GENEL BAŞKAN EKREM FEDAİ: ATV-SABAH GRUBUNDA GREVE ÇIKAN BASIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ
BASIN AÇIKLAMASI

GENEL BAŞKAN EKREM FEDAİ: ATV-SABAH GRUBUNDA GREVE ÇIKAN BASIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi basın emekçilerinin ATV/SABAH grubunda,13 Şubat 2009 tarihinden beri yürüttüğü grevi destekliyoruz. Basın emekçilerinin örgütlülükleri, özgür, bağımsız ve demokrasinin 4. kuvveti olma işlevini yerine getiren bir basının varlığı açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir.

ATV/SABAH işvereni, çalışanların uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve ilgili yasalarla tanınmış olan sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarını her aşamada engellemeye çalışmış; bu olumsuz, uzlaşmaz, hak tanımaz tavrını toplu iş sözleşmesi sürecinde de sürdürmüş; TGS, işverenin bu yaklaşımı sonucu greve çıkmak zorunda kalmıştır. İşveren ne yazık ki, yasa, hak, hukuk tanımaz tavrını grev aşamasında da sürdürmüş, grevdeki işçileri işten çıkarmıştır.

Temel hak ve özgürlüklerin savunucusu, haktan , hukuktan yana olması gereken bir basın kuruluşunun, çalışanlarının en temel demokratik haklarını kullanmalarını çeşitli yöntemlerle engellemeye çalışması ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde de bu tavrını sürdürmesi, kendi uzlaşmaz tavrı yüzünden yasal haklarını kullanarak greve çıkan işçileri işten çıkarması açıklanabilir, anlaşılabilir bir durum olmadığı gibi, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü açısından da utanç verici bir durumdur.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, SABAH/ATV işverenini anti-demokratik, hak, hukuk tanımaz yaklaşımından vazgeçmeye, işten attığı basın emekçilerini yeniden işe almaya, sendikayla toplu iş sözleşmesi masasına oturmaya davet ediyor, grevdeki basın emekçileri ile dayanışma içinde olduğumuzu ve sonuna kadar yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz.