176 SAYILI SÖZLEŞMEYİ TÜRKİYE HENÜZ ONAYLAMADI
BASIN AÇIKLAMASI

176 SAYILI SÖZLEŞMEYİ TÜRKİYE HENÜZ ONAYLAMADI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Ölümlü Maden Kazalarında Dünyada İlk Sıradayız

Sendikamız Genel Başkanı Nurettin AKÇUL:
176 sayılı Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi, zaman geçirilmeden onaylanmalı

Sendikamız Genel Başkanı Nurettin Akçul, Türkiye'nin ölümlü maden kazalarında dünyada ilk sırada hatta Çin'in bile önünde yer aldığını belirterek ILO'nun 176 sayılı sözleşmesini dünyada 24 ülke onayladı. İç hukuklarında bu sözleşmeye uyum çerçevesinde düzenlemeler yaptı. Sendika olarak biz de sözleşmenin onaylanması için uluslararası üst kuruluşumuz ICEM ile ulusal düzeyde kampanyalar düzenledik. İlgili, yetkili yerlere başvurduk. Ama ne yazık ki, madenlerde ölümlü kazalarda dünyada ilk sırada yer alan ülkemizde bu sözleşme onaylanmadı dedi.

Akçul, ILO'nun verilerine göre 100 bin maden işçisinden iş kazalarında ölen Çin'de 106 iken, Türkiye'de bu sayı 133'tür. Maden kazalarında ölüm yoğunluğunda dünyada ilk üç sırada Türkiye, Kore Cumhuriyeti ve Çin yer almaktadır. Dünyanın en büyük ilk 17 ekonomisinde yer alan ve hızlı kalkınması ve gelişmişliği ile övünen bir Türkiye için bu gerçekten üzücü bir durumdur ve Türkiye bunun önlemlerini ivedilikle almalı, bu kara tabloyu ortadan kaldırmalıdır dedi.

MADEN OCAKLARINDA 100 BİN KİŞİDE ÖLÜM SAYISI

ÜLKEÖLÜM SAYISI
Türkiye133
Kore Cumhuriyeti122
Çin106
Pakistan74
G.Kıbrıs67
Kırgızistan58
İrlanda 53
Arjantin37


Genel Başkan Akçul, 176 sayılı ILO Sözleşmesi'nin TBMM'de onaylanmasının ardından, ülkemizde özellikle madenlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi gerekeceğini ve uluslararası standart ve gelişmelere göre mevzuatta revizyonun yapılacağını belirterek Hem mevzuat ILO'nun bu sözleşmesine göre güncellenmiş olacak, hem de bu süreçte madenlerde iş sağlığı güvenliği açısından bizim sendikamız da dahil, konuyla ilgili meslek odalarının ve kuruluşların dile getirdiği eksikler bu süreçte giderilme olanağı bulacaktır dedi.

Akçul, 176 sayılı sözleşmenin onaylanmasının ve iç hukukta bu sözleşmeye paralel düzenlemelerin yapılmasının çok önemli olduğunu ancak, yeraltı ocaklarında kazaların önüne geçilmesinde yeterli olmayacağını belirterek Denetimin etkili kılınması, maden ocaklarında taşeronun yasaklanması, fenni nezaretçinin bağımsız çalışmasının sağlanması, yerinde ve sürekli denetim anlamına gelen sendikalaşmanın teşvik edilmesi de diğer önemli düzenlemelerdir. Ancak, öncelikle ve ivedilikle 176 sayılı sözleşmenin TBMM'nin yeni çalışma döneminde onaylanması gerekiyor. Bu yasama döneminde hükümetten bu sözleşmeyi TBMM'den geçirmesini bekliyoruz. Bu konuda sendika olarak girişimlerimiz sürecektir dedi.