KAMU SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ DUYURU
BASIN AÇIKLAMASI

KAMU SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Türkiye Maden İş Sendikası -

Konfederasyonumuz Türk-İş müzakereleri sürdürülen kamu kesimi sözleşmeleri sürecine ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada hükümet ile yapılan görüşmelerde bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamadığı belirtilerek, hükümet ile Türk-İş arasında yapılan ve kamu sözleşmelerine temel olacak zamları belirleyen çerçeve anlaşmasının 12 Haziran seçimleri öncesinde yapılamayacağının anlaşıldığı ifade edildi. Türk-İş Yönetim Kurulu'nun basın açıklamasında şöyle denildi:

Bilindiği üzere TÜRK-İŞ üyesi 22 sendika 2011 yılı içinde çoğunluğunun yürürlük başlangıcı Mart ayı olmak üzere 101 toplu iş sözleşmesi bağıtlayacaktır. TÜRK-İŞ bünyesinde oluşturulan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda toplu iş sözleşmesi prosedürlerinin birlikte yürütülmesine çalışılmış, taraflar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verdiği yetki belgesi oranında başlanabilmiştir.

Söz konusu 101 toplu iş sözleşmesinin küçük bir kısmı için yetki itilafı halen devam etmektedir. Taraflar arasında sözleşmelerin 30 tanesi için 60 günlük görüşme süresi tamamlanmıştır, diğerleri için ise görüşmeler sürdürülmektedir.

Düşük ücretlerin iyileştirilmesi, ücretlerin enflasyona yenik düşürülmemesi,  refahtan pay alınması ve vergi kayıplarının giderilmesi yönündeki taleplerimize ilişkin olarak Başbakan ve ilgili Bakan dahil hükümet kanadıyla yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç alınamamıştır.

Bütün arzumuza ve çalışmalarımıza rağmen toplu iş sözleşmelerinin sonuçlanması için gerekli çerçeve anlaşmasının 12 Haziran tarihi öncesinde yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Bu durum haklı taleplerimizin sürdürülmesi ve alınacak sonuç açısından bir dezavantaj oluşturmayacaktır. Genel seçim, yerel seçim dönemleri de dahil olmak üzere 1989 yılından bu tarafa kamu sözleşmeleri çerçeve protokollerinin Haziran ayı sonunda ve çoğunlukla da Temmuz- Ağustos aylarında imzalandığı hatırlanmalıdır.

Her dönem olduğu gibi bu dönemde de Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri TÜRK-İŞ Koordinasyon Kurulu'nun bilgi ve iradesi içerisinde sürdürülmektedir,  sonuç da aynı irade ile alınacaktır.

TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU