterimi ve ardından proje kapsamında yazılım ve gösterimi yapılan 'Madencinin Yolu' tiyatro gösterimi ile sona erdi.

Genel Başkanımız Akçul konuşmasında şunları söyledi: '
Türkiye'nin en büyük ve güçlü maden sendikası olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak madenleri insana yakışır işyerleri yapmak için çabalıyor ve bu yolda yıllardır çalışıyoruz.
On altı şubemiz aracılığı ile madenlerdeki en ufak riski, en küçük ihmali hepimizin riski, hepimizin ihmali olarak görüyoruz. Bu nedenle insana yakışır işyerleri için iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin farkındayız.
2021 yılının Şubat ayında başladığımız ve bugün kapanış töreni ile etkinliklerini tamamlamış olduğumuz 'Dayanışma ile İş Sağlığı ve Güvenliği: İşveren, İşçi ve Aileler El Ele' Projemiz, güvenlik kültürü farkındalığını güçlendirme ve yaygınlaştırmamıza büyük katkı sağlamıştır.
Öncelikle, Projemize eş mali destek sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi'ne, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkililerine ve özellikle uygulama sürecinde görüş, öneri ve katkılarını esirgemeyen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanlarına içten teşekkürlerimizi sunarız.
Etkinliklerimizde temel amacımız, İSG ve Güvenlik Kültürü konusunun ilgili her kesimin sorumluluğu olduğunu bir kere daha vurgulamak ve bu kültürü yaygınlaştırmak olmuştur.
Çünkü biz biliyoruz İSG herkesin sorumluluğudur. Çünkü biz biliyoruz insana yakışır çalışma ortamı güvenlik kültürünün gelişmesi ile kurulur. Çünkü biz biliyoruz sendikalaşma İSG'nin gelişmesi ve bir kültüre dönüşmesinde büyük önem taşır.
Ailede başladığına ve toplumsal yaşamın her alanında farkındalığının yüksek olması gerektiğine inandığımız güvenlik kültürünün gelişip yerleşmesi için her kesimin katkı ve katılımı gereklidir. Biz de bu noktadan yola çıktık ve en geniş kesimlere ulaşmaya çabaladık.
Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör işletmelerinin, sendikalar başta olmak üzere meslek örgütlerinin maden işkolunda iş sağlığı güvenliği konusunda ortak anlayış ve iş birliği içinde bulunması gerektiğini düşünüyoruz.
Bu iş birliğinin yasal, yönetsel, bilimsel, toplumsal zemin ve olanaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesine dayalı bir kılavuz çerçeve oluşturmak amacıyla bir durum değerlendirmesi hazırlayarak ilgililerle paylaştık.
Madenlerde çeşitli konum ve koşullarda çalışan değerli madenci dostlarımızın, ailelerinin, çocuklarının madencilik ile güvenlik kültürü arasındaki bağlantıyı içlerinden gelen sözlerle, renklerle ve görsellerle aktarması için yarışmalar düzenledik.
Sendikamız işyeri temsilcilerinin işyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının izlenmesi, güçlendirilmesi, geliştirilmesi, güvenlik kültürünü yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak için Gölge İSG Uzmanları eğitimleri düzenledik. Gölge İSG Uzmanlarımızdan iletilen raporları derledik, değerlendirdik ve kapsamlı olarak proje sonuç raporu ile birrlikte Bakanlığımız ve ilgililerle paylaşacağız.
Bugün itibariyle 178 Gölge İSG Uzmanımız var ve bu sayıyı gelecek dönemde artırmayı, tüm sendikalı madencilerimizin, tüm maden çalışanlarının birer Gölge İSG Uzmanı gibi davranmasını sağlamayı hedeflemekteyiz.
Maden işletmelerinin bulunduğu ve madencilerin yoğun yaşadığı yörelerde ailelerimizin ve yöre halkının eğlenirken bilinçleneceği, etkileşimli tiyatro oyunları yazdık, büyük ilgi ve katılımla sergiledik, kadın ve erkek yüzlerce yurttaşımıza ulaştık.
Her uygulama merkezinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri, eğitimciler ve basın-yayın temsilcileri ile güvenlik kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesine dair görüşlerimizi paylaştık, onlarca paydaşımızın önerilerinden yararlandık.
Belki de hepsinden önemlisi, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin insana yakışır iş bilinci ve güvenlik kültürü ile yetişmelerine, oynayarak öğrenme yoluyla katkı sağlamaya çalıştık. Yüzlerce çocuğumuza şube yönetimlerimiz, kaymakamlıklarımız ve okul yöneticilerimiz aracılığıyla ulaştık.
Tüm bu süreçte bizler de Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, uzmanlarımızdan, danışmanlarımızdan, paydaşlarımızdan, etkinlik katılımcılarımızdan ve de çocuklarımızdan öğrendik, bilgilerimizi geliştirdik.
Ve projemizle elde ettiğimiz bilgi ve belge birikiminin de katkılarıyla güvenlik kültürünün tüm topluma yaygınlaştırılmasına dair sendika yaklaşımımızı güçlendirdik, kurumsal bir politika haline getirdik.
İSG konusuna verdiğimiz önemi paylaşan, konunun hayati önemini dile getiren, güvenlik kültürünün yaygınlaşması ve bir yaşam biçimi haline dönüşmesi için katkı veren herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
Biz, büyük bir aile olarak aynı inanç ve emekle ele aldığımız her meseleyi birlikte çözeriz.
Biz bunun için varız.
Saygı, sevgi ve esenlik dilerim'.