TKİ GÜNEY EGE LİNYİTLERİ'NDE MADEN İŞÇİLERİNİN TAŞERONA KARŞI DİRENİŞİ SÜRÜYOR
BASIN AÇIKLAMASI

TKİ GÜNEY EGE LİNYİTLERİ'NDE MADEN İŞÇİLERİNİN TAŞERONA KARŞI DİRENİŞİ SÜRÜYOR

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamızın örgütlü olduğu Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu na bağlı Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü ne bağlı Yeniköy Linyit İşletmesi Müdürlüğü nde çalışan sendikamız üyesi işçilerin işyerine taşeron sokmamak için başlattığı direniş kararlılıkla sürüyor. Bir günlük iş bırakma eylemi de gerçekleştiren maden işçileri, direnişlerini kitlesel olarak çeşitli eylem biçimleriyle sürdürüyorlar.

Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesine göre, işyerlerinde yapılmakta olan asıl işlerin asıl işverenin kadrolu işçilerince yapılması gerekmektedir. Ne var ki, bu açık hüküm ortadayken, sendika olarak her türlü uyarımıza karşın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Yeniköy Linyitleri, kurumun asli işlerden biri olan patlatma işini 24 Nisan da ihaleyle taşeron firmaya verilmiştir. Bir kamu kurumu olan TKİ böylece yasanın açık hükmünü çiğneyerek, işletmenin asıl işlerinden birisini ihaleyle taşerona vermiştir. Bu konuda, sendikamız, Yatağan ve Havalisi Şubesi vasıtasıyla Cumhuriyet Savcılığı na gerekli suç duyurularında bulunmuştur.

Ayrıca, TKİ-YLİ Müdürlüğü nün kanuna aykırı olarak, kurumun asli işlerini alt işverene vermesi da yargıda düzeyinde girişimlerimiz de sürecektir.

Hukuksal düzeyde bu girişimlerimiz sürerken, işletmede çalışan sendikamız üyesi maden işçileri işyerlerine, yasadışı biçimde taşeronun girmesine karşı, demokratik direnişlerini sürdürmektedirler ve sürdürmeye devam edeceklerdir. Maden işçileri günlerdir direnişlerini kararlı biçimde sürdürmektedir. Maden işçileri işletmenin önüne bugün direniş çadırı kurmuşlardır.

Türkiye Kömür İşletmeleri, elektrik üretiminde yerli kaynak açısından kritik bir öneme sahip işletmedir. Termik santrallere kömür üretmektedir. Kömürün yerli kaynak olarak elektrik üretimindeki payını artırmaya dönük projeler ağırlık kazanmaktadır. Taşkömürü üreten TTK nin işçi ihtiyacı belirli aralıklarla alınan işçilerle giderilirken, Türkiye Kömür İşletmeleri nin işçi açığı giderilmemektedir. Bu durum TKİ nin kendi asli işini yasaya aykırı biçimde taşerona verilmesine dayanak yapılmaya çalışılmaktadır.

TKİ nin işçi açığı giderilmelidir.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu olarak, bir devlet/kamu işletmesi olan TKİ yönetimini Türkiye Cumhuriyeti nin yasalarına uymaya, 24 Nisan da kurumun asli işini taşerona veren ihaleyi iptal etmeye, kurumun asli işlerini kurumun kendi elemanlarıyla yapmaya çağırıyoruz.

Maden işçileri, TKİ ye sahip çıkmaya devam edecek, yasaya aykırı biçimde işletmeye taşeron girmesine karşı demokratik-meşru direnişini sürdürecektir.

Tüm sendikaları ve emekten yana tüm demokratik örgütleri de, Milas ta taşeron uygulamasına karşı direnen maden işçilerine destek vermeye çağırıyoruz.