ÇELTEK ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI
HABER / DUYURU

ÇELTEK ŞUBESİ GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız şubelerinin genel kurulları sürüyor..

9 Ocak 2011 Pazar günü Çeltek şubemizin genel kurulu yapıldı. Merzifon'da gerçekleştirilen genel kurula genel merkez yönetiminden Genel Başkan İsmail Aslan, Genel Başkan Yardımcı Ahmet Levent Eşiyok, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nurettin Akçul, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Hasan Hüseyin Yıldız katıldı.

Genel kurula ayrıca, sendikamızın şube başkanları da katılırken, Çeltek Şubemizin örgütlü olduğu işyerlerinin yönetici ve temsilcileri, Türk-İş Amasya İl Temsilcisi ve bölgedeki sendikaların şube başkan ve yöneticileri de katıldılar.

Şube başkanı Gülahmet Güven'in açış konuşmasından önce madencilikte çalışma koşullarını, Çeltek şubesinin çalışmalarını fotoğraflarla ve başlıklarla anlatan bir slayt gösterisi yapıldı.

Slayt gösterisinin ardından kürsüye şube başkanı Gülahmet Güven geldi.

Gülahmet Güven 1955 yılından bu zamana kadar Madencilik sektöründe Yeni Çeltek'in madencilik farklı bir yeri olduğunu belirterek Yeni Çeltek bu süreçte 1960'da ve 1990 yılında 68'er tane işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği grizu faciaları ve 2000'li yıllardaki mali kriz gibi büyük badireleri geride bırakmıştır.

Özellikle 2000'li yıllardaki Şirketin tamamı, devamı noktasına geldiği zamanlarda bizlere büyük katkıları olan başta sayın Akif Gülle olmak üzere milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu vesile ile bu zamana kadar iş kazalarında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum dedi.

Şube başkanı Güven, Türkiye'nin linyit ve taşkömürü rezervi açısından zengin sayılabilecek bir ülke olduğunu ancak enerji ithalatının yüzde 70'e varan bölümünün enerji kaynağı ithalatı oluşturduğunu belirterek bir an önce kendi özkaynaklarına yönelerek enerjideki kömürün payını % 20'lerden çok daha yukarılara çıkarmalıdır ki enerjideki dışa bağımlılıktan biraz olsun kurtulalım. Bu sadece kömürde değil tüm doğal zenginliklerimizde kendi özkaynaklarımıza yönelirsek ülkemiz dışarıya ödediği milyarlarca dolarlardan kurtulacak, diğer önemeli bir nokta ise ülkemizin kanayan bir yarası olan bir çok işsizimiz bu sayede iş sahibi olacak dedi.

Türkiye'nin iş kazaları açısından kötü bir tabloya sahip olduğunu, Türkiye'nin iş kazaları oranında ve iş kazalarında ölüm oranında dünyada en ön sıralarda yer aldığını örnek verilerle anlatan Gülahmet Güven Bu kara tablonun değişmesi için 176 sayılı 24 ülkenin onayladığı İLO sözleşmesini Türkiye büyük millet meclisinin onaylamasını bekliyoruz. Bunun yanında iş kazalarının azaltılması için hükümetimizin iş kanunlarında ciddi manada değişiklikler yapması gerekmektedir. Yapılacak değişikliklerle kazalarda kusuru bulunanlara ciddi müeyyideler getirilmelidir. Yapılacak yasal düzenlemelerle işyerlerinde etkin ve yerinde denetimlerin yapılmasının önü açılmalıdır dedi.

Şube başkanı Gülahmet Güven, Türkiye'nin ve çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisinin kayıtdışılık olduğunu belirterek Kayıt dışının kayıt altına alınması biz çalışanların üzerindeki yükü hafifleteceği gibi işverenler arasındaki haksız rekabeti de ortadan kaldıracaktır. Kayıt dışının kayıt altına alınmasının yolu yasalardaki boşlukların doldurularak yerinde ve etkin denetimi sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi ile sağlanır dedi.

Güven, kayıtdışılığın önlenmesinde ve iş kazalarının önüne geçilmesinde en önemli unsurlardan birisinin sendikal örgütlülük olduğunu belirterek bir işyerinde sendikanın görevi sadece çalışanların ücreti değildir, işyerinde çalışma barışı iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi görevlerinin olduğu unutulmamalıdır dedi.

Şube başkanı Gülahmet güven, konuşmasında ülkemizde gelir dağılımı çarpıklığına da değinerek , gelir dağılımındaki dengesizliğin sosyal ayrışmaların en temel nedenlerinden birisi olduğunu söyledi. Güven konuşmasının sonunda çalışanlar olarak özledikleri Türkiye'nin niteliklerini saydı. Güven konuşmasını Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini okuyarak tamamladı.

Şube başkanının konuşmasının ardından verilen bir önerge ile Genel Kurul divanı oluşturuldu. Oy birliği ile seçilen divanın başkanlığını genel başkan İsmail Aslan yaparken, divan başkan yardımcılığına Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Levent Eşiyok, divan katipliğine ise Genel Sekreter Vedat Ünal getirildi.

Genel Başkan İsmail Aslan divan seçiminin ardından bir konuşma yaptı.

