TEKEL ÇAMALTI TUZLASI ÖZELLEŞTİRİLMEMELİDİR
BASIN AÇIKLAMASI

TEKEL ÇAMALTI TUZLASI ÖZELLEŞTİRİLMEMELİDİR

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamızdan Tekel Çamaltı Tuzla sının özelleştirilmesine karşı basın açıklaması

Sendikamız, Tekel e bağlı İzmir Çamaltı Tuzla sının özelleştirilmesine karşı bir basın açıklaması yaptı.

Tuzla nın bağlı bulunduğu Soma Şubemiz başkanı Tamer Küçükgençay ve şube yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda, basın açıklamasını Genel Merkez Yönetim Kurulu ndan Genel Sekreter Vedat Ünal okudu:

Basın açıklamasında Tekel Çamaltı Tuzlası nın özelleştirilmesine karşı olunduğu belirtilerek gerekçeler şöyle sıralandı:

1- Özelleştirmeye karşıyız, çünkü İzmir Çamaltı Tuzlası Tekel e sıcak para girişini sağlayan bir kurumdur ve tuz pazarlanması kolay bir üründür. Yalnızca Petkim günde bin ton tuz almaktadır. Yani tuz işletmemiz karlı bir kurumdur. Ayrıca bölgenin kuş cenneti olmasının getirdiği SİT alanı durumu da önemlidir. Özel sektör mantığının ekolojik dengeye ve orada yaşayan kuşlara bakışını kamu yararına olacağını düşünmüyoruz.

2- Çamdibi tuzlası 32 bin m2 alanda toplam 3.148 m2, 76 adet kristal havuzu bulunmaktadır. 153 daimi işçisi 1287 kampanya işçisi vardır. Yıllık 500 bin ton olup, yıllık cirosu yaklaşık 22 trilyondur.
Stokta 460 bin ton tuz vardır yaklaşık değeri 20 trilyondur.
3- Tuzlanın gerçek değeri 80 trilyonun üzerindedir.
4- Özelleştirme ekonomik değil özünde ideolojik bir saldırıdır.

Yalnız tuzun değil tüm Tekel in özelleştirilmesi istemlerini yorumlarken Biritsh American Tobacco nun (BAT) Yönetim Kurulu Başkanı Jande Plesisis in 30 Nisan 2008 de Londra da yaptığı konuşmayı hatırlamakta yarar var. BAT Firmasının internet sitesinde de yayınlanan konuşmasında şöyle diyor. Plesisis;

Sabır ve uzun vadeli hedeflerden bahsederken arşivlerimizden çıkan 1932 yılında yapılan bir Yönetim Kurulu tartışmasını bilmek isteyeceğinizi düşündüm. 'Yıllık gideri 10 bin paund olan Türk tütün monopolisinin idaresini üstlenmeliyiz. O tarihte bunun tatmin edici bir anlaşma olacağı düşünülüyordu. Bence, yaptığımız modern anlaşma daha iyi ve her ne kadar bazı şeyler daha pahalı olsa bile kesinlikle 76 yıl beklemeye değer.

Konuya bu çerçeveden baktığımızda özelleştirmeye karşı olan sendikanın 'Özelleşsin ama ben alayım hatasına asla düşmemesi gerekir. Biz alalım diye bir girişimimiz olamaz. Aynı hata yıllar önce Karabük te yapıldı. Demir çelik çalışanları sözde tesislerin sahibi olacaklardı. Ama çok değil birkaç yıl içinde işçi elindeki hisseleri bir bir satmak zorunda kaldı. Bizim mantığımız özelleştirmenin sonuçlarıyla değil kendisiyle mücadele etmeyi söylüyor.

Özelleştirmeler sonucu özellikle Ayvalık Tuzlası için başka bir kaygımızda tesislerin yalnızca arsaları için talipler olabileceğidir. Tuz üretmek değil, arsasından rant sağlamak. Bunu göz ardı etmiyoruz. Aynı durum Çamdibi Tuzlası için de geçerli her ne kadar SİT alanı olması bu düşünceyi zayıflatsa da sistem bir yolunu bulup, oraya oteller kondurabilir. Geçmiş dönemin Maliye Bakanı Unakıtan ın Çamdibi Tuzlası nın Kuş Cenneti olması ile ilgili verilen soru önergesine 'Kuşların hepsi oraya konmuyor cevabını biliyorken kaygılı olmamamız mümkün değil.

Tekel döneminde açılan yıkama tesisi ile ilgili dava hala sürmektedir. Ama tesisi yapan İndet Firması ihaleyi alacak firmaya zorluk çıkarmayız sözünü şimdiden vermiştir. Ve bunun adı da sermaye kardeşliğidir. Tekel e zorluk çıkaran bu firma özel sektöre zorluk çıkarmayacağım diyebilmektedir.

Çamaltı Tuzlası nın özelleştirilme istemlerinin başında rantabıl olmadığı gerekçesi söyleniyor. Ama her ne dense rantabıl olmadığı söylenen bu işletmeye başta Billur Tuz, İzmir İş Adamları Derneği, Koyuncu Firması, ve Petkim olmak üzere 25 adet firma talip. Siz özel sektör mantığının karlı olmayan bir kuruluşa talip olduğunu gördünüz mü? Çok değil 2 trilyon masraf edildiğinde işletme modernize edilecektir. Bu rakam bırakın üretimi mevcut stoğun yalnızca %10 dur. Stoktan geriye 18 trilyon daha kalır. İhaleye çıkarılan rakam ise 60 trilyondur. Yaklaşık 20 trilyonluk hazır tuz var. Yani işletmeyi 40 trilyona veriyorsunuz. Bu da işletmenin 2 yıllık cirosudur. Kısaca bu işin mantığı yoktur.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası
Yönetim Kurulu