YERLİ KÖMÜRÜ YASAKLAMA GİRİŞİMİNE KARŞI SET
BASIN AÇIKLAMASI

YERLİ KÖMÜRÜ YASAKLAMA GİRİŞİMİNE KARŞI SET

Türkiye Maden İş Sendikası -

Orman ve Çevre Bakanlığı tarafından çıkartılan ve yerli kömürün ısınmada kullanımına adeta yasak getirin yönetmelik sektördeki kuruluşları harekete geçirdi. Sendikamızın da içinde yer aldığı ve sektördeki sivil toplum kuruluşları Ankara'da Sürmeli Otel'in toplantı salonunda bir araya geldiler.

Toplantının açılışında, toplantıda temsil edilen sektördeki 12 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi birer konuşma yaparak, çıkartılan yönetmelik konusundaki düşüncelerini ve yapılması gerekenler konusundaki önerilerini ortaya koydular.

Toplantıda sendikamız adına Genel Başkan H.Hüseyin Kayabaşı da bir konuşma yaparak sendikamızın bu konudaki görüşlerini ortaya koydu. Sektördeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarının ardından, toplantıya katılanlar görüşlerini dile getirdiler .

Bir gün süren toplantı sonunda bir sonuç bildirisi yayınlandı. Sonuç bildirisinde hiçbir demokratik ülkede vatandaşın tercih hakkının kısıtlanamayacağı belirtilerek ülkeyi ithal kaynaklara bağımlı kılmanın tehlikeli boyutlarından söz edilirken, Bilimsel ve doğru olmayan gerekçelerle yasal düzenlemeler yapılarak yerli kaynakların kullanımının yasaklanması doğalgaz ve ithal kömür kullanımının zorla dayatılması kabul edilemez denildi.

Bildiride bu uygulamaların Anayasa'nın 156, 172 ve 173. maddelerine aykırı olduğu ve tüketiciyi mağdur edeceği belirtildi.Açıklamada, ülkemizin enerji hammaddeleri açısından yüzde 80 oranında dış ülkelere bağımlı hale geldiği belirtilerek bu oranın AB standartları gözönüne alındığında risk sınırı olan yüzde 70'i çoktan aşmış olduğu vurgulandı.

Sonuç bildirisinin sonunda şöyle denildi: Bizler sektör mensupları olarak ülkemize ve halkımıza karşı olan sorumluluklarımıza sahip çıkmak konusunda birlikte mücadele etmeye, halkımızı bilgilendirerek ülkemizi doğrular etrafında birleştirmeye, ülkemizi yöneten kadrolara bilgi ve deneyimlerimizle yol göstermeye bu konuda coşku ve bilinç yaratmaya kararlı olduğumuzu gelecek nesillerimize karşı görevimizi yapmış olmanın huzuru içinde hesap vermeye hazır olduğumuzu bildiririz.

Yönetmeliğin iptali için dava : Bu arada yönetmeliğin iptali için İdare Mahkemesi'ne dava açılıyor. Ankara İdare Mahkemesi'ne açılacak dava için dilekçe hazırlıkları yapılıyor. Ayrıca, içinde sendikamızın da yer aldığı sivil kuruluşları, 22 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da konuyla ilgili hükümet yetkililerinin de davet edildiği ve katılacağı yeni bir toplantı düzenleyecek.

Yönetmeliğin değiştirilmesi doğrultusunda çalışmalar : Bu arada sektördeki sivil toplum örgütlerinin TKİ'nin de girişimleriyle, ülke içinde yerli kömürün ısınmada kullanımını adeta yasaklayan sözkonusu yönetmeliğin değiştirilmesi doğrultusunda girişim ve çalışmalar da yoğunluk kazandı.

YÖNETİM KURULU