SİNTER METAL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNİ DESTEKLİYORUZ
BASIN AÇIKLAMASI

SİNTER METAL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNİ DESTEKLİYORUZ

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sinter Metal işyerinde patronun sendikal örgütlenmeyi kırmak için 38 işçiyi işten atmasının ardından direnişe geçen Birleşik Metal üyesi işçilerin onurlu, kararlı direnişini Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak destekliyoruz.

Sinter işçileri, uluslararası sözleşmeler, Anayasamız ve ilgili yasalarda tanınmış olan sendikal örgütlenme haklarını Birleşik Metal Sendikası'na üye olarak kullanmışlardır. Sinter Metal İşvereni, sendikal örgütlenmeyi kırmak için yaptığı işçi kıyımları ve sendikal örgütlülüğü tanımama tavrıyla, Anayasa ve yasaları hiçe saymaktadır. Sendikal örgütlenmeyi kırmak için lokavt kararı da alan Sinter Metal işverenini Birleşik Metal Sendikası ile masaya oturmaya, işten attığı işçileri yeniden işe almaya, lokavt kararını kaldırmaya işçilerin en demokratik hakkı olan sendikaya üye olma haklarını tanımaya çağırıyoruz.

Sinter Metal işyerinde yaşananlar ülkemizde hak ve özgürlüklerin, özellikle de, sendikal hak ve özgürlüklerin somut yasal güvenceler olmaksızın ne kadar kağıt üzerinde kaldığının somut bir göstergesidir. Ülkemizde, sendikal örgütlenme özgürlüğü ve hakkının kullanılabilmesi için ILO standardı düzeyinde iş güvencesinin sağlanması, örgütlenmeyi neredeyse olanaksız hale getiren yasal ve idari prosedürün değiştirilmesi başta olmak üzere bir dizi düzenlemenin yaptırtılması sendikacılık hareketi olarak önümüzde birlik ve dayanışma için mücadelesini vermemiz gereken öncelikli bir hedef olarak durmaktadır.

Zafer direnen Sinter Metal işçisinin olacaktır.
Yaşasın İşçi Sınıfının Birlik ve Dayanışma İçindeki Mücadelesi.

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU