ÇAYIRHAN ŞUBEMİZDEN ADULARYA'DA ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI
HABER / DUYURU

ÇAYIRHAN ŞUBEMİZDEN ADULARYA'DA ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız Orta Anadolu Şubesi Adularya işyerinde sendikal örgütlenmeyi sağlayabilmek için çalışmalara başladı.

Örgütlenme konusunda çalışanlarla toplantılar yapıldığını belirten Şube Başkanı Nurettin Kudu, sendikanın işyerinde sürekli denetim, düzen, disiplin ve verimlilik demek olduğunu belirterek, işyerinde çalışan maden emekçilerini sendikamız çatısı altında örgütlenmeye davet etti.

Bu konuda bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtan ve işyeri çalışanı maden işçileriyle toplantılar gerçekleştirildiğini ifade eden Kudu, madencilik işyerlerinde sendikal örgütlülüğün iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli ve önemli bir unsur olduğuna dikkati çekti. Kudu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları dedi: Sendikal örgütlenme, yerinde ve sürekli denetim demektir. Kayıt dışılığa karşı etkili mücadele aracıdır. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışma hakkını, ücretli tatil, hafta sonu, analık, v.b. izin haklarını, fazla çalışma karşılığı fazla ücret hakkını, eşit işe eşit ücret hakkını alabilmek demektir.

Nurettin Kudu, fenni nezaretci konusuna da değinerek İşyerinde sendika olursa fenni nezaretçi de daha bağımsız hareket eder. Örgütsüz işyerlerinde fenni nezaretçi tek başına kararlarını alırken dayanacağı hiçbir yer yok ama örgütlü bir yapı olsa, o da daha güçlü olur dedi. Sendika temsilcilerinin birer iş sağlığı güvenliği uzmanı gibi çalıştıklarını belirten Kudu, ?Örgütlü bir işyerinde, işler bir fenni nezaretçiye kalmaz onlarcası olur. Ancak, maden işletmecileri çoğu zaman sendikalaşmaya sıcak yaklaşmamakta, işçilerin uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalardan doğan sendikalaşma hakkını kullanmalarına çeşitli biçimlerde engel çıkarabilmektedir. Sendika sadece işçilerin ekonomik, sosyal çıkarlarını geliştirmekle kalmamakta, işyerinde işverene yardımcı bir denetim, disiplin ve verimliliği sağlama organı işlevi de görmektedir. Sendikanın olduğu işyerlerinde iş kazaları minimumdur. İş barışı ve huzuru vardır. İş barış ve huzurunun olduğu yerde ise verimlilik vardır. Madencilik işkolundaki işverenlerimizin bu unsurları göz ardı etmemesi gerekmektedir dedi.

Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. İşverenler sendikal nedenlerle işçileri işten atamaz, işçileri sendikal faaliyetlerinden alıkoyamaz şeklindeki yasayı hatırlatan Kudu, sendikal hakların kullanımını engelleyenlerin yasalar karşısında suçlu bulunacağına dikkati çekti.

Şube Başkanı Nurettin Kudu son olarak, Faaliyet alanımız içinde bulunan bütün maden işyerlerinde çalışan maden emekçisi kardeşlerimizi Maden İş'e üye olmaya davet ediyor ve her türlü sıkıntıda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz dedi.