HABER / DUYURU

CAM-İŞ MÜCADELEMİZİ ULUSLARARASI PLATFORMLARA TAŞIDIK

Türkiye Maden İş Sendikası -

Bilindiği üzere Sendikamız, Cam-İş Kuvars Maden İşletmesinde 10 aydır devam etmekte olan grev için uluslararası alanda üyesi bulunduğumuz ICEM'e dayanışma çağrısında bulunmuştu. En etkin uluslararası işçi sendikaları Konfederasyonlarından olan ICEM, dünya genelinde 125 ülkeden toplam 125 sendika ve 20 milyondan fazla işçiyi temsil etmektedir.

Cam-İş?de gerçekleşen haksız işten atmalar ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin şirket tarafından bilerek çıkmaza sürüklenmesi çabaları konusunda geçen ay ICEM yetkililerine gerekli bilgiler sendikamız tarafından iletilmişti.

Sendikamızın yürüttüğü bu çalışmalar neticesinde Cam-İş direnişimiz, tüm dünya ülkelerinde yayınlanan ICEM Global Info Dergisi'nin bu ayki sayısının birinci sayfasında yer aldı. ICEM in 13 Nisan da yayınladığı uluslararası basın bildirisindede mücadelemize yer verilmiştir.

ICEM Genel Sekreteri Fred Higgs 8 Nisan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn.Murat Başeskioğlu'na konuyla ilgili olarak bir yazı göndermiş aynı zamanda Cam İş ve Şişecam Genel Müdürlerine'de protesto mesajları çekmiştir.

Bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda Şişecam Grubunun uluslararası finans kurumları IFC, AMBRO ve Citibank'dan aldığı kredilerin bloke edilmesi yönünde sürdürülen çalışmalara hız verilecektir.

1. Cam İş Mücadelesi ICEM-INFO Dergisi'nde
ŞİŞECAM İKİ TÜRK SENDİKASINA SALDIRIYOR

Şişecam Grubu Türkiye genelinde cam sanayinin en büyük ve tanınmış üreticisi konumundadır. Bu grup aynı zamanda Türk sendikacılık hareketinin bastırılması ve sendikaların yok edilmesi konusunda da en tanınmış şirketlerden biridir.

Türk cam endüstrisini kontrol eden bu firmanın saldırılarına en son olarak ICEM üyesi iki Türk sendikası hedef olmuştur. Uzun süren bir mücadeleden sonra firmaya ait 15 işyerinde örgütlü Kristal-İş sendikası mahkemeyi kazanmıştır. Ancak gruba bağlı Paşabahçe bu kararlara aykırı hareket etmeyi sürdürmektedir. Türkiye Maden İşçileri Sendikasına üye olan işçiler sırf bu yüzden işten atılmışlardır.

Cam endüstrisi için kuvars üreten Cam-İş Yalıköy Kuvars Maden İşletmesi'nde çalışan 71 madenciden 55'i sendikaya üye oldukları ve sendikal aktivitelere katıldıkları için işlerini kaybetmişlerdir. Bu işyerinde halen devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de Şişecam?ın kayıtsız tutumları nedeniyle tıkanmıştır.

Eskişehir'deki cam fabrikasında çalışan 700 işçi geçen eylül ayında Kristal-İş sendikasına üye olmuşlardı. Şirket sendikaya üye olan 700 işçinin 350 sini işten attı.

Şirket Türk Çalışma Yasalarının modası geçmiş bir maddesi olan %10 temsil oranına sendikanın sahip olmadığı savıyla, sendikayla görüşmeye yanaşmamıştır ve bunun sonucunda da 13 fabrikada 5000 işçinin katılımıyla grev gerçekleştirilmişti.

Şirket Hükümetle olan yakın ilişkilerini kullanarak grevi durdurmuştu. 8 Aralık'da Kristal-İş sendikasının grev kararı almasını takiben Hükümet bu grevin Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 33'üncü Maddesi uyarınca bu grevi Ulusal Güvenliği tehdit edici olduğu kararını almış ve grevi durdurmuştu.

