İSTANBUL ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİ'NİN DEVRİ İŞSİZLİK VE FACİA GETİRECEKTİR.
BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİ'NİN DEVRİ İŞSİZLİK VE FACİA GETİRECEKTİR.

Türkiye Maden İş Sendikası -
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİ'NİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DEVRİ İŞSİZLİK VE FACİA GETİRECEKTİR.

Hükümet, Türkiye Denizcilik İşletmelerine bağlı Şehir Hatları İşletmesi'ni İstanbul Büyükşehir Belediyesine devretme hazırlıkları yapmaktadır.

Konfederasyonumuz Türk-İş'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikamızın örgütlü olduğu ve sözkonusu sendikamıza üye 1861 işçinin çalıştığı bu işletmenin Büyükşehir belediyesine devri bu işletmede örgütlü Türkiye Denizciler Sendikamız'ın da açıklamasında çok açık biçimde belirttiği gibi, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara yol açacaktır:
- Öncelikle, halen çalışan 1861 işçinin istihdam dışı bırakılmasına yol açacaktır.
- Mesleki ve iş deneyimi olan işçilerin yerine, gerekli bilgi ve beceriden yoksun kişilerin bu işletmede istihdam edilmesiyle büyük can ve mal kaybına yol açacak kazalara davetiye çıkartan bir ortam yaratılacaktır.
- İstanbul şehir hatları filosu, İstanbul Limanı'nın verdiği kamu hizmetlerinde çok büyük aksamalar olacaktır.

Bu işletmemizin büyükşehir belediyesine devrinde sadece birkaçını saydığımız bir dizi sakınca ortada iken devri haklı çıkartacak hükümetin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını görmekteyiz.

Bu nedenle,Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak bu işletmede örgütlü olan Türkiye Denizciler Sendikasının bu devire karşı yürüttügü mücadeleyi desteklediğimizi belirtiyor, hükümete de facialara davetiye çkaratcak, 1861 işçinin işsiz kalmasına yol açacak bu devirden vazgeçmeye, bu çevede T.Denizciler Sendikası ile diyaloğa girmeye çağırıyoruz.

YÖNETİM KURULU