Aşılamada Madencilere de Öncelik Verilmelidir
HABER / DUYURU

Aşılamada Madencilere de Öncelik Verilmelidir

Türkiye Maden İş Sendikası -

Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı pandemi dönemi devam ederken, yer altı maden işletmelerimizde, maden işçilerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Bu bağlamda, kesintisiz olarak bir arada çalışmak zorunda olan ve yerin altında aşırı sıcaklık ve nemde sosyal mesafenin de zaman zaman sıfırlanabildiği bu riskli grubun da aşılamada öncelikli yer alması gerektiği açıktır.

Covid 19 aşılamasının başladığı şu günlerde, Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu, bu nedenlerden dolayı Sağlık Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'na bir yazı yazarak, maden işçilerimizin de aşılamada öncelikli grupta yer almasını talep etmiştir. İlgili yazı şöyledir:

'Türkiye Maden İşçileri Sendikası ülkemizde yer altı maden iş kolunda örgütlü en büyük sendikadır. Yer altı Maden İşletmelerinde çalışmalar kesintisiz bir şekilde ve süreklilik arz ederek yapılmaktadır. Bu çalışmalar, gruplar halinde gerçekleşmekte ve sosyal mesafenin korunması da bir hayli güçleşmektedir. Madenler çok tehlikeli sınıfta yer almakta olup, Yer Altı Maden İşlerinde işlere ara verilmesi de kesinlikle söz konusu değildir.

Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı pandemi döneminde dahi, yer altı maden işletmelerinde çalışmalar aralıksız olarak devam etmiştir.
Ülkemizde aşılama konusunda Bilim Kurulunun belirlediği ölçütlerde hareket edilmekte ise de; konunun önemi ve aciliyeti nedeniyle yer altı maden işletmelerinde devamlı suretle ve kesintisiz olarak bir arada çalışmak zorunda olan ve yer altı koşullarında yerin altında aşırı sıcaklık ve nemde sosyal mesafenin de zaman zaman sıfırlanabildiği bu riskli grubun da aşılamada öncelikli yer alması gerektiği açıktır.

Bakanlığınızca bu konuda gerekli girişimlerin yapılarak konunun ilgili makamlara iletilmesi ve yer altı maden işçilerinin de öncelikli olarak aşılanmasına karar verilmesi için gereğini saygılarımızla arz ederiz'.