KIDEM TAZMİNATI HAKKINA DOKUNULMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ!
BASIN AÇIKLAMASI

KIDEM TAZMİNATI HAKKINA DOKUNULMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ!

Türkiye Maden İş Sendikası -

KIDEM TAZMİNATI HAKKINA YÖNELİK GİRİŞİMLER, GENEL GREV NEDENİDİR
Ülkemizde işçi sınıfının en temel kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatı hakkını kısmaya ve budamaya yönelik girişimler, yaklaşımlar krizi fırsata çevirmek isteyen işverenler ve işveren örgütleri tarafından son günlerde yeniden gündeme getirilmektedir.

Ülkemizde, çalışma yaşamının, çalışanların dağ gibi sorunları ortada dururken, milyonlarca işsiz istihdamı artırıcı projeler, işten çıkarılmaların izne ve denetime bağlanması, toplumsal talebi etkin kılacak önlemler, krizin sonuçlarını telafi edici sosyal düzenlemeler beklerken yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer in kıdem tazminatı konusunu gündeme getirmesi milyonlarca işçinin tepkisine yol açmıştır.

Kıdem tazminatı, işçi sınıfının ülkemizde yılların mücadelesi ile kazandığı bir güvence, bir haktır. Kıdem tazminatı hakkını kısıtlamaya yönelik her girişim bir genel grev nedenidir. Bu konuda Türk-İş Genel Kurullarında alınmış kararlar vardır. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu olarak, başından beri ifade etmekteyiz ki: 'Kıdem tazminatı hakkına yönelik her girişim, her saldırı genel grev nedenidir. Bu konuda kimse işçi sınıfı hareketini, Türk-İş örgütlülüğünü sınamaya kalkmasın .

Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak işverenleri krizden fırsat çıkarma tutumundan vazgeçmeye, barış ve huzuru bozucu bu tür girişim ve niyetlerden uzak durmaya çağırıyoruz. Hükümeti de, işverenlerin kriz fırsatçılığı temelli isteklerine tercüman olmak yerine devam eden kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde uzlaşmacı, yapıcı bir yaklaşım ortaya koyarak sözleşmelerin bağıtlanmasını sağlamaya davet ediyoruz.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu