SENDİKAMIZ YÖNETİM KURULU: TÜRKİYE ARTIK DERS ALMALI
BASIN AÇIKLAMASI

SENDİKAMIZ YÖNETİM KURULU: TÜRKİYE ARTIK DERS ALMALI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin zaman geçirmeden yerli enerji kaynaklarına öncelik veren bir ulusal enerji programını oluşturup yürürlüğe koyması gerektiği belirtilerek Rusya ile yaşanan son doğalgaz krizi Türkiye için artık son ders olmalıdır. Türkiye gerek birincil enerji tüketiminde, gerekse elektrik üretiminde ithal doğalgaza çok bağımlı hale gelmiştir. Elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 45'in üzerindedir. Birincil enerji tüketiminde de, her geçen gün payı artmaktadır. Enerji üretiminde kaynak çeşitliliği önemlidir. Ancak, çeşitlilik içerisinde başat olan eğer varsa yerli kaynaklarınız olmalıdır. Türkiye'nin bugün 9 milyar ton civarında linyit kömürü rezervi vardır. Bu rezerv yeni taramalarla sürekli artmaktadır. Yerli elektrik üretimi açısından bu çok önemli bir potansiyeldir ve bugün bu potansiyel yeterince değerlendirilmemektedir. Gelişmiş filtre sistemleri kullanılarak, çevreduyarlı termik santrallar ile yerli kömürün elektrik üretimindeki payı artırılmalıdır. Tüm dünyada kömüre doğru bir yöneliş vardır. Temiz kömür teknolojileri kullanılarak, kalorisi yüksek olan linyit kömürlerin ısınma sektöründeki payı da artırabilir. Ancak burada önemli olan, temiz kömür üretiminde devletin, yani TKİ'nin öncü ve teşvik edici olmasıdır denildi.

Sendikamız Yönetim Kurulu açıklamasında, Türkiye gibi cari açığı sürekli yükselen, kaynak sıkıntısı çeken bir ülkenin, birincil enerji tüketiminde ve elektrik üretiminde bu kadar yüksek oranda ithal bir kaynak olan doğalgaza bağımlılığının açıklanabilir ve anlaşılabilir bir durum olmadığı belirtilerek Kaldı ki, ithal kaynağa bağımlılık, sizin dışınızda gelişen etkenler nedeniyle Türkiye'nin birkaç kez yaşadığı gibi, karanlıkta ve soğukta kalma riskini, fabrikalarınızın makinelerinin durması riskini getirebilir. Türkiye kaynaklarını dışarı akıtmamak, dış açığını artırmamak, istikrarlı bir enerji üretim ve tüketimi için ivedilikle başta linyit ve hidrolik kaynaklar olmak üzere yerli kaynaklara öncelik veren bir politikayı hayata geçirmelidir. Burada kritik olan bir nokta kamunun/devletin üretimde, planlama ve yönlendirmede etkinliğinin artırılmasıdır. Bunun için de linyit üretiminin lokomotifi konumundaki Türkiye Kömür İşletmeleri'nin gerek teçhizat, donanım, gerekse istihdam açısından güçlendirilmesidir. TKİ düzeyindeki özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir. TKİ'nin elindeki sahaların çeşitli yöntemlere elden çıkarılması uygulamasına son verilmeli. TKİ'nin üretim kapasitesi artırılmalı, temiz/çevre duyarlı üretim konusunda hem öncü, hem teşvik edici özelliği güçlendirilmelidir denildi.