BURSA ŞUBESİNİN GENEL KURULU YAPILDI
HABER / DUYURU

BURSA ŞUBESİNİN GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız şubelerinin genel kurulları sürüyor. Bursa şubemizin genel kurulu 5 Aralık 2010 Pazar günü gerçekleştirildi.

Genel Kurula sendikamız genel merkez yönetiminden Genel Başkan İsmail Aslan, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Levent Eşiyok, Genel Sekreter Vedat Ünal, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nurettin Akçul, Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri Durmuş Düzgün, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Hasan Hüseyin Yıldız katıldı.

Sabah 10.00'da başlayan genel kurulun açış konuşmasını Bursa ve Havalisi şube başkanı Hüseyin Ergen yaptı.

Ergen küresel ekonomik krizin etkilerinin ülkemizde ekonomide ve çalışma yaşamında olumsuz etkilerinin hala sürdüğünü belirterek Halkımızın işsizlik ve geçim sıkıntısını her geçen gün biraz daha fazla yaşadığı taşeronlaşmanın, güvencesiz istihdam biçimlerinin hızla yaygınlaştırıldığı ve çalışanların her geçen kendilerini biraz daha güvencesiz hissettiği bir dönemde şubemiz genel kurulunu gerçekleştiriyoruz dedi.

Ergen şöyle devam etti: Kamu kesimi özelleştirme ve taşeron uygulamalarıyla hızla küçültülüyor. Özelleştirilen işletmelerin işçilerine 4-C gibi güvencesiz çalıştırma biçimleri dayatılıyor. Yalnızca 4-C gibi güvencesiz çalışma biçimleri değil, çağrı üzerine çalıştırma, ödünç işçilik gibi esnek çalışma biçimleri hayata geçirilmeye çalışılıyor. Özelleştirilmeyen kamu işletmelerine ihtiyacı olan işçi alınmayarak dışarıdan hizmet alımı yoluna gidiliyor.

Bu durum hem emek sömürüsünü artırırken, hem de sendikal örgütlülüğün kapsamını daraltıyor. İşverenler, bölgesel asgari ücret, kıdem tazminatı fonu gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi için hükümete baskı yapıyorlar. Diğer yandan işkolumuz madencilik işkolunda da maden işletmeleri rödevans, dışarıdan hizmet alımı başta olmak üzere özelleştirmelerle kamu kesimi daraltılıyor. Özelleştirme ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşmasına paralel olarak maden işkolunda iş kazaları ve özellikle ölümlü iş kazaları son yıllarda hızla artıyor. Sendikal örgütlenmenin olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin maliyet unsuru olarak görüldüğü, yeterli denetim ve etkili yaptırımların olmadığı maden ocaklarında grizularda, göçüklerde yüzlerce maden işçisi hayatını yitiriyor.

Ergen tüm bu sorunları aşmanın en temel yolunun sendikal örgütlenmenin genişletilmesi olduğunu belirterek:
Sendikal örgütlenmenin büyümesi, başta maden ocakları olmak üzere, işyerlerinde sendikalı toplu iş sözleşmeli çalışmalı düzeninin hakim kılınmasıdır. Ülkemizde, sendikal örgütlenme özgürlüğünün somut güvenceleri yoktur. Yetki ve toplu iş sözleşmesi prosedürü yasal ve idari engellerle doludur.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Bursa ve Havalisi şubesi olarak böyle bir tablo içinde genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki tablo olumsuz ama bizler umutsuz değiliz. Çünkü, bizler sendikal örgütlüyüz. Sendikal örgütlülüğümüzle sorunları aşabileceğimizle, saldırılara karşı koyabileceğimizi biliyoruz. Biliyoruz ki, biz işçilerin gücü örgütlülüğümüzdür. Birliğimiz, dayanışmamızdır. Ne kadar örgütlü olursak, ne kadar birlik ve dayanışma içinde, bütünlük içinde olursak o kadar güçlü oluruz, o kadar hak ve çıkarlarımızı korur, geliştirir, ülkemize sahip çıkarız.

Bu inanç ve kararlılık içinde, genel kurulumuzun ülkemize, milletimize bütün işçilere ve maden işçilerine hayırlı sonuçlar getirmesi dileklerimizle saygılar sunuyorum dedi.

Ergen'in konuşmasının ardından genel kurul divanı için önerge verildi.

Önerge ile Genel Başkan İsmail Aslan divan başkanlığına, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Levent Eşiyok divan başkan yardımcılığına, Genel Sekreter Vedat Ünal divan katipliğine seçildi.