Ocak ayının sonunda Yargıtay bu kararı bozdu ve 30 Ocak tarihinde Kristal-İş'e bağlı işçiler 13 işyerinde yasal grevlerine başladılar. Ancak bu grev sadece 15 gün sürebildi ve hükümet 33. Maddeyi tekrar yürürlüğe soktu ve grevi durdurdu ve konu tekrar Yargıtaya gitti.

Yalıköy Maden işletmesin de ise Nisan ayından bu yana süren direniş devam etmektedir. İşten atılan 55 maden işçisi ve aileleri işletme önündeki direnişlerini çok zor şartlar altında sürdürmektedirler. Yine Maden-İş üyesi 16 madencide 10 Ağustos 2003 tarihinde başlattıkları grevi kararlılıkla devam ettirmektedirler.

*ICEM Global Info Dergisi, 1-2004

2. ICEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu'na Yazılı Başvurdu

Sayın Murat Başeskioğlu
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İsmet İnönü Bulvarı No:42
Eskişehir Yolu Emek Ankara Türkiye

8 Nisan 2004

CAM İŞ KUVARS MADEN İŞLETMESİ'NDE TEMEL SENDİKAL HAKLARIN İHLALİ
11 Türk sendikasınında üye olduğu ICEM, dünya genelinde 20 milyondan fazla işçiyi temsil etmektedir. Türkiye Maden İşçileri Sendikası adına harekete geçmiş bulunmaktayız. Şişecam Grubuna bağlı adı geçen şirketteki uzun süreli anlaşmazlıkla ilgili derin kaygılarımızı ifade etmek için size yazıyoruz.

2002 yılında bu şirketteki işçilerin nerdeyse tamamı sendikaya üye olma kararı aldı. 2003?ün başlarında, Sendika ile Şirket arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, Şirket, açık bir sendika karşıtı strateji izleyerek 55 işçiyi işten attı. Haksız bir şekilde işlerini kaybeden işçileri desteklemek amacıyla 16 maden işçisi greve başladı. Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasalarına aykırı olmasına rağmen işveren işten attığı işçilerin yerine bu işçilerin akrabalarını ve taşeron işçiler aldı.

Sendika yetkililerinin şirketle görüşme girişimleri şirket tarafından katı bir şekilde geri çevrildi. Bu durum, Türkiyenin 1993 yılında imzaladığı 87 Nolu ILO Örgütlenme özgürlüğü Sözleşmesi ve 1952 yılında imzaladığı 98 Nolu ILO Toplu Sözleşme Hakkı sözleşmesi ile belirlenen temel sendikal hakların ihlalidir. Demokrasi açısından, hükümetiniz bu tür uluslararası taahhütlerin ihlaline ve işçilerin haksız bir şekilde işlerini kaybetmelerine göz yumamaz.

Geçtiğimiz günlerde üyemiz Kristal İş'le Şişecam arasında sonlandırılan sözleşme paralelinde bir anlaşmaya ulaşılması, grevdeki madencilerin ve işten atılan işçilerin görevlerine geri iade edilmesi için acil müdahalede etmenizi ve şirkete çağrıda bulunmanızı talep ediyoruz. Bu tür bir müdahale, hükümetinizin işçi haklarını koruma ve destekleme taahhüdünüzün ve OECD Uluslararası Şirketler Kılavuzu taahhütlerinizin bir göstergesi olacaktır.

Olumlu yanıtınızı bekliyoruz,

Saygılarımla,
Fred Higgs
Genel Sekreter

3. ICEM Basın Bildirisi Yayınladı
13 Nisan 2004
Maden-İş Sendikasının Mücadelesi

Şişecam Grubuna bağlı işyerlerinde örgütlü Kristal-İş Sendikasının uzun süren mücadelesi sonucunda elde ettiği zafere rağmen, ICEM üyesi Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile Cam İş Kuvars Maden şirketi arasındaki anlaşmazlık halen devam etmektedir. Şişecam a bağlı Cam İş Kuvars maden İşletmesinde çalışan 55 işçi bir yıl önce sendikaya üye oldukları için işten atılmıştı. Sendika üyesi 16 işçi geçen Ağustos ayından bu yana grevdedir. Şişecam, işçilerin sendika üyesi olma haklarına karşı duyarsızlığını halen devam ettirmektedir.