BASIN AÇIKLAMASI
HABER / DUYURU

BASIN AÇIKLAMASI "Haklarımızı Alıncaya Kadar Mücadelemiz Devam Edecek"

Türkiye Maden İş Sendikası -

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak halihazırda örgütlü ve 6356 sayılı yasanın 44. Maddesi kapsamında yetkili olduğumuz, Koyunağılı Köyü Mevkii – Mihalıççık / Eskişehir adresinde faaliyet gösteren Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik Anonim Şirketi, 2016 yılında mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş ve yaklaşık 6 yıl boyunca TMSF tarafından işletilmiştir. Anılan işyeri 2022 yılının Temmuz ayında yapılan ihale sonucu Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.' ye devredilmiş ve bu şirket 12.12.2022 tarihi itibariyle madeni işletmeye başlamıştır.
Yaklaşık 6 yıl boyunca TMSF tarafından işletilen madendeki sıkıntılar ne yazık ki aşılamamış, problemler her geçen gün katlanarak devam etmiştir. İşyerinin kendi niteliklerinden kaynaklanan zorluklar, küresel çaptaki ekonomik kriz, covid-19 salgını gibi sebepler de sürecin yönetimini zorlaştırmıştır. Anılan zorluk ve problemler, sendikamız ve üyeleri tarafından göz ardı edilmeden, somut şartlar gözetilerek işyeri huzurunun bütünlükle sağlanabileceği anlayışıyla sabır ve itidalle karşılanmıştır. Defaatle TMSF ile problemlere ilişkin şifahi görüşmeler ve yazışmalar yapılmış yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında kalıcı adımların atılması talep edilmiştir.
Ne yazık ki, sendikamızın ve üyelerimizin 2016 yılından beri süregelen yapıcı ve barışçıl yaklaşımı TMSF nezdinde karşılık bulamamış, işçi mağduriyetleri hep ötelenen bir başlık olarak değerlendirilmiştir. İşçinin sıkıntılarını öteleyen TMSF yönetiminin birinci önceliği işyerinin bir şekilde devredilmesi olmuş ve 2022 yılı Temmuz ayında yapılan ihale sonucu Doruk Madencilik tarafından ihale kazanılarak anılan şirket tarafından 12.12.2022 tarihinde işletilmeye başlanmıştır. Devir sürecinde de işçi mağduriyetleri göz ardı edilmiş, sendikamız muhatap kabul edilmemiş, devre ilişkin sözleşme hükümleri dahi tarafımızla paylaşılmamıştır.
İşyerinde 2016 yılından beri devam eden işçi ödemelerinin düzensiz, eksik ve parçalar halinde yatırılması ve yürürlükte bulunan toplu sözleşme hükmündeki Yüksek Hakem Kurulu kararlarının işçilere uygulanmaması suretiyle işçi başına ortalama 150.000 TL' lik kayba sebebiyet verilmesi gibi sıkıntılarımıza, devir sonrası bir de işten çıkartılan 200 işçinin kişi başı yaklaşık 200.000 TL' yi bulan kıdem tazminatlarının ödenmemesi sorunu eklenmiştir. İş akdi feshedilen işçilerimize tazminatlarının taksitler halinde ödeneceği taahhüt edilmişse de aradan geçen 9 aylık süreçte ne TMSF ne de devralan şirket tarafından hiçbir adım atılmamıştır. Yaşanan problemler bununla da sınırlı kalmamış, yakın zamanda işçilerin ücretlerinden kesilen bireysel emeklilik kesintileri yatırılmamaya başlanmış, yer altında çalışan 190 işçimizin 4857 sayılı yasanın 22. Maddesi hükmüne aykırı olarak muvafakatları alınmaksızın yer üstünde görevlendirilmeleri yapılmış ve bu suretle ücretleri düşürülmüş ve sigorta bildirimlerinin yer üstü yatırılacak olması nedeni ile 506 ve 5510 sayılı yasanın yer altı maden işçilerine yönelik düzenlediği ek menfaatlerden mahrum kalmalarına sebebiyet verilmiştir. Son olarak 165 işçinin tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılacağı tarafımızca öğrenilmiştir.
Gelinen noktada yaşanan sıkıntılar izah edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Bu güne kadar ki tüm girişimlerimiz sonuçsuz kalmış ve işyerinde eylem yapılması kişi ve kurumlardan bağımsız olarak kaçınılmaz bir hal almıştır. Yaşanan mağduriyetlere oranla son derece ölçülü, işyerine zarar verme kastı içermeyen, hukuka aykırılıkların ve mağduriyetlerin giderilmesini amaçlayan hak arama eylemleri sonuç alıncaya kadar devam edecektir.
Anılan hukuka aykırılıkların ve işçi mağduriyetlerinin bir an önce çözüme kavuşturulması, işyerinde çalışma barışının ve işyerinin sürdürülebilirliğinin ivedi olarak temini için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteğini beklediğimizi, onurlu ve şerefli maden işçisinin hak arama mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini kamuoyuna saygılarımla arz ederim.04.09.2023


Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı
Nurettin AKÇUL