Aslan her yeni yılın yeni bir umut olduğunu belirterek şöyle dedi: Herkesin, her kesimin umudu belki de farklıdır. Ama bu ülkede yaşayan yurttaşlar olarak öncelikle ortak umutlarımız var. 2011 yılında öncelikli umudumuz terörün son bulmasıdır. Açlığın ve yoksulluğun son bulmasını umut ediyoruz.

İşsizlik başta olmak üzere bütün sosyal sorunların çözümünde önemli gelişmeler olmasını umut ediyoruz.İşsizlik diyoruz çünkü, ülkemizin bugün terörle birlikte en önemli sorunu işsizlik. İşsizliğin çözümünü istiyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 40'ı çalışıyor.

Türkiye, 700 milyar dolar gibi bir milli gelir üreten ülke konumunda. Aslında iyi bir milli gelir üretiyoruz. Avrupa ülkelerindeki gibi nüfusun yüzde 60'ını çalışma hayatına katabilsek daha fazla üreteceğiz...

Belki de 1 trilyon dolar üreteceğiz. Üretmek önemli tabii ki... Ama üretileni adil paylaşmak da önemli. 2011 yılında ürettiğimizin adaletli dağıtılmasını umut ediyoruz. Ve işçiler, çalışanlar olarak daha fazla pay umut ediyoruz, istiyoruz...

Genel Başkan İsmail Aslan 1990 yılında grizuda şehit düşen 68 sendikamız üyesi maden işçisini rahmetle andıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü:

Biliyoruz ki, kazalar yüzde 95 oranında önlenebilir. İşveren önlemlerini eksiksiz alırsa, çalışanlar da kurallara uyarsa yüzde 95 oranında kazalar önlenebilir. Biz bunu söylüyoruz. İşveren önlemi almalı, devlet denetlemeli. Yaptırımlar etkili olmalı. Faciaların sorumluları iki gün tutuklu kalıp elini kolunu sallayarak gezememeli. Yeraltı ocaklarında yerinde denetim için mutlaka sendikal örgütlülük olmalı. Hep söylüyoruz, yeraltında taşeron kesinlikle yasaklanmalı. ILO'nun madenlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 176 sayılı sözleşmesi ülkemiz tarafından onaylanmalıdır.

Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı bu sözleşmeye göre elden geçirilmelidir. Yeni faciaların yaşanmaması yapılması gerekenler bunlardır arkadaşlar.

Genel Başkan Aslan, işçilerin umutlarını gerçeğe dönüştürmek için sendikalı olduklarını belirterek Biz de sendika olarak sizlerle birlikte sizlerin umutlarını gerçeğe dönüştürme mücadelesi vermek için varız.

Sizler dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birisini yapıyorsunuz.Yeraltı servetlerini, yerin yüzlerce metre altından gün ışığına çıkartıyorsunuz.İşe giderken evinizden helalleşip çıkıyorsunuz. Ocaktan her çıktığınızda belki de yeniden hayata dönmüş gibi hissediyorsunuz.

Biz sendika olarak sizlerin hak ve çıkarlarını korumaya çalışıyoruz.

Bugün umut ettiklerinizin, belki çoğu gerçekleşmemiş durumda Belki hak ettiğiniz kadar ücret alamıyorsunuz Ama yine de siz Türkiye'de mutlu azınlık işçilerdensiniz. Çünkü örgütlüsünüz, 700 bin sendikalı işçi içindesiniz, toplu iş sözleşmesi yapıyorsunuz.

Ücret zammı için birbirinizi ezmek zorunda kalmıyorsunuz. Rekabet değil, dayanışma içindesiniz.

Sendikal örgütlülük güçlendikçe, sendikamızın örgütlülüğü arttıkça, sizler birlik ve dayanışmanızı arttırdıkça, sizlerin de ücret ve çalışma koşulları daha da düzelecektir.

Genel Başkan İsmail Aslan konuşmasını şöyle tamamladı:

Önümüzdeki dönem biz çalışanlar açısından çok da olumlu bir tablo ortaya koymuyor.

Esnek çalışma dediğimiz çalışma şekilleri yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bazı işkollarında işçiler yerinden yurdundan edilmek isteniyor.

Yani, sizin gibi standart bir işte, standart bir ücretle çalışan sayısı hem memurlarda, hem işçilerde her geçen azaltılıyor. Kıdem tazminatı fonu konusunda işverenler sürekli hükümete baskı yapıyorlar. Bütün bunları torba tasarı adı verilen bir tasarı ile yapılmak isteniyor. Torba tasarı Meclis'te görüşülüyor.

Türk-İş Başkanlar Kurulu Salı günü toplanarak bu konuyu görüştü. Toplantı öncesinde Sayın Başbakan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile görüştü.

Genel Başkanımız kaygılarını dile getirdi. Başbakan bu kaygıları değerlendireceklerini ve kararlarını Türk-İş'e ileteceklerini söyledi. Bunun üzerine Başkanlar Kurulumuz, almayı düşündüğü bazı eylem kararlarını Başbakan'ımızın cevabına kadar ertelemeyi kararlaştırdı.

Genel kurulda daha sonra Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı. Çalışma Raporu üzerine söz alan olmadı. Adaylık başvuruları alındı. Şubenin yönetim kurulunun çalışmalarının ibrasının ardından, şube başkanı kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yaptı.

Genel kurulun öğleden sonraki bölümünde zorunlu organlar için delegeler oy kullandı.

Seçimler sonucunda Gülahmet Güven yeniden şube başkanlığına seçildi.