BAŞKANLAR KURULU YATAĞAN'DA TOPLANDI
HABER / DUYURU

BAŞKANLAR KURULU YATAĞAN'DA TOPLANDI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız Başkanlar Kurulu 6 Nisan 2005 tarihinde Yatağan'da toplandı. Yatağan ve Havalimiz şubesinin toplantı salonunda, ilk bölümü basına açık olarak yapılan ve sabah saat 10.00'da başlayan başkanlar kurulu toplantısının açılışında Yatağan ve Havalisi Şubemiz Başkanı Süleyman Girgin Başkanlar Kurulu'nun Yatağan?da toplanması kararını aldıkları için, Genel Başkan Kayabaşı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Toplantının açış konuşmasını Genel Başkan H.Hüseyin Kayabaşı yaptı.

Genel Başkan Kayabaşı'nın konuşmasının ardından sendikamız Eğitim Müdürü Dr. Fikret Sazak, ekonomik-sosyal ve sendikal alandaki gelişmelere ilişkin bir sunuş yaptı. Basına açık olan bu bölümde Sazak'ın sunuşunun ardından Yatağan ve Havalisi şubemizin yaklaşık 18 dakika süren kömürün önemini ve tarihçesini, kömür işletmelerini ve Yatağan şubemizin çalışmalarını anlatan tanıtım filmi izlendi.

Basının dışarı alınmasının ardından toplantının gündemine geçildi. Toplantıda söz alan şube başkanları özellikle örgütlenme sürecine ilişkin sorunlara değindi. Taşeron işyerlerinde örgütlenme konusunda bir strateji oluşturulmasına vurgu yapan şube başkanları, TKİ'nin bir kısım sahalarını rödevans ya da başka yöntemlerle özel sektöre verme girişimlerinin işletmelere büyük zarar vereceğini ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkanlar Kurulu üyeleri, öğle yemeğini, GELİ'nin yemekhanesinde işçilerle birlikte yedikten sonra, çevre gezisi yaptılar.

Bir gün süren başkalar kurulu toplantısının ardından alınan kararlar ve oluşturulan görüşler bir sonuç bildirisi ile basın ve kamuoyuna duyuruldu.