BİZİM GÜCÜMÜZ SİZLERSİNİZ
BASIN AÇIKLAMASI

BİZİM GÜCÜMÜZ SİZLERSİNİZ

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız yönetim kurulunun kendi içinde yeniden görev dağılımı yapması sonrasında genel başkanlık görevine getirildim.

Bu çerçevede olağanüstü genel kurulumuzda yönetim kurulu birinci yedeğine seçilen Ege Bölgesi şubemiz delegelerinden Hasan Hüseyin Yıldız arkadaşımız da genel merkeze çağırılarak genel eğitim ve araştırma sekreterliği görevine getirildi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası genel başkanlığı gerçekten sorumluluğu büyük, onurlu, yüce bir görev.

Üstlendiğim büyük sorumluluğun elbette ki bilincindeyim.

Yönetim kurulumuzdaki diğer arkadaşlarımla birlikte, teşkilatımıza, sendikamız üyesi binlerce maden işçisine karşı sorumluğumuzun bilincindeyiz.

Üyemiz maden işçilerinin emeklerinin karşılığı olan ücretleri alarak, güvenli, sağlıklı iş ortamlarında çalışmalarını, hak ve çıkarlarının bilincinde olan, duyarlı, bilinçli emekçiler, yurttaşlar olmalarını sağlamak doğrultusunda çalışmalarımız, etkinliklerimiz, mücadelemiz artarak sürecektir.

Örgütsüz, köle koşullarında çalıştırılan ve örgütlenmeyi bekleyen on binlerce maden işçisine karşı sorumluğumuzun bilincindeyiz.

Bu bilinç içinde sendikal örgütlenmeye yoğunlaştırma doğrultusunda çalışmalarımız artarak sürecektir.

Sendika olarak Türk-İş içindeki sorumluluğumuzun, sendikacılık hareketi içindeki misyonumuzun bilincindeyiz.

Türk-İş in daha aktif, mücadeleci, kapsayıcı olması için üzerimize düşeni yapacağız. Türk-İş içinde dayanışma ve bütünleşmenin güçlenmesi doğrultusunda çalışmaları yapacağız.

Yönetim kurulu olarak bu bilinç ve sorumluluk içinde sendikal politikalarımızı oluşturma, bunları hayata geçirme gayreti içinde olacağız.

Sendikalar gücünü ortak çıkarlar, ortak hedefler için üyeden başlayarak genel merkez yönetimine kadar birlik, bütünlük ve dayanışma içinde davranma, hareket etme yeteneğinden alırlar.

Birlik, dayanışma ve bütünleşmenin düzeyi, sendikaların gücünü de belirler.

Sendikamız içinde ne yazık ki, üzülerek belirtmeliyim ki geçmiş dönemlerde bu güven ve istikrarı zedeleyen yaklaşımlar gündeme gelmişti.

Teşkilat içinde güven ve istikrar sendikal gücü artıran ve sürekli kılan temel unsurlardır.

Benim genel başkanlığım döneminde yönetim kurulu olarak, teşkilatımız içinde birlik ve dayanışmayı güçlendiren, teşkilat içinde güven ve istikrarı artıran karşılıklı sevgi ve saygının temel olduğu bir sendikal anlayışı kararlı biçimde hayata geçireceğiz.

Sendika içi demokrasiyi işletmenin, her düzeyde demokratik katılımı sağlamanın, tabanın-üyenin taleplerinin, görüşlerinin sendikal politikalarımızda temel olmasının gayreti, çabası içinde olacağız.

Üyesine elindeki imkanlarla sürekli hizmet etme anlayışı içinde olan, gözü, kulağı sürekli üyesinde olan bir sendikal anlayışı hayata geçirme çabası içinde olacağız.

Üyesinin her an kapısını rahatça çaldığı, düşünce, duygu ve isteklerini rahatça ilettiği, güven duyduğu bir sendika anlayışı içindeyiz.

Tüm bunları, siz üyelerimizle, temsilcilerimizle, şube yönetimlerimizle-#8230; sizlerle birlikte yapacağız.

Bizim gücümüz sizlersiniz.

İsmail ASLAN
Genel Başkan