Genel Başkan İsmail Aslan divan başkanı olduktan sonra yaptığı konuşmada, üye sayısının belirli bir orana inmesi nedeniyle genel kurulu işçilerle gerçekleştirdiklerini belirterek:
Sadece Bursa şubemizin üye sayısı azalmadı. Son yıllarda bütün dünyada sendikaların üyesi azaldı. Ülkemizde de sendikalaşma oranı yüzde 7'nin altında indi. Özelleştirme, taşeronlaştırma, esneklik uygulamaları, güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırılması sendikalar olarak üye sayımızı azalttı.

Özellikle özelleştirmeler nedeniyle Türk-İş'in kamudaki üye sayısı yarı yarıya azaldı. Ne yazık ki, sendikalar olarak üye kayıplarını telafi edecek düzeyde örgütlenemedik.

Çünkü, sendikaya üye olanın hala kapı önüne konulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yine de örgütlenme mücadelesi veriyoruz, örgütlenmeye çalışıyoruz dedi.

İsmail Aslan maden işçilerinin çalışma koşullarının çok ağır, iş riskinin yüksek olduğunu belirterek Ancak maden işçileri ne yazık ki işlerinin ağırlığına ve riskine göre ücret alamıyor. Biliyorsunuz kamu kesimi sözleşme görüşmeleri Türk-İş çatısı altında sendikalar olarak ortak yürütülüyor. Hükümet ile Türk-İş arasında yapılan çerçeve anlaşmasındaki hükümler toplu iş sözleşmelerinde ne yazık ki bağlayıcı oluyor. Hukuki, yasal bir bağlayıcılığı olmamasına karşın, kamu işveren sendikaları her haklı talebinize çerçeve anlaşmasını gerekçe göstererek karşı çıkıyorlar. Bu dönem kamuda toplu iş sözleşmesi görüşmelerini çerçeve anlaşmasının dışında yürütme gibi bir görüşümüz var. Duruma göre, yönetim ve başkanlar kurulumuzda değerlendirip, gerekirse çerçeve anlaşmasının dışına çıkacağız.

Maden işçisinin hak ettiği ücreti alması, yeni giren işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için tek başımıza mücadelemizi vereceğiz. Bunu tabii ki, sizlerin desteğiyle değil, sizlerle birlikte yapacağız.

İsmail Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü:
Küresel ekonomik kriz bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Ama bu yıl ekonomimiz ciddi bir toparlanma içine girdi.

Ekonomimiz büyüyor. Kişi başına gelir, resmi rakamlara göre 15 bin doları aştı. Türkiye milli gelir büyüklüğünde dünyada 17. sıraya çıktı.

Bunlar güzel gelişmeler ancak bizlerin bir beklentisi, bir talebi var. Biz ekonomik kalkınmanın bize refah olarak yansımasını istiyoruz. Biz ekonomik büyümenin istihdam yaratmasını istiyoruz. Biz işsizliğin azaltılmasını, artan gelirin adaletli dağıtılmasını istiyoruz. Eğer bunlar gerçekleşirse 'Türkiye kalkınıyor, halkının refahı artıyor' diyebileceğiz. Ülkemizi yönetenlerden ekonomik kalkınmanın işsizimize iş, soframıza ekmek olarak yansımasını istiyoruz dedi.Genel Başkanın konuşmasının ardından şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra genel kurul gündemine geçildi. Adaylık başvuruları alındı. Şube yönetim ve denetim kurulları ibraya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi. Yeniden aday olmayan şube başkanvekili Fikret Güneş'e şube yönetimi tarafından hazırlanan teşekkür plaketini Genel Başkan İsmail Aslan verdi. Aslan, Güneş'e sendikaya verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Genel kurulun öğleden sonraki bölümünde ise seçimler yapıldı.

Seçimler sonucunda Hüseyin Ergen yeniden şube başkanlığına seçilirken, Mehmet Çetin şube başkan vekilliğine, Yusuf Uslu şube sekreterliğine, Abdulkadir Özaydın şube mali sekreterliğine, Mustafa Turan ise şube teşkilat sekreterliğine seçildi.

Denetim ve disiplin kurulları ise şu şekilde oluştu:
Şube Denetim Kurulu: Ramazan Sümer, İsmet Günhan, Şeref Yokuş.

Şube Disiplin Kurulu: Ali Karagöz, Suat Özkan, Hüsnü Köken.