Sendikamız Genel Başkanı Nurettin Akçul: “ZONGULDAK EYLEMİNDE ÇÖZÜM UZLAŞMA MASASIDIR”

Haber / Duyuru06 Kasım 2017 Pazartesi

“ZONGULDAK EYLEMİNDE ÇÖZÜM UZLAŞMA MASASIDIR”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Torba Yasa Tasarısı olarak gelen, 27.09.2017 tarihli ve 1030 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 58’inci Maddesi ile 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmak istenmesinin ardından, Zonguldak’ta TTK’da çalışan, Genel Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri 5 Kasım Pazar günü, gece vardiyasından çıkmayarak eylem başlatmıştır.

Maden işçilerinin bu eylemine neden olan 58. Madde’de “3213 sayılı Kanunun Ek-1’inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” .
Taslağın gerekçesi de şu şekilde açıklanmıştır: “Madde ile, 3213 Sayılı Maden Kanunun Ek-1’inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, ve bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye yetkili kılınmaktadır. Böylelikle, atıl vaziyetteki sahaların ekonomik, güvenli ve rantabl şekilde değerlendirilmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca rödovans süreleri kısıtlı olduğundan dolayı iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uzun vadeli modern teknolojiye uygun yatırımlar yapılamamaktadır. Düzenleme ile belirtilen gerekçelere göre uzun vadeli yatırım yapılabilmesinin önü açılmaktadır”.
İşçi kardeşlerimizin uygulamaya koyduğu eylem kararının ardından, Genel Maden-İş Sendikası Başkanı Ahmet Demirci ile görüşen sendikamız Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Bugün Türkiye’de en çok ölümlü kaza madenlerde meydana geliyor. İşçilerimiz evlerine bir ekmek götürebilmek için canını tehlikeye atıyor ve yeraltına giriyor. Bu yüzden yetkililer, maden işçisini anlamalı ve doğru yaklaşımlar sergilemelidir. Bakın bu ülkenin madencileri sedye kirlenmesin diye çizmesini çıkartıyor, otobüs koltuğuna oturmuyor. Maden işçisi bu kadar samimi ve alçak gönüllüdür. Ancak aynı maden işçisi, haklarına yönelik bir saldırı olduğu zaman da gözünü karartır, ekmeğine sahip çıkar. Madencilerin istekleri kulak ardı edilmemelidir. Şu anda çözümsüz gibi görünen bu durum çözümsüz değildir. Çözümün adresi masadır. Madenler Türkiye’nin milli meselesidir. İçinde bulunduğumuz süreç göz ardı edilmemeli, ülkemiz adeta kuşatılmış bir durumdayken dış güçlere fırsat verilmemelidir. Bu konuda acil olarak ortak bir dil bulunmalıdır. Biz Türkiye Maden-İş Sendikası olarak, eylemin bir an önce çözüme kavuşturulması konusunda katkılarımızı sunmak üzere bugün (dün) Zonguldak'a gidiyoruz” dedi.

06 Kasım 2017 Pazartesi

Tasarım / Kodlama : Norm Yazılım